Kim Jong Il markerar vänskapen med Ryssland

Vänskapen med Ryssland är av stor betydelse för Demokratiska Folkrepubliken Korea. Det understryker landets ledare Kim Jong Il i sitt svar på frågor från den ryska nyhetsbyrån ITAR-Tass, som nyligen publicerats.

Utgångspunkt för frågorna är Kim Jong Ils senaste Rysslandsbesök, där han bland annat träffade president Dmitrij Medvedev. Själv är han generalsekreterare för Koreas Arbetarparti och ordförande för Demokratiska Folkrepubliken Koreas Nationella Försvarskommission.
Den koreanske ledaren understryker betydelsen av relationerna mellan DFRK och Ryssland inom alla områden av politik, ekonomi, kultur och militära frågor – ett samarbete som formellt bekräftats i tre tidigare avtal mellan de två länderna. Bland nu aktuella samarbetsprojekt nämner han planerna på en gasledning och sammankoppling av järnvägarna, och påpekar att dessa projekt inte bara är ett bilateralt intresse, utan också kommer att bidra väsentligt till regionalt välstånd – en viktig signal till landsmännen i söder.
Kim Jong Il kommenterar också kärnvapenfrågan, frågan om återupptagande av sexpartssamtalen samt relationerna till USA och Japan. Han understryker att kärnvapenfrågan på Koreahalvön är en följd av USA:s allvarliga krigshot och framhåller att DFRK:s regering vill normalisera relationerna med såväl USA som Japan och håller fast vid president Kim Il Sungs principiella ståndpunkt att göra hela Koreahalvön kärnvapenfri.
Svaren visar ännu en gång hur DFRK aktivt söker normalisera och stabilisera situationen på Koreahalvön och skapa förutsättningar för fred och uppbygge av landet. Vänskap med de stora grannarna Kina och Ryssland är viktig för att nå dessa mål.


Svar av Kim Jong Il, generalsekreterare för Koreas Arbetarparti och ordförande för Demokratiska Folkrepubliken Koreas Nationella Försvarskommission, på frågor ställda av den ryska nyhetsbyrån ITAR-Tass

13 oktober 2011

Jag tackar ITAR-Tass för de skriftliga frågor ni har ställt med anledning av mitt framgångsrika besök i Sibirien- och Fjärran Östern-regionerna av Ryska federationen.
Ni har ställt flera frågor och jag kommer för enkelhetens skull att besvara dem gruppvis.
Först skulle jag vilja kommentera mitt intryck av Rysslandsbesöket och förutsättningarna för utveckling av relationerna mellan DFRK och Ryssland.
Jag är mycket glad över att i augusti ha besökt Ryssland, en vänlig granne, och träffat president Dmitrij Anatoljevitj Medvedev.
Jag kan inte glömma att president Medvedev reste tusentals kilometer till Ulan-Ude från huvudstaden Moskva för att varmt välkomna oss och att tjänstemän från Moskva och från lokala områden och det ryska folket bemötte oss med varm gästfrihet på alla platser som jag besökte. Och jag mindes med glädje de dagar i början av det nya seklet då jag vid flera tillfällen träffade den förre presidenten Vladimir Putin och fördjupade vänskapen mellan oss.
Jag blev djupt rörd när jag åter efter nästan ett decennium besökte de betydelsefulla Fjärran Östern- och Sibirienregionerna med deras synbara ädla spår efter den store president Kim Il Sung, som lade grunden till de värdefulla traditionerna av vänskap mellan DFRK och Ryssland och gav ett odödligt bidrag till deras stärkande och utveckling.
Under vårt tredje besök i Ryssland i det nya århundradet såg vi vattenkraftverket Bureya, en jättelik kraftproducent i ryska Fjärran Östern, Bajkalsjön, en naturskön attraktion Sibirien, olika städer och ekonomiska och kulturella institutioner och i samband därmed såg vi med djup känsla resultaten av de insatser den ryska regeringen och folket gör för att bygga en mäktig stat och fick bättre förståelse för det modiga och arbetsamma ryska folkets tankar, känslor och seder.
Att fortsätta att på djupet utveckla historien och traditionerna av vänskap mellan DFRK och Ryssland motsvarar fullt ut folkens intressen i våra två länder och är av stor betydelse för att försvara fred och stabilitet i Nordostasien.
Toppmötet och samtalen mellan DFRK och Ryssland som hölls i Ulan-Ude var ett viktigt tillfälle att ytterligare bredda och utveckla de traditionella relationerna av bilateral vänskap och samarbete i enlighet med folkens ambitioner och önskemål i de två länderna. Vid toppmötet och samtalen uppnådde vi gemensam förståelse om att utvecklande av de bilaterala förbindelserna av ekonomiskt samarbete på olika områden, inklusive byggandet av en gasledning och sammankoppling av järnvägarna, överensstämmer med folkens intressen i de två länderna och kommer att bidra väsentligt till regionalt välstånd. I enlighet därmed går de två länderna nu raskt vidare med praktiska åtgärder för att uppnå samarbete inom energisektorn, inklusive byggandet av gasledningen.
Jag är övertygad om att relationerna av vänskap och samarbete mellan de två länderna kommer att utvidgas ytterligare och befästas inom alla områden av politik, ekonomi, kultur och militära frågor på grundval av de överenskommelser som nåddes vid det senaste toppmötet och samtalen och andan i DFRK:s och Rysslands gemensamma deklaration, DFRK:s och Rysslands Moskvadeklaration och DFRK:s och Rysslands avtal om vänskap, goda grannförbindelser och samarbete. Vår republiks regering sätter stort värde på den traditionella vänskapen mellan DFRK och Ryssland och kommer att göra gemensamma ansträngningar med den ryska sidan för att stadigt befästa och utveckla relationerna av vänskap och samarbete mellan de två länderna och de två folken.

Därnäst skulle jag vilja tala om kärnvapenfrågan på Koreahalvön och ett återupptagande av sexpartssamtalen.
Att göra hela Koreahalvön kärnvapenfri var den store president Kim Il Sungs påbud, och det är vår republiks regerings konsekventa ståndpunkt.
Kärnvapenfrågan på Koreahalvön uppstod som ett resultat av att USA ständigt hotar vårt folks suveränitet och säkerhet. Suveränitet är ett land och en nations livlina. Vi har skaffat kärnvapenavskräckning för att värna vår suveränitet mot USA:s uppenbara nukleära hot från och dess alltmer fientliga politik.
Som vi kom överens om vid de senaste toppmötessamtalen, har ingenting förändrats i vår principiella ståndpunkt att sträva efter att göra hela Koreahalvön kärnvapenfri genom att återuppta sexpartssamtalen så snart som möjligt utan några villkor och att genomföra det gemensamma 19 september-uttalandet på ett allsidigt och väl avvägt sätt enligt principen om samtidiga åtgärder.
Vi kommer att göra fortsatta ansträngningar tillsammans med den ryska sidan att motsätta oss egenmäktigt och godtyckligt agerande på den internationella arenan, upprätta en rättvis internationell ordning och försvara fred och säkerhet i Asien och resten av världen.

Beträffande utsikterna att normalisera relationerna mellan vårt land och Förenta staterna och Japan, så beror de helt på USA:s och Japans inställning och attityd.
Det är vår republiks konsekventa utrikespolitik att ytterligare utveckla goda relationer med alla länder som är vänligt till den i enlighet med idealen om oberoende, fred och vänskap.
Också under det nya århundradet, liksom tidigare, bedriver USA ständigt en fientlig politik gentemot DFRK samtidigt som de i alla avseenden ökar sina påtryckningar och driver situationen till en farlig gräns.
Liksom den nuvarande verkligheten visar historien av antagonistiska relationer mellan DFRK och Förenta staterna att ingen som helst form av fientliga handlingar och manövrer för invasion och söndring från USA bryter någon is hos oss ​​utan alltid misslyckas.
Om USA, fast sent, överger sin politik av fientlighet mot DFRK och visar god vilja, är vi villiga att förbättra våra relationer med dem.
Det primära för att främja relationerna mellan vårt land och Japan är att Japan ska sona för de brott man begått mot vårt land och folk i det förflutna.
Om Japan tar ett beslutsamt steg mot gottgörelse för sitt tvivelaktiga förflutna och överger sin fientliga politik mot oss, kan det leda till normalisering av de bilaterala relationerna.

Ryska vänner visade stort intresse för det faktum att vårt folk gör epokgörande framsteg i sina ansträngningar att bygga ett blomstrande land.
Under mitt besök i Ryssland, framförde president Medvedev sina vänliga hälsningar till vårt folk som gör hängivna insatser för att genomföra nya förändringar i sina ansträngningar att bygga upp ett blomstrande land för att markera hundraårsdagen av president Kim Il Sungs födelse och uttryckte sitt stöd för de positiva åtgärder vi har vidtagit för att utveckla landets ekonomi och förbättra folkets levnadsstandard liksom hans övertygelse att vårt folk kommer att uppnå större framgångar i sin strävan att bygga ett välmående och mäktigt land. Detta utgör en stor uppmuntran för vår sak.
Idag gör vårt folk alla ansträngningar för att genomföra uppgiften att bygga ett välmående och mäktigt socialistisk land, president Kim Il Sungs livslånga önskan, och särskilt inriktar de alla sina ansträngningar på att förbättra sin levnadsstandard.
Vi kommer ofelbart på ett lysande sätt att nå målet att bygga en blomstrande nation genom styrkan i partiets, arméns och folkets uppriktiga enhet och de solida förutsättningar som vår oberoende nationella ekonomi ger.
Det är min högsta önskan att göra det möjligt för vårt folk att så snart som möjligt leva utan att behöva avundas någon någonting, och det är mitt största nöje att arbeta energiskt, dela min glädje och sorg med vårt folk, för att göra denna min önskan till verklighet.
Jag tar detta tillfälle att ännu en gång framföra mina vänskapliga hälsningar till den ryska regeringen och folket och önska dem stor framgång i sina ansträngningar att bygga en mäktig stat.

text/kimjongil_ryssland.txt · Senast uppdaterad: 2011/10/24 20:31 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan