DFRK lämnar sexpartssamtalen

Efter att FN:s säkerhetsråd fördömt den nordkoreanska satellituppskjutningen, som de kallar ett rakettest, har DFRK beslutat att dra sig ur sexpartssamtalen för gott. Det uppger Kim Young Guk, förstesekreterare på DFRK:s ambassad i Stockholm.

– Sexpartssamtalen har förvandlats till en arena för att kritisera oss. Vi deltar inte för att bli kritiserade, utan för att lösa problem. Då de orättmätigt kritiserar oss, finns det ingen anledning för oss att fortsätta. Vi kommer aldrig att återgå till sexpartssamtalen, men förhandlingar kan fortsätta i nya former, säger han.
Vid ett möte i anslutning till Svensk-Koreanska Föreningens årsmöte talade Kim Young Guk om det aktuella läget i och kring Korea. En stor del av hans presentation rörde den senaste satellituppskjutningen.
Han framhöll att alla länder har rätt att utnyttja rymden för fredliga medel.
– Vi annonserade uppskjutningen i god tid. Det var inte ett test av en ballistisk raket, utan en satellituppskjutning. Det är skillnad mellan dem, och det går klart att beräkna bärraketens bana. Ändå påstår andra att det var en ballistisk raket.
– FN:s säkerhetsråd fördömde 14 april det påstådda rakettestet – inte satellituppskjutningen – och vill förstärka sanktionerna mot oss. Det är ett mycket allvarligt intrång på vår suveränitet.
– Länderna i säkerhetsrådet har själva skjutit upp satelliter och tävlar om den militära makten i rymden, underströk han.
– DFRK har svarat att vi inte kommer att delta i sexpartssamtalen i fortsättningen.
Kim Young Gug redogjorde för läget i sexpartssamtalen, som befinner sig i en tredje fas.
– Vi har fullgjort alla våra åtaganden, bland annat oskadliggjort Yongbyonreaktorn och lämnat en rapport om våra aktiviteter på kärnteknikområdet. De andra deltagarländerna har som kompensation tagit bort oss från listan över länder som stödjer terrorism och dragit ned på en del sanktioner. Några länder, men inte alla, har fullgjort sina oljeleveranser.
– Men sexpartssamtalen bygger på bestämda principer om ömsesidig respekt och jämställdhet. Alla deltagande länder har samma rättigheter. Men de andra fem länderna accepterade inte vår satellituppskjutning och förmådde istället FN:s säkerhetsråd att fördöma den. Det betyder att fem deltagarländer gaddar sig samman mot oss och inte respekterar oss som likaberättigade. På sådana villkor kan vi inte fortsätta förhandlingarna.
– Nu inriktar vi oss i stället på att återbygga upp reaktorn i Yongbyon. Det internationella atomenergiorganet IAEA:s övervakare har lämnat landet och övervakningskamerorna har tagits bort.
– Vi vill leva normalt enligt folkrätten, men stormakterna accepterar inte det. Därför måste vi utveckla vår försvarskapacitet, även kärnvapenteknik.
– Man talar om att skärpa sanktionerna, men vi är vana vid sanktioner, vi har levt med sådana under lång tid. Vi är säkra på att vi kan vinna till sist.
– Om USA ger oss en möjlighet att leva fredligt, så behöver vi inte rusta oss med avskräckningsvapen. Vi vill byta vapenstilleståndsavtalet mot ett fredsavtal. Utan ett sådant har vi inget annat alternativ än att utveckla kärnvapenkapacitet.

text/samtalen.txt · Senast uppdaterad: 2009/05/16 18:47 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan