Förslaget att bilda Demokratiska Federala Republiken Koryo

Organisationsprincip
Den federala staten ska inrätta Högsta Nationella Federala Församlingen och dess Federala Permanenta Utskott med lika antal representanter från nord och syd och ett lämpligt antal koreaner från utlandet för att vägleda de regionala regeringarna i norr och söder och administrera alla de Federala Statens angelägenheter.

Den federala statens funktion
Högsta Nationella Federala Församlingen och dess Federala Permanenta Utskott som den federala statens enade nationella regering ska diskutera och besluta om de gemensamma frågor som har att göra med hela landets och nationens intressen inklusive frågor om politik, landets försvar och dess utrikespolitik, och kommer inte att tillåta någondera sidan, nord eller syd, att påtvinga den andra sidan sin vilja.

De regionala regeringarnas funktion
De regionala regeringarna ska föra sin egen oberoende politik under den federala statens vägledning, minska skillnaderna mellan nord och syd och förverkliga nationens enade utveckling.

Den federala statens officiella namn
Den federala statens namn ska vara Demokratiska Federala Republiken Koryo på ett sådant sätt att den enade statens namn blir känt för hela världen och återspeglar nordsidans och sydsidans gemensamma politiska ideal om demokrati.

Den federala statens verksamhetsprincip
Högsta Nationella Federala Församlingen och dess Federala Permanenta Utskott som den federala statens enade nationella regering ska välja medordförande och medpresident från respektive nord och syd för att omväxlande administrera den federala regeringen.

Den federala statens karaktär
Demokratiska Federala Republiken Koryo ska vara en neutral stat, och inte ansluta sig vare sig till någon politiskt-militär allians eller till något block.

Politik som Demokratiska Federala Republiken Koryo ska förverkliga
1. Hålla fast vid oberoende i alla statliga aktiviteter och föra en oberoende politik.
2. Genomföra demokrati i hela landet och alla samhällsområden och främja stor nationell enighet.
3. Få till stånd ekonomiskt samarbete och utbyte mellan nord och syd och trygga utvecklandet av en oberoende nationell ekonomi.
4. Förverkliga nord-sydligt utbyte och samarbete inom vetenskap, kultur och utbildning samt trygga enhetliga framsteg i landets vetenskap, teknik och utbildning.
5. Återöppna transport- och kommunikationsförbindelser mellan nord och syd och trygga fri användning av transport- och kommunikationsmedlen över hela landet.
6. Trygga stabil försörjning för hela folket inklusive arbetarna, bönderna och andra arbetande befolkningsskikt och systematiskt främja deras välfärd.
7. Undanröja tillståndet av militär konfrontation mellan nord och syd och bilda en förenad nationell armé för att försvara nationen mot invasion.
8. Försvara och skydda alla utlandskoreaners nationella rättigheter och intressen.
9. Hantera korrekt de relationer med utlandet som upprättats av nord- och sydsidan före återföreningen, och samordna de två regionala regeringarnas utrikesaktiviteter på ett enhetligt sätt.
10. Utveckla vänskapliga relationer med alla världens länder och föra en fredlig utrikespolitik.

text/koryo.txt · Senast uppdaterad: 2012/08/03 22:12 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan