”Livsmedelsbristen överdriven”

Under fem års resor i nio av Nordkoreas provinser har jag inte träffat på ett enda fall av svält! Det sade Karin Janz, landsdirektör i Nordkorea för den tyska frivilligorganisationen Welthungerhilfe (Världshungerhjälpen), då hon talade inför Utrikeskorrespondenternas klubb i Beijing nyligen.

– Livsmedelssituationen är svår, men den är inte så allvarlig som västliga media påstår, sade hon. Regeringen har också gjort ett ganska bra jobb med att utveckla infrastruktur och organisera skolundervisning, fastän situationen fortfarande är långt ifrån förhållandena i den utvecklade världen, sade hon.
I sitt anförande, som refererades av Saibal Dasgupta i Times of India den 20 april, påpekade hon också att de ekonomiska sanktioner som USA och andra västländer tillämpar i själva verket stärker Kim Jong Ils regim.
– Folk tror att de svåra förhållandena i landet beror på yttre krafter och de är fullständigt övertygade om att regeringens åtgärder syftar till att befästa nationen mot utländska krafters attacker, sade Karin Janz.

Sanktionerna får också andra konsekvenser, som den nya betoningen av hållbart jordbruk.
Sanktionerna har slagit hårt mot det nordkoreanska jordbruket och skapat oro för att livsmedelssituationen ska förvärras, sade hon och förklarade att landets jordbruk är högt industrialiserat, men samtidigt starkt beroende av importerade jordbruksmaskiner och kemiska gödningsmedel.
– Det mesta av denna utrustning kom från södra Korea, som nu har slagit igen dörrarna, uppgav hon.
Regeringen har plötsligt insett värdet av hållbar utveckling och uppmanar jordbrukskooperativ att ändra sitt fokus. Man ber dem inrikta sig på ekologiskt jordbruk, anlägga komposter och minska sitt beroende av kemikalier. Det är en ny politik för hållbar utveckling framtvingad av omständigheterna, sade hon.
– Det kan vara en bra början i riktning mot hållbar utveckling, men det är lång väg kvar för att återställa jorden, som är svårt skadad, sade hon.
Patriotismen är stark bland folket och de flesta har fullt förtroende för sina ledare.

Welthungerhilfe är en av de få utländska frivilligorganisationer som fortsatt att arbeta i Nordkorea då andra dragit sig tillbaka antingen på grund av ovilja att acceptera nordkoreanska villkor eller på grund av minskade bidrag från västliga källor. Enligt artikeln finns där många kinesiska frivilligorganisationer, men de har inte kontakt med dem från länder i väst.

Karin Janz är född 1959 i Berlin, har studerat markförvaltning och jordbruk och arbetat 25 år i Ostasien. Hon var under åren 2005-2010 landsdirektör i Nordkorea för den tyska frivilligorganisationen Welthungerhilfe och chef för ett internationellt team på 10 personer plus 35 koreanska specialister och tolkar på organisationens kontor i Pyongyang.


Denna text är hämtad ur Korea-information nummer 3 2010

text/welthungerhilfe.txt · Senast uppdaterad: 2010/08/21 00:09 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan