Till minne av en enastående revolutionär ledare - Tjugo år efter Kim Il Sungs bortgång

President Kim Il Sung, grundaren av Demokratiska Folkrepubliken Korea, var en av 1900-talets enastående revolutionära ledare. Den 8 juli 2014 är det 20 år sedan han gick bort.

1900-talet var en turbulent period i den koreanska nationens historia, liksom för hela världen, men ur de kolonialistiska och imperialistiska angreppskrigens kaos växte folkkriget för nationell och social befrielse och grundandet och byggandet av Demokratiska Folkrepubliken Korea, den första koreanska staten någonsin av och för folkets arbetande massor, och den enda suveräna staten på Koreahalvön. Denna stora prestation av det koreanska folket möjliggjordes genom den store ledaren president Kim Il Sungs enastående ideologiska, politiska och organisatoriska förmåga.

Kim Il Sung, som föddes 15 april 1912, började redan i tidiga tonåren organisera motstånd mot imperialismen och tog senare upp väpnad kamp mot de japanska kolonialisterna. Under den perioden utvecklade han jucheidén, den ideologiska grundvalen för nationellt oberoende och folkmakt. Efter Koreas befrielse 1945 kom de partisaner han ledde att bilda den nya statens kärna och organisera folkets massor för att ta ansvar som herrar över sitt eget öde.

Över en månad efter Japans villkorslösa kapitulation, då det koreanska folket redan hade börjat bilda organ för folkmakt, landsatte USA-imperialisterna trupper söder om 38 breddgraden, förklarade södra Korea ockuperat och upplöste folkkommittéerna med våld. Kim Il Sung gjorde vid den tidpunkten stora ansträngningar för att bygga en brett baserad politisk enighet för ett enat Korea och förhindra en permanent delning av landet.

Då det trots hårda ansträngningar från folk med skilda övertygelser i norr och i söder stod klart att USA-imperialisterna var fast beslutna att förhindra koreansk nationell enighet och oberoende, för att istället ge den fascistiska marionettklicken i södra Korea internationell legitimitet och erkännande, utropade Kim Il Sung efter nationsomfattande val bildandet av Demokratiska Folkrepubliken Korea.

USA:s intriger och ständig högljudd retorik och militära provokationer från sydsidan ledde så småningom till krig, från början ett koreanskt inbördeskrig som snart skulle ha slutat med seger för folket och nationellt oberoende om det inte varit för en massiv intervention av imperialistiska styrkor under USA:s befäl i ett försök att krossa den unga folkrepubliken och ockupera hela Koreahalvön.

Det koreanska folket, under ledning av president Kim Il Sung och med broderligt kinesiskt bistånd, gjorde hjältemodigt motstånd och besegrade den av USA ledda imperialistiska koalitionen, som då allmänt ansågs som den mäktigaste militära styrkan någonsin. Till slut tvingades USA-imperialisterna acceptera en överenskommelse om vapenstillestånd och gå med på avrustning och bortdragande av alla utländska trupper från Korea samt förhandlingar om ett fredsavtal – åtaganden som de aldrig levde upp till och ett nederlag som de aldrig har glömt eller förlåtit.

Efter det förödande kriget ledde president Kim Il Sung framgångsrikt den enorma insatsen för återuppbygge, Chollima-rörelsen och de tre revolutionerna – ideologisk, teknologisk och kulturell – för att lägga en stadig juche-grundval för nationens ekonomi, uppnå fullständig seger för socialismen i norra halvan av Korea genom att stärka folkmakten, och återförena landet enligt principerna om oberoende, fredlig återförening och stor nationell enighet.

I den internationella arbetar- och kommuniströrelsen var han högt respekterad som försvarare av enighet och revolutionära principer mot hegemonism och alla former av opportunism. Som statsman slöt han band av vänskap och samarbete med länder runt om i världen, särskilt med de nyligen självständiga länderna, den alliansfria rörelsen och de nationella befrielserörelserna.

Tack vare president Kim Il Sungs förutseende vägledning och stora ansträngningar har Demokratiska Folkrepubliken Korea blivit ett bålverk för socialismen, rustat med songunpolitiken, och står beslutsamt fast vid de socialistiska idealen och principerna då andra stater lagt om kursen eller brutit samman. Efter presidentens bortgång för 20 år sedan genomgick Demokratiska Folkrepubliken Korea extrema svårigheter, men genomförde under generalsekreterare Kim Jong Ils ledning ”den mödosamma marschen”, höll fast vid de socialistiska idealen och försvarade folkmakten. Idag öppnar förstesekreterare Kim Jong Un, under presidentens banér, portarna till ett starkt och välmående land och förverkligar så president Kim Il Sungs ideal.

Som vänner till Korea högaktar vi minnet av president Kim Il Sung. Det han uträttat kommer för alltid att inspirera nya generationer att bygga en värld av oberoende, rättvisa och välstånd för hela mänskligheten.

Christer Lundgren,
Ordförande för Svensk-Koreanska Föreningen

(Denna artikel skrevs för det internationella Internetseminarium som anordnas med anledning av 20-årsminnet president Kim Il Sungs bortgång.)

text/tjugo_kimilsung.txt · Senast uppdaterad: 2014/06/10 21:30 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan