Kraftinsatser för höjd levnadsstandard

Folkets levnadsstandard måste höjas radikalt genom satsningar på den lätta industrin och jordbruket, skriver de ledande nordkoreanska tidningarna. Uttalandet manar till kraftinsatser under året 2010, som markerar 65-årsdagen av Koreas arbetarpartis grundande.

Tidningarna Rodong Sinmun, Josoninmingun och Chongnyonjonwi publicerade traditionsenligt en gemensam ledarartikel som summerar året som gått och ställer uppgifterna inför det nya året. I artikeln sägs bland annat:
Kim Jong Il leder kampanjen för att bygga en stor, välmående och mäktig nation och styr ansträngningarna att åstadkomma ett nytt revolutionärt uppsving baserat på kraften i hängiven enighet.
Under det gångna året inleddes en epok då folkets alla ideal ska förverkligas. En stor plan för att bygga en blomstrande nation har utarbetats.
Uppsvinget inleddes med Kim Jong Ils besök i Kangson, Chollimarörelsens hemort. Efter det besöket föreslog han att man skulle genomföra först en 150-dagarskampanj och därefter en 100-dagarskampanj, som båda blev stora framgångar.

Konkreta framsteg
Viktiga händelser under året var bland annat uppskjutandet av satelliten Kwangmyongsong-2 och den underjordiska testsprängningen av en kärnladdning genom egna ansträngningar och egen teknik. Moderniseringen av stålproduktionen i Songjin med CNC-teknik (datorstyrning) var ett annat betydande ekonomiskt och tekniskt framsteg.
De stora fyrverkerierna på Solens dag – president Kim Il Sungs födelsedag – samt första maj och Koreas arbetarpartis årsdag i oktober nämns som uttryck för det koreanska folkets höga ideal och ambitioner.
Runt om i landet restes byggnadsverk av bestående värde, däribland Nyongwon kraftstation, Wonsan-ungdomens kraftstation, vattenleden på Miruslätten och Mansudaegatan i Pyongyang. Förgasningsprojektet i Namhung-ungdomens kemikomplex fullföljdes och kraftfulla ansträngningar gjordes för att modernisera stora fabriker och andra företag.
Inom jordbruket och på landsbygden gjordes också betydande framsteg. Många kooperativjordbruk utvecklades kraftfullt och den lätta industrin, inklusive textil- och livsmedelsindustrin stärktes markant.
På kulturområdet – inom film, opera, teater och musik – framställdes flera högtstående verk.
Kim Il Sung-universitetet, Wonsans jordbruksuniversitet och andra läroinstitutioner fick bättre utrustning, och inom idrotten noterades goda och glädjande resultat.

Det kommande året Under det kommande året kommer hela partiet och folket på denna grundval att koncentrera sig på att förbättra folkets levnadsstandard. Detta år markerar 65-årsdagen av Koreas Arbetarpartis grundande och landets befrielse från det japanska kolonialväldet. Årsdagen av Koreas Arbetarpartis grundande kommer att firas som en stor revolutionär händelse. Hela partiet och nationen ska genomföra en kraftsamling för att förbättra folkets levnadsstandard. Den lätta industrin och jordbruket är huvudfronterna i ansträngningarna att förbättra folkets levnadsstandard.
Artikeln preciserar uppgifterna inom de olika sektorerna av näringslivet och summerar:
Socialismens sanna natur ligger i att ställa folkets välbefinnande över allt annat och tillhandahålla alla förmåner för dem. Vi bör trygga att fördelarna med den folkinriktade politiken, som fri hälsovård och fri utbildning, ges fullt spelrum i folkets liv.
Byggandet av 100 000 lägenheter i Pyongyang ska påskyndas med Mansudaegatan som förebild, och vackra socialistiska gator och byar ska byggas i större antal i stads- och landsbygdsområdena. Socialistiska principer ska upprätthållas i varucirkulationen och kvaliteten i välfärdstjänster förbättras på ett avgörande sätt.
Dagens föränderliga verklighet kräver en revolutionär förändring i organiserandet av det ekonomiska arbetet.
De ledande ekonomiska tjänstemännen bör utforma offensiva och realistiska affärs- och administrationsstrategier och aktivt driva på det nuvarande stora uppsvinget.
Strikt disciplin ska upprätthållas i planering, hantering av finanserna och arbetsadministrationen för att ge fullt spelrum åt överlägsenheten i den högt organiserade socialistiska planerade ekonomin.

Folkarmén som föredöme
Folkarméns manskap och befäl bör fortsätta att genomföra stora byggnadsverk som Huichon kraftstation. Under parollen ”Låt oss hjälpa folket!” bör de stärka enigheten mellan armén och folket, en grundval för Songunkorea och bli föredömen för civila i sin ideologiska anda, moral, idrott och fysik, konst och på alla andra områden.
Artikeln manar: Vi bör grundligt försvara massornas intressen och lösa alla problem genom att lita till deras styrka i enlighet med partiets masslinje.
Tjänstemän bör bli folkets verkliga tjänare, som förstår människornas känslor och utför sitt arbete i enlighet med dessa känslor, och ledare, som åtnjuter gott anseende och kärlek bland dem på grund av sin fria och lättsamma karaktär och sina goda mänskliga egenskaper.

Dialog och samarbete
Detta år markerar tioårsdagen av offentliggörandet av den historiska nord-sydliga gemensamma 15 juni-deklarationen, en historisk händelse som inledde en ny era av återförening. Stora framgångar utan motstycke har uppnåtts i utvecklandet av interkoreanska relationer och den nationella återföreningsrörelsen. 15 junideklarationen följdes av 4 oktoberdeklarationen för dess genomförande.
Under de tio år som gått har den koreanska nationen klart bekräftat att dessa deklarationer är de rimligaste programmen för återförening och idealet ”av vår nation själv” är själva den nationella andan och det enda idealet för 15 juni-återföreningsepoken.
Förra året vidtog vi aktiva och djärva åtgärder och gjorde uppriktiga ansträngningar för att förbättra de förvärrade interkoreanska relationerna och åstadkomma en radikal fas av nationell återförening.
Våra åtgärder fick stort stöd och sympati hemma och utomlands och skapade en atmosfär av dialog och samarbete mellan nord och syd.
De separatistiska krafternas intriger för att hejda 15 juni-återföreningsepokens framåtskridande är ondskefulla, men de kan inte bryta våra landsmäns önskan och vilja att uppnå oberoende återförening och nationellt välstånd genom att genomföra de nordsydliga gemensamma deklarationerna. De patriotiska krafter som är för återförening kommer utan tvekan att segra över de separatistiska krafterna.
Om de sydkoreanska myndigheterna fortsätter att gå emot 15 juni-deklarationen och hålla fast vid konfrontationspolitiken i samverkan med utländska krafter, kommer relationerna mellan nord och syd aldrig att förbättras.
De bör låta bli att agera på ett sätt som förvärrar konfrontationen och spänningen och respektera de interkoreanska deklarationerna, främja nord-syd-dialog och förbättra relationerna mellan de två sidorna. Alla sorters juridiska och institutionella mekanismer som hindrar projekten för nationens gemensamma intressen och välstånd bör avskaffas och fria diskussioner och aktiviteter från folkets breda lager för återförening bör fullständigt tryggas.

Fred med USA
Den grundläggande uppgiften för att trygga fred och stabilitet på Koreahalvön och i resten av Asien är att göra slut på den fientliga relationen mellan DFRK och USA. DFRK:s konsekventa inställning är att etablera ett system för varaktig fred på Koreahalvön och göra den kärnvapenfri genom dialog och förhandlingar.
Vårt parti och vår republiks regering kommer att sträva efter att utveckla relationer av gott grannskap och vänskap med andra länder och uppnå globalt oberoende enligt parollerna oberoende, fred och vänskap.


ur Korea-information nr 1/10

text/kraftinsatser.txt · Senast uppdaterad: 2010/02/28 00:06 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan