Koreas socialism räddar barns liv

Folket i norra Korea bygger sitt land målmedvetet, med målsättningen att höja folkets levnadsstandard och bli ett starkt socialistiskt land till 2012. Men den internationella blockaden gör situationen svår, med brist på energi, livsmedel och mediciner, särskilt under de kalla vårmånaderna. Ändå är barnadödligheten låg tack vare samhällets omsorg. Det visar en statistisk studie över DFRK:s ekonomi och livsmedelsproduktion av jordbruksforskaren Peter Wilson, sekreterare för föreningen New Zeeland-DPRK Society.1)

Studien visar att DFRK, enligt amerikanska CIA:s beräkningar, har en låg BNP per capita – 17 procent av världens genomsnitt. Det skulle placera Nordkorea bland Asiens fem fattigaste länder, i samma kategori som Laos, Burma, Kambodja och Bangladesh.
”En så låg BNP per capita för tanken till en situation av eländig fattigdom. Den bilden förstärks av vanligen förekommande medierapporter om ett mystiskt slutet land där regeringen hellre spenderar pengar på missiler och kärnstridsspetsar än på att köpa mat till en befolkning där miljoner lider av extrem svält.”

Men rapporten visar att DFRK enligt internationell statistik skiljer sig radikalt från fattiga outvecklade länder beträffande sådana väsentliga faktorer som genomsnittlig livslängd, barnadödlighet, tillgång till rent dricksvatten med mera.

Den genomsittliga livslängden i DFRK är 72,2 år, nästan sex år längre än genomsnittet för världen på 66,3. Jämfört med andra fattiga länder i Asien är det 9-10 år bättre än Bangladesh, Burma och Kambodja och nästan 16 år bättre än Laos. Det tyder på betydligt högre levnadsstandard och näringstillförsel i DFRK.
Världsgenomsnittet för barnadödlighet ligger på 42 döda per 1000 födda. CIA:s beräkningar för Nordkorea 2007 ligger på halva den siffran, 22 per 1000. Det är 60 procent lägre än Kambodja, Burma och Bangladesh och 74 procent lägre än Laos.
”Denna relativt låga barnadödlighet vore omöjlig utan en jämförelsevis högre standard på utbildning, hälsovård, tillgång till rent vatten och allmän hygien.”
”Dålig tillgång på rent dricksvatten är ett kännetecken på utvecklingsländer i tredje världen. UNICEF:s data visar att DFRK:s tillgång till rent vatten motsvarar standarden i första världen – till och med bättre än i Sydkorea.”
Rapporten berör också USA:s åtgärder för att strypa landets tillgång på el och energi.
”Några kommentatorer hävdar att det råder livsmedelsbrist i Nordkorea därför att det socialistiska systemet inte fungerar. Författarens fältobservationer och FAO:s data över skördar visar tvärtom att jordbruksproduktionen är effektiv. Dessutom fungerar distributionssystemet och marknaderna väl. Systemet är inte skälet till livsmedelsbristen. Det är inte sant som några kommentatorer hävdar, att systemet för livsmedelsdistribution inte fungerade i slutet av 1990-talet. Det som är sant är att systemet hade otillräckligt med mat att distribuera.”
En anledning till detta är bristen på konstgödsel, som tidigare importerades från Sovjetunionen, hävdar studien. Men ”landet har varit och kommer alltid att förbli beroende av import av 15-20 procent av sitt årliga spannmålsbehov.”
”DFRK kommer att förbli beroende av livsmedelsbistånd tills sanktionerna upphör, internationell handel kan utvecklas och en ekonomi utvecklas som gör att man har råd att betala för tillräcklig import av konstgödning och livsmedel.”


Ur Korea-information nr 2/10

text/koreas_socialism.txt · Senast uppdaterad: 2010/04/04 00:16 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan