Biologisk terrorism från södra Korea

Det omfattande coronavirusutbrott som drabbade Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) under sommarmånaderna berodde på smitta från föremål illegalt inskickade med luftburna ballonger från södra Korea. Det är slutsatsen av en omfattande vetenskaplig studie av smittspridningen, vars resultat nu presenterats.

Så snart den globala pandemin bröt ut för tre år sedan, stängde Demokratiska Folkrepubliken Korea gränserna och införde strikta karantänsregler – de striktaste åtgärder som något land i världen vidtagit – för att hindra införsel och spridning av coronavirus och skydda befolkningen mot smitta.

De första fallen av smitta med Covid 19 konstaterades i april i år, och smittan spred sig snabbt över hela landet. I mitten av maj rapporterades ett större utbrott av feber och andra symptom. Utbrottet nådde en kulmen den 16 maj med 390 000 fall av smitta. Totalt uppges 4,7 miljoner människor (av en befolkning på cirka 26 miljoner) ha drabbats av hög feber och andra symptom under cirka tre månader. Den 10 augusti uppgavs situationen ha normaliserats helt. Endast 74 dödsfall har rapporterats.

Det statliga högkvarteret för akut epidemiförebyggande bildade i juni en utredningskommitté bestående av relevanta specialiserade organ, som inledde en undersökning av inflödesvägen för det aktuella viruset, omikron variant BA.2. Utredningens resultat presenterades vid ett nationellt möte den 10 augusti.

Den noggranna och omfattande vetenskapliga studie som genomförts visade att de första feberfallen noterats bland flera personer som reste in i huvudstaden Pyongyang från byn Ipho-ri, länet Kumgang i provinsen Kangwon, ett område som gränsar till den militära demarkationslinjen mot södra Korea.

Den snabba spridningen av covid-19 startade i april-maj. De allvarligaste fallen och den högsta dödligheten konstaterades i Kangwon-provinsen. De feberfall som inträffat i andra regioner och enheter runt om i landet fram till mitten av april berodde samtliga på andra sjukdomar, och ledde inte till någon explosiv ökning av feberfall. Områdena som gränsar till Kina och Ryssland inklusive provinserna Norra Pyongan och Norra Hamgyong hade få feberfall i början av utbrottet och de smittsamma fallen där kom sent.

Den enda okontrollerade kanalen för virusets inflöde och spridning var, enligt studien, flygblad och andra föremål som förorenats av det luftburna viruset och kommit med luftburna ballonger från södra Korea. Studien belägger med hänvisning till internationella rapporter att det aktuella viruset kan överföras inte bara genom luft utan också genom kontakt med föremål.

Det koreanska folket har sedan Koreakriget på 1950-talet erfarenheter av biologisk krigföring. Denna nya studie bekräftar att den typen av fientligheter fortfarande förekommer. Det är ett exempel på de ondsinta angrepp som vissa grupper i södra Korea riktar mot civilbefolkningen i norra Korea.

Världsopinionen bör kräva att den sydkoreanska regimen omedelbart sätter stopp för sådan fientlighet mot befolkningen i norra delen av Korea!

text/covid2.txt · Senast uppdaterad: 2022/08/24 20:23 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan