”Alla länder har rätt till rymden”

Liksom alla andra länder har Demokratiska Folkrepubliken Korea rätt att skicka upp satelliter och utveckla rymdteknik, klargjorde Pyongyang i samband med satellituppskjutningen – före det senaste atombombsprovet. I ett uttalande 29 april framhöll utrikesdepartementet att USA, Japan och några av deras allierade bedriver en orättfärdig och fientlig kampanj mot DFRK och att FN:s säkerhetsråd inte har befogenhet att kritisera satellituppskjutningen. Man klargjorde också vilka motåtgärder DFRK avsåg att vidta om inte säkerhetsrådet bad om ursäkt. Här följer ett sammandrag av de nordkoreanska uttalandena:

Det är en legitim rättighet som gäller i lika hög grad för alla folk på jorden att utforska yttre rymden och använda den för fredliga syften. DFRK har klargjort sin avsikt att skjuta upp satelliter för kommunikation, prospektering av naturresurser, väderprognoser och andra praktiska ändamål som har betydelse för landets ekonomiska utveckling under de närmaste åren. Som ett led i förberedelserna för detta har DFRK anslutit sig till internationella avtal och konventioner på området.
Den 4 april bekräftade DFRK att förberedelserna för att skicka upp en experimentell kommunikationssatellit avslutats, och att uppskjutningen inte skulle störa flyg- och fartygstrafik. Internationella organisationer och berörda länder informerades i förväg.
Men USA, Japan och några av deras allierade begärde att FN:s säkerhetsråd skulle ta sig an denna fråga och hävdade att DFRK:s fredliga kommunikationssatellit var en ballistisk missil och att uppskjutningen utgjorde ett hot mot dem.

Paradoxal logik
De länder som finner fel i Demokratiska Folkrepubliken Koreas satellituppskjutning har själva skjutit upp satelliter. Logiken att deras satelliter inte hotar andra länder, utan bara DFRK:s gör det, vilket innebär att de får skjuta upp hur många satelliter som helst men att DFRK inte får göra det, är en paradox som avslöjar deras fientlighet. De tar sorgligt fel om de tror att sådant skamlöst, övermodigt och godtyckligt agerande kommer att fungera mot oss.
Många länder har skjutit upp satelliter, men FN:s säkerhetsråd har aldrig behandlat eller motsatt sig andra enskilda länders satellituppskjutninge, eftersom det saknar mandat att blanda sig i suveräna staters självständiga rättigheter till utveckling och användande av yttre rymden för fredliga syften.
DFRK:s utrikesdepartement framhöll att Japans och USA:s agerande som parter i sexpartssamtalen om denuklearisering av Koreahalvön står i uppenbar strid med ”andan av ömsesidig respekt och jämlikhet”, som fastställdes i sexpartssamtalens gemensamma 19 septemberuttalande om denuklearisering av Koreahalvön. Om sådana fientliga handlingar sanktioneras av FN:s säkerhetsråd, innebär det att sexpartssamtalen saknar all grund och mening.

Missbruk av FN
Men USA och dess anhängare missbrukade FN:s säkerhetsråd till att utfärda ett ”ordförandeuttalande” som fördömde DFRK:s satellituppskjutning. Det uttalandet var ett brott inte bara mot avtalet om yttre rymden, utan också mot principen om alla länders suveränitet och jämlikhet i FN-stadgan.
DFRK:s utrikesdepartement fördömde säkerhetsrådets agerande och klargjorde

1. att DFRK även i fortsättningen kommer att hävda sin rätt i rymden.
2. att sexpartssamtalen förlorat all mening och aldrig kommer att återupptas och att de överenskommelser man där kommit fram till nu är ogiltiga.
3. att DFRK nu kommer att undersöka möjligheterna att med egen teknik bygga en lättvattenreaktor.
4. att DFRK kommer att stärka sin kärnvapenavskräckning för självförsvar.

Om det är omöjligt att sätta stopp för de fientliga relationerna genom dialog, så finns det ingen annan möjlighet än att stärka förmågan att avskräcka från och förhindra fientliga handlingar. Om inte de fientliga relationerna avslutas kan DFRK inte överge sina kärnvapen ens inom 100 år.
Den 29 april krävde DFRK:s utrikesdepartement att FN:s säkerhetsråd omedelbart skulle be om ursäkt för sin kränkning av DFRK:s suveränitet och dra tillbaka alla sina orimliga och diskriminerande resolutioner och beslut. Annars skulle DFRK tvingas vidta följande åtgärder:

1. självförsvarsåtgärder som kärnvapentest och provskjutning av interkontinentala ballistiska robotar.
2. beslut om att bygga en lättvattenkärnkraftsreaktor och påbörja teknisk utveckling för att trygga inhemsk produktion av kärnbränsle så snart som möjligt.

Mer än en månad gick utan att FN:s säkerhetsråd drog tillbaka sina fördömanden. I det läget genomförde DFRK just dessa åtgärder.

text/rymden.txt · Senast uppdaterad: 2009/08/20 22:23 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan