Onyanserat angrepp på vänskapsarbetet

På Svenska Dagbladets ledarblogg den 17 april attackerar Per Gudmundson ABF för att de låter Svensk-Koreanska Föreningen hålla sitt årsmöte i ABF-huset i Stockholm.

Han utmålar Svensk-Koreanska Föreningen som ”en stödförening för Nordkoreas kommunistdiktatur” och försöker med lösryckta citat bevisa ”föreningens totala verklighetsförnekelse och sektmentalitet”.
Detta är givetvis en vrångbild. Svensk-Koreanska Föreningen är en partipolitiskt obunden vänskapsförening som vill bidra till goda kontakter mellan Sverige och Demokratiska Folk- republiken Korea, en öppen dialog och ett brett kulturutbyte.Vi arbetar för vänskapliga relationer och förståelse mellan våra båda folk och för goda statliga, ekonomiska och kulturella förbindelser mellan länderna. Vi stödjer också det koreanska folkets kamp för en fredlig och självständig återförening.

Som en del i vårt arbete anordnar vi resor till landet och ger därmed människor möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om förhållandena där. Vi ger också ut tidskriften Korea-information fyra gånger om året. Genom tidningen försöker vi ge en mer nyanserad bild av Koreafrågan och Nordkorea än den schablonbild som helt dominerar i övriga media.

Föreningen bildades i december 1959, och firar därmed i år sitt 50-årsjubileum. Initiativtagare var den kända läkaren och fredsaktivisten Andrea Andreen, som tidigare deltagit i en kommission som på plats undersökt och dokumenterat USA:s biologiska krigföring under Koreakriget. I april 1970, sedan föreningen efter lång passivitet ombildats och startat på nytt med Torsten Brännström som ordförande, utsågs hon till hedersordförande.
Genom åren har föreningen bedrivit ett brett vänskapsarbete. Det speglas i att vi bland våra ordförande bland annat haft författaren Evert Kumm, två riksdagsmän (Gustav Lorentzon, Vänsterpartiet, och Nils-Erik Gustafsson, Centerpartiet), ett kommunalråd (Bert Andersson, Socialdemokrat, Haninge), samt Svenska Bokhandlareföreningens ordförande (Thomas Rönström). I sammanhanget kan nämnas att även Birgitta Sevefjord, som senare blev landstingsråd i Stockholm för Vänsterpartiet, ett par år på 1970-talet var föreningens ordförande.

Vi gläder oss över att Sverige som första land i väst upprättade diplomatiska relationer med Demokratiska Folkrepubliken Korea 1973 och att relationerna mellan våra länder i stort sett varit goda. Som du kanske minns, ledde Göran Persson en EU-delegation till Pyongyang 2001, då nord-syd-dialogen tänt förhoppningarna om en positiv utveckling mot fred och nationell återförening. Sedan dess har nästan alla länder i EU, med bara ett par undantag, inrättat diplomatiska relationer med Pyongyang.

Trots att det politiska klimatet idag är betydligt hårdare än på 1970- och 80-talen bemödar vi oss ännu idag om att hålla en partipolitiskt obunden linje och en öppen dialog med alla som är för vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea och ömsesidig förståelse mellan folken.

Christer Lundgren

text/svd.txt · Senast uppdaterad: 2009/05/16 19:29 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan