Ogrundade anklagelser tillbakavisas skarpt av DFRK

En talesman för DFRK:s nationella försvarskommission utfärdade den 20 maj ett uttalande som med skärpa tillbakavisar anklagelser om sänkningen av det sydkoreanska örlogsfartyget Cheonan.
I uttalandet sägs att nordsidan tidigare varnat den sydkoreanska regimen för obetänksamma uttalanden i frågan. Ändå har denna ”klick av landsförrädare” utan materiella bevis försökt knyta DFRK till fallet. Till sist har de presenterat resultaten från en gemensam undersökningskommission baserad på rena förfalskningar, som påstår att fartyget sänkts av en nordkoreansk torpedattack. Det är ett försök att vilseleda allmänheten i och utanför Korea.
Samtidigt kräver man högljutt ”bestraffning” och ”vedergällning” internt och försöker hetsa världssamfundet till att införa ytterligare sanktioner mot DFRK.
Uttalandet framhåller som särskilt allvarligt att den sydkoreanske presidenten, förrädaren Lee Myung Bak, tar ledningen i förtalskampanjen och smutskastar DFRK:s ledning. Anklagelserna upprepas sedan lydigt av försvarsministern Kim Thae Yong och andra befäl i den sydkoreanska marionettarmén. Smutskampanjen underblåses av Ryu Myung Hwan och andra företrädare för den konservativa extremhögern.
Till den kören ansluter sig också angriparna från USA och Japan, som gör allt för att driva på sin fientliga politik mot DFRK.
Uttalandet påpekar att ungefär samtidigt som örlogsfartyget Cheonan sjönk inträffade flera andra händelser: en sydkoreansk soldat dödades, ett jaktplan krockade med ett örlogsfartyg och en civil fiskebåt sänktes. Varför sätts dessa händelser inte i samband med varandra?
Liksom en alltför uppblåst ballong tveklöst kommer att brista, kommer varje lögn att föras upp i ljuset, oavsett hur mycket man försöker få den att låta trovärdig, framhåller uttalandet och fortsätter:
Sänkandet av krigsfartyget Cheonan måste tolkas som en avsiktlig konspiration för att uppnå vissa politiska och militära syften, eftersom enbart 46 soldater ömkligen dog medan officerare överlevde.
Det är den hårda verkligheten. Att de riktar ett anklagande finger mot DFRK är som tjuven som ropar ”Ta fast tjuven!”. Det är en vanlig metod för de olika sydkoreanska marionettregimerna att förfalska ett chockerande fall och använda det för att sprida en historia om ”nordanvinden” varje gång de råkar i kris.
DFRK:s nationella försvarskommission, ansvarig för landets försvar och nationens säkerhet klargör vår armés och vårt folks principiella inställning med avseende på den allvarliga situation där förrädargruppens illasinnade plan kan komma att leda till obetänksamma åtgärder mot oss.

1. Eftersom förrädargruppen förklarat att sänkandet av krigsfartyget Cheonan har med oss att göra, kommer DFRK:s nationella försvarskommission att tillsätta en inspektionsgrupp för att på plats i södra Korea verifiera de materiella bevisen för sambandet. Förrädargruppen bör lägga fram för DFRK:s värdiga inspektionsgrupp materiella bevis som belägger att sänkandet av fartyget har med oss att göra. Vi påminner förrädargruppen i förväg att det inte bör finnas några som helst tvivel på de materiella bevis som föreläggs inspektionsgruppen.

2. Vår armé och vårt folk kommer omedelbart att reagera mot varje ”bestraffning” och ”vedergällning” och mot alla ”sanktioner” som inkräktar på vår stats intressen med olika former av bestämda åtgärder, inklusive ett allomfattande krig.
Det allomfattande krig som vi för kommer att vara ett heligt krig innefattande hela nationen, hela folket och hela staten, för att fullständigt eliminera fästena för förrädargruppen, som orkestrerat denna konspiratoriska fars och charad, och dess anhängare och istället bygga en återförenad makt i vilken hela nationen träder fram mäktig och välmående.
De bestämda motåtgärder som vi vidtar kommer att visa sig vara praktiska åtgärder av rättvisa för att rikta oförutsägbara och hårda slag mot förrädargruppen som förhindrar nationell försoning och enighet och rör upp en atmosfär av konfrontation i det sydkoreanska samhället.

3. Nu när förrädargruppen har deklarerat vad den kallar ”beslutsamma handlingar”, kommer vi att beteckna varje liten incident som inträffar i de territoriella vattnen, i luften och på marken där vi utövar vår suveränitet inklusive Koreas Västhav som en provokation från konfrontationsgalningar och reagera med ett obegränsat vedergällningsslag, skoningslöst kraftfullt fysiskt slag.
Det är vår oföränderliga järnvilja att reagera på ”vedergällning” med ännu mer kraftfull vedergällning och på ”bestraffning” med urskiljningslös bestraffning av vår egen typ.
Vi tar detta tillfälle att skarpt varna USA:s och Japans myndigheter och deras patrask och lakejer att agera försiktigt. Världen kommer klart att se vilket dyrt pris förrädargruppen kommer att få betala för den klumpiga konspiratoriska fars och charad som de kokat ihop för att kväva landsmän.__
Engelsk originaltext

text/cheonan2.txt.txt · Senast uppdaterad: 2010/05/22 16:26 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan