Nya avancerade vapensystem

DFRK:s militära kapacitet har radikalt förstärkts och moderniserats under det senaste decenniet. Flera nya vapensystem visades upp vid den stora militärparad som hölls nattetid 10 oktober 2020 i samband med firandet av Koreas arbetarpartis 75:årsdag.

Västmedia har i huvudsak uppmärksammat en ny långdistansmissil (Inter-Continental Ballistic Missile, ICBM), som med sina 25 meter i längd troligen är världens största mobila interkontinentala missil. Den bars på en bil med inte mind­re än 22 hjul.
Tidigare har DFRK testat missilen Hwasong-15 som bedöms ha en räckvidd tillräcklig för att nå hela USA. Denna missil är troligen nu i serieproduktion. Den större missilen (Hwasong-16?), som nu visades upp, bedöms vara utvecklad med syftet att bära en större last. Detta kan vara fler än en stridsspets som skulle kunna avskiljas från bärraketen på hög höjd och nå sina mål oberoende av var­and­ra. Med engelsk terminologi kallas detta MIRV, Multiple Independent Re-entry Vehicle, och är en erkänd metod för att förbättra oddsen att ta sig igenom ett raketförsvar.


Hwasong-16

En annan ny missil som visades upp är Pukguksong-4. Detta är en medeldistansmissil (Pukguksong-3 anses ha räckvidd ca 1900 km) avsedd att avfyras från ubåtar (SLBM, Submarine Launched Ballistic Missile). Missilerna i Pukguksong-serien använder alla fast bränsle, till skillnad från den mer traditionella metoden med flytande raketbränsle. Poängen med detta är att missilen inte behöver tankas utan istället alltid är redo att avfyras.
Sydkoreas underrättelsetjänst uppger också att DFRK just nu bygger två nya ubåtar. Dessa ska läggas till nordsidans redan stora ubåtsflotta som bestyckade med Pukguksongmissiler kan färdas utan att upptäckas av spionsatelliter och utföra attacker mot mål i hela regionen.
En u-båt skulle förstås också kunna komma nära det amerikanska fastlandet för att utföra en attack i händelse av krig.


Pukguksong-4

I paraden visades också två kortdistansmissiler med fast bränsle, KN-23 och KN-24. De är taktiska missiler som avfyras från högmobila plattformar. A.B. Abrams, författare till boken Immovable Object: North Korea’s 70 Years at War with American Power, skriver på Vineyard of the Saker*:
”Den större KN-23 är en hypersonisk missil med mycket hög manövrerbarhet, som Sydkoreas och Japans sofistikerade amerikanska luftvärnssystem inte kan följa och därmed också har mycket svårt att skjuta ner. Missilen är mycket lik den ryska Iskanderplattformen och spelar en avgörande roll för Nordkoreas försvar genom att snabbt och pålitligt kunna slå mot mål djupt bakom fiendens linjer såsom flygfält och kommandocentraler. Bedömare har tidigare understrukit att sådana missiler utgör ett ypperligt motmedel mot jaktplan av typ F-35 eftersom sådana plan kräver mycket underhåll och tillbringar mycket tid på marken där de utgör lätta mål.”

A.B. Abrams skriver vidare:
”Nordkoreas två nya taktiska missiler kompenserar frånvaron av ett modernt flygvapen, vilket är det enda som saknas i den i övrigt omfattande militära moderniseringsstrategin. Men det är också i vissa avseenden en styrka givet den mycket höga kostnaden för att driva ett modernt flygvapen jämfört med den mer kostnadseffektiva strategin att inhemskt utveckla moderna missiler.”


KN-23

Vid paraden visades också flera nya artillerisystem som kan skjuta stora mängder raketer på kort tid med räckvidd på upp till 400 km. Vidare visades raketer för ett nytt luftvärnssystem som till utseendet var mycket lika de som tillhör ryska S-400. Det är känt att DFRK sedan 2016 har ett system likt ryska S-300 och om man nu har utvecklat det vidare till nästa generations plattform vittnar det om en mycket snabb modernisering. S-400 är troligen världens bästa luftvärnssystem som är i serieproduktion och om DFRK:s variant är i paritet med detta skulle det göra det mycket svårt för Sydkorea och USA att uppnå luftherravälde över Koreahalvön.


artillerisystem

Utöver nämnda vapensystem vittnade årets parad även om en modernisering i fråga om uniformer och andra detaljer. A.B. Abrams skriver:
”Om 2020 års parad jämförs med den i september 2011, vilket var den sista under Kim Jong Ils ledarskap, så är landets militär idag nästan o­igenkännlig med avseende på uniformer, vapensystem och till och med på sättet man marscherar – med det enda undantaget att flygplanen i luften ovanför inte väntas bytas ut inom överskådlig tid.”

De många nya avancerade vapensystemen vittnar om att DFRK trots mycket hårda sanktioner utvecklas imponerande snabbt och nu förfogar över flera vapensystem som är fullt jämförbara med de bästa i världen. Det är i sig ett mycket tydligt budskap till USA och andra fientliga länder om att ett angrepp på DFRK inte kommer vara enkelt eller kan ske utan betydande förluster för fienden.

* thesaker.is/north-korea-rising-interpreting-pyongyangs-strategic-position-after-its-groundbreaking-military-parade

text/vapensystem75.txt · Senast uppdaterad: 2020/11/29 22:12 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan