Ambitiöst program för fred och välstånd i Korea

De ledande tidningarna i norra Korea publicerade 1 januari en artikel som utförligt summerar det gångna årets utveckling och ställer uppgifter inför det nya året. Det är en betydelsefull programförklaring, som uppmärksammats världen över.

Artikeln framhåller Demokratiska Folkrepubliken Koreas strävan att förbättra relationerna med andra länder och särskilt ambitionen att normalisera relationerna med USA, trygga en varaktig fred och göra Koreahalvön kärnvapenfri genom dialog och förhandlingar. I artikeln sägs:

”Den grundläggande uppgiften för att trygga fred och stabilitet på Koreahalvön och i resten av Asien är att göra slut på den fientliga relationen mellan DFRK och USA. DFRK:s konsekventa inställning är att etablera ett system för varaktig fred på Koreahalvön och göra den kärnvapenfri genom dialog och förhandlingar.”

Ambitionen att förbättra relationerna med södra Korea för att förverkliga den nord-sydliga gemensamma 15 junideklarationen 2000 och påskynda en nationell återförening behandlas utförligt. Där sägs bland annat:

”Förra året vidtog vi aktiva och djärva åtgärder och gjorde uppriktiga ansträngningar för att förbättra de förvärrade interkoreanska relationerna och åstadkomma en radikal fas av nationell återförening. Våra åtgärder fick stort stöd och sympati hemma och utomlands och skapade en atmosfär av dialog och samarbete mellan nord och syd.”

Artikeln kritiserar ”de separatistiska krafterna” och manar alla landsmän att stärka rörelsen för oberoende återförening och nationellt välstånd i enlighet med den gemensamma nord-sydliga 15 junideklarationen 2000 och för en fredlig och självständig nationell återförening baserad på idealet ”av vår nation själv”.

Artikeln summerar utförligt och konkret det gångna årets framsteg i arbetet för att bygga en stor, välmående och mäktig nation och åstadkomma ett nytt revolutionärt uppsving baserat på kraften i Koreanska folkarméns och hela folkets hängivna enighet. Särskilt framhålls nödvändigheten att påtagligt förbättra folkets levnadsstandard genom planmässiga och djärva satsningar inom en rad områden.

Under det nya året kommer flera viktiga årsdagar att uppmärksammas, däribland 65-årsdagen av Koreas befrielse från det japanska kolonialväldet, 65-årsdagen av Koreas Arbetarpartis grundande, tioårsdagen av den nord-sydliga gemensamma 15 junideklarationen och 30-årsdagen av förslaget om grundande av Demokratiska Federala Republiken Koryo.

Svensk-Koreanska Föreningen ser mycket positivt på den utveckling och de ambitioner som artikeln ger uttryck för. Vi uppmanar den svenska regeringen, organisationer och enskilda att verka för ökad förståelse av situationen i Korea och att stödja det koreanska folkets strävan att trygga varaktig fred, oberoende återförening och nationellt välstånd.

Stockholm, januari 2010
Christer Lundgren
Ordförande, Svensk-Koreanska Föreningen

text/2010nyarsartikel.txt · Senast uppdaterad: 2010/01/08 19:27 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan