Juche

Den politiska och filosofiska ideologi som präglar norra Korea kallas Juche och sägs ofta, lite förenklat, vara en anpassning av marxismen-leninismen till koreanska förhållanden.

Juchefilosofin utvecklades av Kim Il Sung i kampen mot den japanska ockupationen och blev en ideologisk samlingspunkt för det koreanska motståndet. Efter segern mot den japanska imperialismen blev juchefilosofin en vägledning för den koreanska nationen.

Centrala teman i juchefilosofin är människans frihet, självständighet och oberoende. Den är ett försök att vidareutveckla marxismen med ett tydligare fokus på människan som handlande subjekt som utvecklas i relation till samhället och den natur som människan har herravälde över. Historiskt ligger fokus på folkmassorna som samhällets skapare och den rörelse mot frihet som finns i denna massornas kamp.

Kim Il Sung fortsatte under hela sin levnad att utveckla juchefilosofin, en utveckling som även fortsatt under Kim Jong Ils ledarskap.

Läs mer vid: Svenska Juchegruppen.

text/juche.txt · Senast uppdaterad: 2011/04/09 12:22 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan