Den gemensamma Pyongyangdeklarationen i september 2018

Kim Jong Un, ordförande för Demokratiska Folkrepubliken Koreas Kommission för statsangelägenheter och Moon Jae In, Republiken Koreas president, höll det interkoreanska toppmötet i Pyongyang den 18-20 september 2018.

De två ledarna bedömde de utmärkta framsteg som gjorts sedan antagandet av den historiska Panmunjomdeklarationen, såsom den nära dialogen och kommunikationen mellan de båda sidornas myndigheter, civila utbyten och samarbete på många områden och epokgörande åtgärder för att dämpa den militära spänningen.

De två ledarna bekräftade den koreanska nationens princip om självständighets och självbestämmande, och enades om att konsekvent och kontinuerligt utveckla inter-koreanska relationer för nationell försoning och samarbete och stabil fred och gemensam välfärd och att anstränga sig för att genom politiska åtgärder förverkliga alla koreaners önskemål och hopp om att den nuvarande utvecklingen av interkoreanska relationer ska leda till återförening.

De två ledarna höll uppriktiga och djupgående diskussioner om olika frågor och praktiska steg för att främja interkoreanska relationer till en ny och högre dimension genom att noggrant genomföra Panmunjomdeklarationen, delade uppfattningen att Pyongyang-toppmötet kommer att bli en viktig historisk milstolpe och deklarerade följande.

De två sidorna enades om att utvidga upphörandet av militära fientligheter i konfrontationsregioner, såsom den demilitariserade zonen, till det väsentliga avlägsnandet av krigsfaran över hela Koreahalvön och en grundläggande lösning av de fientliga relationerna.

De två sidorna enades om att anta ”Överenskommelse om genomförandet av den historiska Panmunjomdeklarationen på militärområdet” som en bilaga till Pyongyangdeklarationen, och att noggrant följa och trovärdigt genomföra den, och att aktivt vidta praktiska åtgärder för att omvandla Koreanska halvön till ett land med permanent fred.

De två sidorna enades om att engagera sig i ständig kommunikation och nära samråd för att se över genomförandet av överenskommelsen och förhindra oavsiktliga militära sammandrabbningar genom att omedelbart aktivera den Interkoreanska gemensamma militärkommittén.

De två sidorna kom överens om att vidta betydande åtgärder för att vidareutveckla utbytet och samarbetet baserat på andan av ömsesidig nytta och gemensamt välstånd och att utveckla nationens ekonomi på ett balanserat sätt.

De två sidorna enades om att hålla en banbrytande ceremoni under innevarande år för östkustens och västkustens järnvägs- och vägförbindelser.

De två sidorna enades om, då förutsättningarna är mogna, att först normalisera Kaesongs industriområde och Kumgangbergets turistprojekt, och att diskutera frågan om att bilda en gemensam ekonomisk zon på västkusten och en gemensam särskild turismzon på östkusten.

De två sidorna enades om att aktivt främja syd-nord miljösamarbete för att skydda och återställa den naturliga ekologin och som ett första steg att sträva efter att uppnå avsevärda resultat i det pågående skogsbrukssamarbetet.

De två sidorna enades om att stärka samarbetet inom förebyggande av epidemier, folkhälsa och sjukvård, inklusive akuta åtgärder för att förhindra inträde och spridning av smittsamma sjukdomar.

De två sidorna enades om att stärka det humanitära samarbetet för att i grunden lösa frågan om åtskilda familjer.

De två sidorna gick med på att öppna en permanent anläggning för familjeåterföreningsmöten i Kumgangberg-området inom kort, och att omedelbart återställa anläggningen för detta ändamål.

De två sidorna enades om att lösa frågan om videomöten och utbyte av videofilmer bland de åtskilda familjerna som en prioriterad fråga genom de interkoreanska Röda korsförhandlingarna.

De två sidorna enades om att aktivt främja utbyte och samarbete på olika områden för att förbättra atmosfären av försoning och enighet och att demonstrera den koreanska nationens anda både internt och externt.

De två sidorna enades om att ytterligare främja kulturella och konstnärliga utbyten och att först genomföra ett framträdande av Pyongyang Art Troupe i Seoul i oktober i år.

De två sidorna enades om att aktivt delta tillsammans i sommar-OS 2020 och andra internationella tävlingar och att samarbeta för att ansöka om gemensamt värdskap för sommar-OS 2032.

De två sidorna enades om att hålla meningsfulla aktiviteter för att fira 11-årsdagen av 4 oktober-deklarationen, att gemensamt fira 100-årsdagen av 1 mars-rörelsen för självständighet och hålla samråd på arbetsnivå mot detta ändamål.

De två sidorna delade uppfattningen att Koreahalvön måste omvandlas till ett land av fred, fritt från kärnvapen och kärnvapenhot, och att väsentliga framsteg i detta syfte måste göras omgående.

Först, nordsidan kommer att permanent demontera Dongchang-ri- testplatsen för missilmotorer och uppskjutningsplattformen under observation av experter från relevanta länder.

Nordsidan uttryckte sin vilja att fortsätta att vidta ytterligare åtgärder, till exempel den permanenta demonteringen av kärntekniska anläggningar i Yeongbyeon, då Förenta staterna vidtar motsvarande åtgärder i enlighet med andan i det gemensamma uttalandet av USA och DFRK den 12 juni.

De två sidorna enades om att samarbeta nära i processen att fullfölja fullständig denuklearisering av Koreahalvön.

Ordförande Kim Jong Un gick med på att besöka Seoul inom kort på inbjudan av president Moon Jae In.

19 september 2018
Pyongyang

text/pyongyangseptemberdeklarationen.txt · Senast uppdaterad: 2018/09/23 17:53 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan