Konstruktiv invit till fred i Korea

Demokratiska Folkrepubliken Korea uppmanar parterna i Koreakriget att äntligen sluta fred i år – 60 år efter utbrott. Denna inbjudan har föregåtts av diplomatiska kontakter med såväl USA som Kina. Det är en viktig öppning i en tidigare låst förhandlingssituation.

Sedan mitten av 1950-talet råder en spänd situation av varken krig eller fred på Koreahalvön. Flera försök har gjorts att säkra fred och säkerhet och kärnvapenfrihet. En dialog har förts som resulterat i viktiga avtal, däribland det överenskomna ramverket mellan USA och DFRK (Nordkorea) 1994 och det gemensamma uttalandet från sexpartssamtalen 19 september 2005.

Tyvärr har dessa avtal inte fullföljts i handling. Tvärtom har hotet om krig och kärnvapenangrepp mot norra Korea skärpts och DFRK har besvarat det ökade krigshotet genom att utveckla ett eget kärnvapenrustat försvar i avskräckande syfte.

DFRK har upprepade gånger klargjort att man vill få bort alla kärnvapen från Koreahalvön och undanröja krigshotet, men sexpartsförhandlingarna om kärnvapenfrihet på Koreahalvön har gått i stå.

Det 11 januari i år publicerade utrikesdepartementet i Pyongyang ett uttalande, som inbjuder till förhandlingar om ett fredsavtal i år – 60 år efter Koreakrigets utbrott.

I enlighet med det gemensamma uttalandet 19 september 2005 inbjuder DFRK parterna som undertecknade vapenstilleståndsavtalet 1953 till samtal om slutandet av ett fredsavtal. Vad gäller formerna för dessa samtal håller man dörren öppen: de kan föras antingen i ett separat forum (som sägs i det gemensamma uttalandet 19 september) eller inom ramen för sexpartssamtalen (som de pågående kontakterna mellan USA och DFRK).

Svensk-Koreanska Föreningen välkomnar denna konstruktiva öppning i förhandlingsläget. Vi uppmanar den svenska regeringen, organisationer och enskilda att aktivt stödja processen mot en varaktig fred, säkerhet och kärnvapenfrihet på Koreahalvön.

Stockholm, februari 2010

Christer Lundgren
Ordförande, Svensk-Koreanska Föreningen

text/2010fredsuttalande.txt · Senast uppdaterad: 2010/02/06 17:04 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan