Om föreningen

Svensk-koreanska föreningen är en partipolitiskt obunden vänskapsförening, som arbetar för att stärka vänskapen mellan de svenska och koreanska folken och för att utveckla förbindelser mellan Sverige och Demokratiska folkrepubliken Korea. (Demokratiska folkrepubliken Korea (DFRK) kallas i dagligt tal ofta Nordkorea.)

Bli medlem i Svensk-Koreanska föreningen!
Vi behöver många nya medlemmar för att verkligen kunna stärka vänskapen mellan Sveriges och Koreas folk och solidariteten med det koreanska folkets strävanden för att fredligt återförena sitt land. Föreningen anordnar möten och demonstrationer, filmvisningar och utställningar för att sprida kunskap om Koreafrågan. Dessutom anordnas studier, medlemsmöten m.m. Som medlem får du tidningen Korea-information och annat material, bl.a. ett medlemsutskick där du får löpande information om föreningens aktiviteter och utvecklingen i Korea.
Medlemsavgiften är 250 kr per år (sammanboende 225 kr, studerande 100 kr). För att bli medlem, betala in medlemsavgiften till bankgiro 5556-3860 (skriv ”ny medlem” som meddelande) samt skicka ett mail till adressen nedan med dina kontaktuppgifter.

Läs gärna denna artikel från 2009, om föreningens historia: En vänskapsförening i medelåldern


Kontaktinformation:
Synpunkter på dessa webbsidor eller allmänna frågor kan skickas till:

Föreningens resurser är begränsade, samtidigt som vi får mycket skräppost, men vi försöker ändå alltid att svara på frågor inom 1-2 veckor. Om svar inte erhållits inom denna tid kan det vara en god idé att skicka samma e-post-meddelande igen.

Aktuell lista över styrelseledamöter och andra kontaktpersoner finns i vår tryckta tidning Korea-information. Denna information kan också delges över e-post.

sk/om.txt · Senast uppdaterad: 2020/10/13 22:45 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan