DFRK bygger självständig ekonomi - Skarp reaktion mot sydsidans provokationer

Folket i Demokratiska Folkrepubliken Korea storsatsar för att bygga en självständig ekonomi och välstånd trots omgivningens sanktioner och andra svårigheter. I denna situation upprörs de över sydkoreanska provokationer och löftesbrott. Men efter sprängningen av det nord-sydliga sambandskontoret i Panmunjom har kritiken tonats ner.

Denna vår och sommar pågår i DFRK ett intensivt arbete med ekonomisk utveckling och stora byggprojekt. Det är en storsatsning inför Koreas arbetarpartis 75-årsjubileum den 10 oktober i enlighet med beslut fattade vid partiets centralkommittés plenarmöte dagarna före nyår. Alla människor är djupt engagerade och har stora förhoppningar.
Besluten var ett omfattande program för att ta landet igenom de stora svårigheter som den internationella blockaden orsakar, försvara dess suveränitet och uppnå välstånd genom att lita till egna krafter.
Denna stora satsning har stött på nya och oväntade hinder.
Ett av dem är hotet från den världsomfattande pandemin, coronaviruset covid 19, som DFRK undgått tack vare snabba och strikta åtgärder. Men restriktionerna, bland annat mot utländska besök, är kostsamma; de betyder bland annat minskade valutaintäkter.
Ett annat hinder orsakas av sydsidans provokationer och brott mot de nord-sydliga överenskommelserna i Panmunjom och Pyongyang 2018.
Under våren har stora militanta demonstrationer mot det sydkoreanska agerandet hållits runt om i norra Korea. Protesterna kulminerade med att sambandskontoret i förhandlingsbyn Panmunjom sprängdes (läs mer nedan).
Det var en dramatisk demonstration av nordsidans beredskap att sätta hårt mot hårt och vid behov möta lika med lika. Men kort därefter tillkännagavs att övriga planerade militära åtgärder mot sydsidan hade skjutits på framtiden.
Beslutet att tills vidare avstå från ytterligare åtgärder fattades den 23 juni vid ”ett preliminärt möte inför den sjunde centrala militärkommissionens femte möte” anfört av ordförande Kim Jong Un.
Beslutet innebar att den militära aktionsplan i fyra punkter som Koreanska folkarméns generalstab offentliggjort en knapp vecka tidigare, och som bland annat innefattade truppförstärkningar längs den demilitariserade zonen och förberedelser för en stor flygbladskampanj mot sydsidan, uppsköts.
Militärens handlingsplan inställdes alltså inte; möjligheten finns att genomföra den senare. Men beslutet öppnar möjligheter för de sydkoreanska myndigheterna att visa god vilja och vidta åtgärder för att dämpas pänningarna.
Rapporten från det preliminära mötet sade vidare att den centrala militärkommissionen ”studerade olika dokument som återspeglar nationella åtgärder för att ytterligare stärka landets krigsavskräckande medel”. Det innebär förmodligen att DFRK arbetar med planer för att utveckla och testa nya taktiska och strategiska vapen och att de inte längre känner sig bundna till ett moratorium för testning av kärnvapen och ballistiska långdistansmissiler.
DFRK:s utrikesminister Ri Son Gwon sade i ett pressmeddelande den 12 juni med anledning av andra årsdagen av toppmötet i Singapore med USA:s president Donald Trump, att Centrala militärkommissionen vid sitt möte i maj ”diskuterade en nationell kärnvapenutvecklingsstrategi som överensstämmer med den rådande interna och externa situationen”.
DFRK:s satsning på ekonomiskt uppbygge, suveränitet och säkerhet är beundransvärd. Under ledning av ordförande Kim Jong Un tar det koreanska folket stora nya steg för att förverkliga hela nationens högt ställda mål.

Skarpt svar på sydkoreanska löftesbrott
Sprängningen av det nord-sydliga gemensamma sambandskontoret var en signal till de sydkoreanska makthavarna: Löftesbrott får konsekvenser. Vackra ord och dubbelspel lurar ingen. Valet av demonstrations­ objekt var ingen tillfällighet.

Tisdagen den 16 juni sprängde nordsidan det nord-sydliga gemensamma sambandskontoret i industrizonen Kaesong. Det var en dramatisk kulmen på en serie militanta protester och massdemonstrationer mot de sydkoreanska myndigheternas brott mot ingångna avtal.
Den utlösande faktorn var att sydkoreanska myndigheter låtit en grupp så kallade avhoppare från nord skicka upp propagandaballonger tänkta att driva med vinden in över nordkoreanskt område.
Under perioden från 9 april till 31 maj 2020 sände en högerextrem grupp nordkoreanska flyktingar med ballonger mer än 10 000 propagandablad med en påse ris, dollarsedlar och en massa oförskämdheter i ord och bild mot Kim Jong-un personligen och mot DFRK.
Men det var bara den senaste i en rad sydkoreanska brott mot ”Panmunjomdeklarationen för Koreas fred, välstånd och återförening”, som antogs i april 2018. I den deklarationen förklarade de två högsta ledarna för norra och södra Korea ”högtidligt inför det koreanska folkets 80 miljoner och hela världen att det inte kommer att bli något mer krig på Koreahalvön och att en ny era av fred har börjat”.
För att förverkliga detta mål kom nord- och sydsidan överens om ”att helt upphöra med alla fientliga handlingar mot varandra inom alla områden, inklusive land, luft och hav, som är källan till militär spänning och konflikt”.
De enades om att förvandla den demilitariserade zonen till en fredszon i äkta mening genom att ”upphöra med alla fientliga handlingar och eliminera medlen för dem, inklusive sändning genom högtalare och distribution av flygblad”, i områdena längs den militära demarkationslinjen.
De kom också överens om att upprätta det gemensamma sambandskontoret.
När nu sydsidan brutit överenskommelsen genom att återuppta militära övningar tillsammans med USA, riktade mot nord, och importera 20 nya stridsflygplan F-35, har nord skarpt signalerat sitt missnöje. Att skicka upp ballonger kan låta som en provokation utan större betydelse, men händelsens allvar framgår i en intervju den 15 juni i den sydkoreanska nättidningen Hankyoreh med en avhoppare, som berättar att uppsändande av ballonger med propagandablad blivit en inkomstkälla för avhoppargrupper. ”Konservativa grupper i USA” sägs betala motsvarande 1 234 USA-dollar för varje uppsänd ballong och olika avhoppargrupper slåss om pengarna.
I de grupper som ligger bakom provokationerna har även diskuterats att med ballongerna sända dollarsedlar nedsmittade med COVID-19-virus.

text/dfrkbyggersjalvstandigekonomi.txt · Senast uppdaterad: 2020/08/01 12:06 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan