Äldre nyheter

60 år sedan Koreakrigets utbrott

Den 25 juni i år är det 60 år sedan Koreakrigets utbrott 1950. Svensk-koreanska föreningen uppmärksammar detta med följande uttalande:
» Stöd Koreas strävan efter fred och självständig återförening


Tvivelaktiga bevis mot Nordkorea

Bilden här till höger visar den torped som den sydkoreanska militären plockat upp ur havet och som påstås utgöra bevis för att DFRK skulle utfört sänkningen av den sydkoreanska korvetten Cheonan.
Men ser denna verkligen ut att ha exploderat och sänkt ett fartyg?
Och kan en sådan rostig och av sjötulpaner överväxt torped ha befunnit sig på havsbottnen i mindre än två månader?
Den så kallade internationella kommissionen som studerat detta och andra ”bevis” har bestått av 130 medlemmar. 114 av dessa är sydkoreaner och hela ledningen är sydkoreansk. Därutöver har Sydkorea bett några pålitliga stater som USA, Australien, Storbritannien och Sverige om hjälp, som tillsammans bidragit med 16 personer.
Att en sådan kommission inte är särskilt oberoende borde stå klart för var och en. Detta medges också av Åsa Kastman Heuman, generaldirektör för Statens haverikommission, som inte uttalar sig om utredningen eftersom den ägs av Sydkorea och den svenska insatsen därmed är hemligstämplad (DN 20 maj).
Flera organisationer i Sydkorea kräver nu en öppen utredning och ett offentliggörande av alla uppgifter såsom signaltrafik mellan alla båtar i området, som deltog i den pågående militärövningen, samt en fullständig redogörelse från alla vittnen.
Norra Korea (DFRK) har också erbjudit sig att skicka en undersökningskommission till syd.

Ogrundade anklagelser tillbakavisas skarpt av DFRK

DFRK:s nationella försvarskommission utfärdade den 20 maj ett uttalande som med skärpa tillbakavisar anklagelser om sänkningen av det sydkoreanska örlogsfartyget Cheonan.
» Läs mer..

Mer att läsa om sänkningen av Cheonan:

”CBS News reported on May 19 a significant Iraq War-like split among multi-national investigators: ”The US, Britain and Australia - all of which helped in the investigation - are all prepared to back up the findings. Only Sweden, which also sent investigators, is a reluctant partner in blaming the North Koreans.”

”Of the countries aiding South Korea in its inquiry, officials said that Sweden had been the most reluctant to go along with the findings but that when the evidence was amassed, it too agreed that North Korea was to blame. A spokesman for the Swedish Embassy declined to comment. ”
Viktigt om kärnvapen och fred i Korea

Frågan om kärnvapen i Korea diskuteras i västerländska media vanligtvis på ett ensidigt, ytligt och okunnigt sätt. Svensk-Koreanska Föreningen vill rikta uppmärksamhet på ett memorandum utfärdat av Demokratiska Folkrepubliken Koreas utrikesdepartement den 21 april, som är viktigt för förståelsen av Koreafrågan i allmänhet och kärnvapenfrågan i synnerhet. Det är också en viktig invit till förhandlingar om fred och undanröjande av kärnvapenhotet i Korea.
» Läs mer..


Andra lästips, maj 2010:


Unikt hög levnadsstandard trots svag ekonomi

I nya numret av Korea-information, nr 2 2010, finns en sammanfattning av en intressant studie över FN-statistik som visar att DFR Korea trots sin svaga ekonomi kan uppvisa mycket goda siffror för livskvalitet. Nordkorea är med avseende på BNP ett land i tredje världen, men det kan samtidigt, med avseende på sociala faktorer som förväntad livslängd, jämföra sig med rika länder i västvärlden. Läs vidare: Koreas socialism räddar barns liv

April är i Korea vårmånaden då värmen återvänder och naturens prakt börjar synas. Men det är också de politiska förhoppningarnas månad, med flera viktiga märkesdagar. Solens dag, president Kim Il Sungs födelsedag, firas den 15 april. Den 25 april firas grundandet av Koreanska folkarmén. Och den 9 april firas valet av Kim Jong Il till ordförande för DFRK:s nationella försvarskommision. Läs mer..

I tidningen finns också en aktuell analys om läget för Nordkoreas lag inför fotbolls-VM i sommar: Koreas lag laddat inför fotbolls-VM

I den tryckta tidningen finns vidare en artikel om Koreakriget, som i år bröt ut för 60 år sedan, samt en redogörelse för nya vittnesmål om USA:s bakteriologiska krigsföring i nordostasien. (Se Al Jazeera People and Power.) I tidningen finns även en text om Mansudae konststudio i Pyongyang, som är världsaktuell genom bygget av det stora monumentet i Senegal, ”Den afrikanska renässansen”, som invigdes den 3 april i år och symboliserar Afrikas befrielse från kolonialismen. Numret innehåller dessutom ett reportage om trettioåttånde breddgraden (med demarkationslinjen mellan syd och nord) sedd från två sidor.

Utgivningen av Korea-information nr 2 har också uppmärksammats av koreanska centrala nyhetsbyrån, KCNA.
Magazine "Korean Information" Issued in Sweden


Uttalande: Provokativa militärövningar hotar freden i Korea

De gemensamma militärövningar som USA och Sydkorea avser att genomföra med början den 8 mars är ett allvarligt hot mot freden på Koreahalvön och riskerar att utlösa ett kärnvapenkrig.
» Läs mer..

Korea-information nr 1 2010

Årets första nummer av Korea-information är sedan en tid tillbaka utskickad till prenumeranterna. Nedanstående två artiklar är hämtade ur detta nummer:


Uttalande: Konstruktiv invit till fred i Korea

Demokratiska Folkrepubliken Korea uppmanar parterna i Koreakriget att äntligen sluta fred i år – 60 år efter utbrott. Denna inbjudan har föregåtts av diplomatiska kontakter med såväl USA som Kina. Det är en viktig öppning i en tidigare låst förhandlingssituation.
» Läs mer..

Nyårsledare

De ledande tidningarna i norra Korea publicerade 1 januari 2010 en artikel som utförligt summerar det gångna årets utveckling och ställer uppgifter inför det nya året. Det är en betydelsefull programförklaring, som uppmärksammats världen över.
Svensk-Koreanska Föreningen ser mycket positivt på den utveckling och de ambitioner som artikeln ger uttryck för.
» Läs mer..

Nordkorea på frammarsch

Efter ett antal svåra år pågår nu ett omfattande ekonomisk uppsving i DFR Korea. Under de senaste två åren har 10 000 bostäder byggts runt om i Pyongyang och arbeten har pågått med teatrar och andra allmänna byggnader. Spårvägslinjer har rivits bort och ersatts med nya och byggnadsfasader har byggts om och fräschats upp. Man har dessutom återuptagit byggnadsarbetet av hotell Ryugyong, en av världens högsta byggnader.
Nyligen genomfördes även den så kallade 150-dagars Chollimakampanjen, vars syftet var att utveckla ekonomin i landet med målsättningen att öppna dörren till ett blomstrande socialistiskt samhälle år 2012 då Korea firar 100-årsjubileet av Kim Il Sungs födelse.

DFRK har nu även revalverat sin valuta. Detta bör ses som ett tecken på ekonomisk styrka och ett led i stärkandet av de socialistiska principerna på den privata marknadens bekostnad.
» Läs mer..

Mer att läsa om de koreanska framgångarna finns i Korea-information nr. 4/09. Några artiklar ur detta nummer finns också att läsa nedan.


Sverige bryter mot Wienkonventionen

Två nordkoreanska diplomater från Sankt Petersburg greps i Stockholm när de körde av en finlandsfärja med ett stort antal cigaretter i sin bil, rapporterade TT den 20 november 2009. De åtalades för smuggling och efter rättegång den 9 december dömde Stockholms tingsrätt dem den 16 december till åtta månaders fängelse. Enligt uppgift kommer domen att överklagas till Svea hovrätt.
Enligt DFR Koreas ambassad i Stockholm var en container beställd av ambassadsekreteraren, som skulle åka hem, och de två diplomaterna tänkte utnyttja tillfället att skicka varorna hem till Nordkorea. De häktade arbetar som diplomater i Ryssland och har Schengenvisum, som gäller för transit genom Sverige.
Enligt Wienkonventionen är Sverige i detta fall att betrakta som tredje land och enligt artikel 40 ska en diplomat som färdas genom tredje land åtnjuta diplomatisk immunitet. Genom att häkta de två diplomaterna har Sverige därför brutit mot folkrätten.

Ur Korea-Information nr 3/09:

I följande två artiklar görs viktiga klargöranden om handlingar som alla stater har rätt till, men som omvärlden ändå förvägrar DFRK:


Påståendet att nordkoreanska kärnvapen skulle riskera att utlösa en kedjereaktion av kärnvapenspridning i hela regionen tillbakavisas av den koreanska organisationen för vänskap med andra länder i denna artikel:


I den tryckta tidningen finns ett reportage av fredsaktivisten Agneta Norberg som besökt Sydkorea och träffat representanter för det folkliga motståndet mot utbyggnaden av USA:s militärbaser i landet.
USA har i dagsläget 106 baser i södra Korea. Dessa utvidgas enligt den nya aggresiva strategin för Ostasien, som Bushadministrationen lade fast. Men utbyggnaden sker under folkets ursinniga och långvariga motstånd.
”Det mest upprivande var att besöka monumentet över de två 16-åriga flickorna som, på väg till ett kalas, körts över och krossats till döds av ett av USA:s militärfordon.” berättar Agneta.
”Det är inte Nordkorea man är rädd för i Sydkorea, utan USA.”


I den tryckta tidningen beskrivs också, bland mycket annat, den stora roll som Sverige spelade inför Bill Clintons koreabesök och frisläppandet av de två amerikanska journalisterna, Laura Ling och Euna Lee, som olagligt tagit sig in i DFRK.

100 000 protesterar mot sanktioner

KCNA rapporterar att 100 000 människor gick ut på gatorna i Pyongyang 15 juni i protest mot säkerhetsrådets resolution om sanktioner mot DFRK.

KCNA rapporterar om ett lyckat underjordiskt kärnvapentest

Pyongyang, 25:e maj (KCNA) - Koreanska centrala nyhetsbyrån släppte följande rapport under måndagen, i anslutning till ett nytt lyckat underjordiskt kärnvapentest i DFRK.

Demokratiska Folkrepubliken Korea genomförde ett lyckat underjordiskt nukleärt test den 25:e maj som del i strävandena att i alla led stärka sin nukleära avskräckning för självförsvar som efterfrågats av dess vetenskapsmän och tekniker.

Den aktuella provsprängningen var säker och genomförd vid en ny högre nivå i avseende på explosiv kraft och styrteknik. Testets resultat hjälpte tillfredställande att lösa de vetenskapliga och tekniska problem som uppstår i arbetet med att skapa kraftigare kärnvapen och fortsätta utvecklingen av nukleär teknologi.

Testet kommer att bidra till att försvara suveräniteten för landet, nationen och socialismen och garantera fred och säkerhet på den koreanska halvön och närliggande regioner.

(Något förkortad översättning)

Kommentarer från föreningen:
Christer Lundgren: Provsprängningarna måste mötas med fredsförhandlingar
Torbjörn Björkman: Nordkorea straffas för sin socialismUr Korea-Information nr 2/09:

Efter att FN:s säkerhetsråd fördömt den nordkoreanska satellituppskjutningen, som de kallar ett rakettest, har DFRK beslutat att dra sig ur sexpartssamtalen för gott. Det uppger Kim Young Guk, förstesekreterare på DFRK:s ambassad i Stockholm.
» Läs hela texten ...

Val av delegater till Högsta folkförsamlingen genomfördes 8 mars i DFRK, och den nyvalda 12e Högsta folkförsamlingen höll sin första session redan dagen därpå, den 9 april.
Mer om valet, med intervjuer av väljare, finns att läsa i den tryckta tidningen.

Svar till Svenska Dagbladet:
» Onyanserat angrepp på vänskapsarbetet
DFRK genomförde lyckad satellituppskjutning

DFR Korea genomförde söndagen 5 april, kl. 11.30 lokal tid, en lyckad uppskjutning av satelliten Kwangmyongsong-2 (Lysande stjärnan) med hjälp av bärarrakten Unha-2 (Galax). Satelliten befinner sig nu i elliptisk omloppsbana runt jorden enligt KCNA.

DFR Korea hade i god tid aviserat till internationella organisationer om satellituppskjutningen. Man hade också tydligt rapporterat bärarraketens trajektoria och var de förbrukade raketdrivstegen var tänkta att falla ner.

Läs även detta tidigare uttalande från Korean Central News Agency den 24:e mars: Om DFRK:s satellituppskjutningI mars genomförde USA tillsammans med Sydkorea mycket stora och hotfulla militärövningar riktade mot nordsidan. Detta är ett tecken på att USA:s president Barack Obama fortsätter samma aggressiva och hotfulla krigspolitik som USA fört mot Korea sedan landets delning 1945.
Läs mer i följande artikel hämtad ur Korea-information nr 1/09: Nordkorea lovar försvara sig mot hotfulla krigsövningarUr Korea-information nr 1/09:
Intervju med Ri Hui Ghol, DFRK:s ambassadör i Sverige: Återförening och energi är centrala frågor

Ur Korea-information nr 4/08:
Med vilken rätt talar EU och Japan om mänskliga rättigheter?

T-tröjor för återförening

Nu kan du köpa en T-tröja med Koreamotiv genom Svensk-Koreanska Föreningen. Motivet på tröjan är en karta med koreansk text som uttrycker stöd för de tre principerna för fredlig och självständig återförening av nationens egen kraft. Tröjan kostar 100 kronor plus porto 30 kr. Du beställer genom att skicka ett mail, se adress under ”Om föreningen” i navigationsrutan till vänster, och betala in pengarna på föreningens plusgirokonto.
Glöm inte att ange namn och adress samt önskad storlek. (Tröjorna är större än vad som normalt normalt anges med S, M och L.)
text/aldre-nyheter.txt · Senast uppdaterad: 2011/05/08 15:16 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan