70 år sedan Koreakrigets utbrott

Den 25 juni är det 70 år sedan det krig utbröt som vi känner som Koreakriget. Ur koreanskt perspektiv var det ett nationellt befrielsekrig för att fullfölja och avsluta kampen för Koreas självständighet, den kamp som förts i decennier mot den japanska kolonialmakten och mot den statsmakt, baserad på den tidigare japanska koloniala maktstrukturen, som upprättats i södra Korea som resultat av USA:s ockupation.
Ur USA-imperialisternas perspektiv var kriget en global styrkeuppvisning, en mobilisering av politisk och militär makt för att hejda den nationella befrielsen och kommunismen i Asien. USA var efter andra världskriget den ledande imperialistmakten och världens enda kärnvapenmakt. Genom sitt nätverk av ”allierade” (läs lydstater) och sin dominans över FN försökte USA:s ledare legitimera sitt erövringskrig, befästa sitt herravälde över södra Korea och lägga under sig hela Koreahalvön – som språngbräda för vidare expansion i Asien.
Men kriget blev inte den snabba triumfmarsch de räknat med. Det pågick i drygt tre år. Den USA-ledda FN-koalitionen drevs ut ur norra Korea, tillbaka till 38:e breddgraden. USA genomförde massiv terrorbombning mot norra Korea och åstadkom oerhörd förödelse, men lyckades inte knäcka motståndet. Kriget avslutades den 27 juli 1953 med ett avtal om vapenstillestånd och löften om samtal om fred och bortdragande av alla främmande trupper från Koreahalvön.
Det var ett snöpligt nederlag för USA-imperialismen, det första i dess historia, och det skulle följas av fler. Men någon fred slöts aldrig, istället följde decennier av varken krig eller fred – den situation som rått och råder fram till idag – och USA behöll tiotusentals soldater på ett antal baser i södra Korea, de facto en fortsatt ockupation.
Under decennierna efter kriget har Demokratiska Folkrepubliken Korea trots svåra yttre omständigheter utvecklats till en stark och självständig socialistisk stat. Imperialismens förhoppningar om dess sammanbrott har kommit på skam. Enligt jucheidén har landet behållit politiskt oberoende och byggt en självständig ekonomi och ett självständigt försvar inklusive en respektingivande avskräckande kärnvapenkapacitet.
Demokratiska Folkrepubliken Korea har varit ständigt pådrivande för att förhindra ett nytt krig på Koreahalvön och för nationens fredliga och självständiga återförening.
För närvarande pågår en hård kamp mot de reaktionära krafterna i södra Korea, som med USA i ryggen förbereder fientligheter och genomför provokationer för att skärpa spänningarna. Under ledning av ordförande Kim Jong Un visar det koreanska folket sin stora enighet, sin vrede över provokationer och löftesbrott och sin beslutsamhet att slå tillbaka varje provokation och möta lika med lika. Samtidigt stärker de ytterligare sitt avskräckande försvar och markerar därigenom att Demokratiska Folkrepubliken Korea är en ointaglig fästning.
Alla som är måna om att förhindra ett nytt krig på Koreahalvön välkomnar naturligtvis dessa ansträngningar och önskar ordförande Kim Jong Un och det koreanska folket fortsatt framgång.

Christer Lundgren

text/70arsedankoreakriget.txt · Senast uppdaterad: 2020/06/26 23:51 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan