En tioårig deklaration som bör återupplivas

Den 4 oktober är det tio år sedan ledarna för norra och södra Korea, Kim Jong Il och Roh Moo-Hyun, vid det andra nord-sydliga toppmötet, i Pyongyang den 4 oktober 2007, gemensamt utfärdade en ”Deklaration för utvecklande av nord-sydliga relationer och fred och välstånd”.

Toppmötet 2007 var en uppföljning till det historiska första toppmötet sju år tidigare där Kim Jong Il och den dåvarande sydkoreanske presidenten Kim Dae Jung antog den gemensamma 15 juni-deklarationen.

Liksom sin föregångare president Kim Il Sung var Kim Jong Il alltid beredd att enas med var och en som ville verka för nationell återförening, oavsett skillnader i politiska åsikter och religiösa övertygelser.

Deklarationen 4 oktober 2007 anger konkreta mål och uppgifter för att behålla andan i den gemensamma 15 juni-deklarationen, utveckla de interkoreanska förbindelserna och uppnå fred och gemensamt nationellt välstånd. Den visade hur den koreanska nationens kamp för fred och återförening på den koreanska halvön borde vitaliseras genom att juridiska och institutionella hinder som skapar misstro och konfrontation undanröjs, ömsesidigt förtroende byggs, relationerna utvecklas på alla områden och en mekanism etableras för varaktig fred på Koreahalvön.

Under det decennium som gått sedan dess har utvecklingen gått åt motsatt håll. De nord-sydliga relationerna har avbrutits och den militära situationen har trappats upp till en extrem nivå. Den sydkoreanska regimen följer USA:s politik av konfrontation, fientlighet och sanktioner mot nordsidan och ställer som villkor för avspänning att DFRK ska överge sin försvarsstrategi med avskräckande kärnvapen. Donald Trumps uttalanden om ”eld och vrede” och ”total utplåning” av norra Korea är ett allvarligt hot mot hela den koreanska nationen. Den sydkoreanska regeringen följer USA:s konfrontationslinje, och blockerar därmed försöken att lösa den nationella frågan ”av vår nation själv” enligt den princip som de nord-sydliga deklarationerna angett, och möjligheterna att undanröja alla juridiska och institutionella hinder för avspänning.

Huvuduppgiften för den koreanska nationen är att frigöra sig från USA-imperialisternas dominans och konfrontationspolitik och att upprätta en varaktig fredsmekanism. Att återgå till en politik av ömsesidig respekt, dialog, samarbete och förtroendeskapande åtgärder vore ett steg i rätt riktning.

Läs deklarationen här: Declaration for Development of North-South Relations and Peace and Prosperity

text/10arsedan4oktober.txt · Senast uppdaterad: 2017/10/03 22:56 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan