Nordkorea stärker socialismen

Internationella medier rapporterar i dagarna att man i DFR Korea genomför en revalvering som i praktiken raderat ut privata förmögenheter.
Vad det handlar om är att man i norra Korea sedan 90-talet haft problem med ekonomin och jordbruket. Som en konsekvens av detta har man accepterat och i viss mån stimulerat framväxandet av en begränsad privat marknad, vilket förmodligen också kan anses ha förbättrat folkets livssituation i många fall. Men under senare år har landets ekonomiska situation förbättrats avsevärt. Man har fått bra skördar och kunnat återuppta många gamla industri- och byggprojekt. Stärkta av dessa framgångar avser man nu att gå vidare med att stärka de socialistiska principerna och den genomförda valutajusteringen bör ses som ett led i detta. Man vill helt enkelt minska betydelsen av privata förmögenheter och minska drivkrafterna för privat handel. Samt naturligtvis också kunna bekämpa fenomen förknippade med detta, såsom girighet och korruption. Den ekonomiska reformen kan därmed ses som ett tecken på ekonomisk och ideologisk styrka.
I en tid då marknadsekonomiska reformer växer sig kraftigare i många socialistiska länder gör DFR Korea tvärt om, sätter ned foten och säger att nu får det vara nog.

Nedan ses de nya sedlarna av lägst valör.2009-12-05

text/revalvering.txt · Senast uppdaterad: 2009/12/06 18:25 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan