Inga skäl till oro för kärnvapenspridning

Påståendet att nordkoreanska kärnvapen skulle riskera att utlösa en kedjereaktion av kärnvapenspridning i hela regionen tillbakavisas av den koreanska organisationen för vänskap med andra länder i denna artikel.

I länder runtomkring DFRK sprider USA nu ryktet att en ”kedjereaktion” kan uppstå i Japan och södra Korea om inte DFRK:s tillgång till kärnteknik stoppas. Innebörden i det är att om DFRK har kärnvapen, kan Japan och södra Korea komma att kunna utrusta sig med kärnvapen på grund av att de upplever ett “hot”. Detta är bara spekulationer i syfte att sätta kollektiv press på DFRK. Japan och södra Korea har länge befunnit sig under USA:s ”kärnvapenparaply”.

USA:s ”kärnvapenparaply” är det fasta löftet att om den USA-allierade angrips med kärnvapen av ett annat land, så kommer USA att slå tillbaka med sina kärnvapen och alla medel som krävs för att genomföra vad man lovat.
Japan har mer bestämt varit försett med USA:s ”kärnvapenparaply” sedan 1964 då Kina genomförde sin första provsprängning. Då larmade Japan om att Kinas tillgång till kärnteknik utgjorde ett “hot” mot dem, detsamma som de nu tillskriver DFRK, och resultatet blev att USA:s ”kärnvapenparaply” över Japan stärktes ytterligare.
Södra Korea höll i hemlighet på att utveckla kärnvapen men USA upptäckte och stoppade det på 1970-talet, men istället för att överge kärnvapenutvecklingen utrustades södra Korea mer bestämt med USA:s ”kärnvapenparaply”.
På senare tid har USA förklarat att man förser Japan och södra Korea med ”utvidgade avskräckande medel”.
”Utvidgade avskräckande medel”, som ett ytterligare detaljerat och formaliserat begrepp för ”kärnvapenparaply”, innebär att om Japan och södra Korea angrips med kärnvapen, kommer USA som vedergällning att svara med alla sina strategiska kärnvapen på samma nivå som vid kärnvapenangrepp mot dess fastland. Ingen tror att Japan och södra Korea, som befinner sig under USA:s ”kärnvapenparaply” med det största antalet kärnvapen i världen, är utsatta för något ”kärnvapenhot”.
Vidare, USA:s trupper är permanent stationerade och USA:s kärnvapenbestyckade krigsfartyg och flygplan besöker regelbundet och genomför kontinuerligt kärnvapenövningar i och kring Japan och södra Korea. Alla dessa fakta bevisar att Japan och södra Korea själva i praktiken är beväpnade med kärnvapen. Helt annorlunda förhåller det sig med DFRK.
DFRK har aldrig försetts med något kärnvapenparaply av andra för att hantera USA:s kärnvapenhot. Under det tidigare Sovjetunionens epok existerade ”Avtalet om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan DFRK och Sovjetunionen” men det fanns inget löfte om att Sovjetunionen skulle slå tillbaka med sina kärnvapen om DFRK angreps av USA:s kärnvapen.
Med Sovjetunionens kollaps upphörde detta avtal och nu finns det ingen juridisk skyldighet till ömsesidigt bistånd i krissituationer mellan DFRK och Ryssland.
Avtalet om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan DFRK och Kina tecknades då Kina var en stat utan kärnvapen, så det har inget att göra med att tillhandahålla ett ”kärnvapenparaply”.
Dessutom kan vi säga att Kina för politiken ”minimal kärnvapenavskräckning” för att skydda enbart sig självt. I själva verket är Kinas nuvarande kärnvapenstyrkor inte tillräckliga för att försvara ett annat land och de kan särskilt inte utgöra motvikt mot USA:s kärnvapenstyrkor som reellt hotar DFRK.
Slutligen hade bara DFRK:s territorium förblivit en zon utan kärnvapen på den koreanska halvön och i Nordostasien, ett område täckt av kärnvapen och paraplyer.
Då en av två fientliga parter är beväpnad med kärnvapen eller skyddad av ett ”kärnvapenparaply” medan den andra förblir försvarslös och inte har någondera, ökar bara faran för kärnvapenkrig.
DFRK:s tillgång till kärnvapen är den oundvikliga åtgärden för att försvara landets säkerhet och nationens högsta intressen för att handskas med realiserandet av och den ökande risken från USA:s kärnvapenhot mot DFRK.
Alltså, den som driver DFRK att beväpna sig med kärnvapen är ingen annan än USA, och kärnvapenkonfrontationen på Koreahalvön är i grund och botten den mellan DFRK och USA.
DFRK:s tillgång till kärnvapen bidrar till att behålla en kärnvapenbalans i Nordostasien åtminstone i någon mån, och gör det därmed möjligt att förhindra krig.
Den matematiska logiken att Japan och södra Korea kan komma att rusta sig med kärnvapen på grund av att DFRK har kärnvapen är ett uttryck för okunskap hos dem som är fullständigt okänsliga för verkligheten eller utgör en del av den grova ideologiska kampanjen mot DFRK:s tillgång till kärnvapen.
Människor världen över som uppriktigt älskar rättvisa och fred bör se situationen i Nordostasien för vad den verkligen är och ägna djup uppmärksamhet åt det koreanska folkets kamp för fred och säkerhet på Koreahalvön i Nordostasien och resten av världen.

text/ingenoro.txt · Senast uppdaterad: 2009/08/20 22:40 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan