Kim Il Sung15 april 1912 - 2012

President


Kim Il Sung


100 år


President Kim Il Sung har en alldeles speciell plats i Koreas historia. Han är nationens befriare, den store landsfadern, den revolutionäre statsmannen, ideologen, folkledaren, symbolen för alla förhoppningar om och strävanden efter ett jämlikt och rättvist samhälle, om fred och om den koreanska nationens historiska återupprättelse, enighet och självständighet. Han är också en förgrundsgestalt i den internationella revolutionära och antiimperialistiska rörelsen.

Kim Il Sung föddes 15 april 1912 i byn Mangyongdae nära Pyongyang i en familj med starka revolutionära traditioner. Bara 13 år gammal tog han sig norrut över gränsfloden Amnok till Manchuriet, fast besluten att inte återvända förrän Korea blev befriat från den japanska ockupationen.

Redan som 14-åring bildade han 1926 ”Ned-med-imperialismen-unionen”, en revolutionär förtrupp för den nationella befrielsekampen, och 1930 grundade han den första väpnade revolutionära organisationen för att bekämpa den japanska kolonialismen. Därmed inleddes en 15-årig väpnad befrielsekamp. Två år senare, 1932, bildade han efter intensiva förberedelser Anti-japanska Folkets gerillaarmé, som han ledde till seger 1945.

Efter Japans kapitulation verkade Kim Il Sung kraftfullt mot den delning av landet som stormakterna beslutat i strid med det koreanska folkets klart uttryckta vilja, och för Koreas självständighet och nationella enande.

Han grundade Demokratiska Folkrepubliken Korea 1948 och han ledde 1950-53 sitt folk i tre års hårt försvarskrig mot USA-imperialismen och dess stödtrupper, som ville omintetgöra Koreas självständighet och utplåna folkrepubliken i norra delen av landet för att lägga under sig hela Koreahalvön.

Efter kriget ledde han återuppbygget och byggandet av en socialism baserad på det egna folkets traditioner, behov och önskemål.

Han värnade Demokratiska Folkrepubliken Koreas självständighet mot socialistiska stormakters försök att dominera landet och beröva Koreas folk frukten av den långvariga och hårda kamp för oberoende som hade kostat många människor livet.

Han lade fast en politik för självständighet i ideologi, ekonomi och försvar och en politik för de tre revolutionerna – ideologisk, teknisk och kulturell.

Under hela sitt liv arbetade han oförtröttligt för nationens återförening och självständighet och utformade personligen över hundra förslag och initiativ för en fredlig och självständig återförening, och han visade att detta inte är ett avlägset mål, utan en akut uppgift som kan och bör genomföras snarast möjligt.

Den vägledande idén och principen i allt detta arbete var och är jucheidén, som han utformade och utvecklade utifrån erfarenheterna i den revolutionära kampen.

Koreavänner världen över uppmärksammar hans livsverk i samband med hundraårsdagen av hans födelse den 15 april.

Kim Il Sung 1932, under kampen mot den japanska ockupationen
Kim Il Sung 1932        
President Kim Il Sung levde och verkade bland folket
Kim Il Sung 1932

President Kim Il Sung är nationens befriare och symbolen för strävandet efter ett jämlikt och rättvist samhälle.
Kim Il Sung      
Kim Il Sung bland folket
Kim Il Sung


text/kimilsung100.txt · Senast uppdaterad: 2012/04/20 00:35 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan