Gemensamma militärövningar hot mot freden i Korea

Uttalande från Svensk-Koreanska föreningen, 13 augusti 2021

USA och den sydkoreanska armén genomför åter gemensamma militärövningar riktade mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK).
De gemensamma militära övningarna är, enligt vad som rapporteras, indelade i en ”övning av personalen för kriskontroll” från 10 till 13 augusti och en ”kombinerad kommandoövning” från 16 till 26 augusti.
Dessa militärövningar ökar spänningarna på Koreahalvön, där det ännu sedan nästan sju decennier råder en osäker situation av varken krig eller fred. I realiteten är de övningar för krig, även med kärnvapen, mot DFRK.
De strider klart mot den gemensamma nord-sydliga Pyongyangdeklarationen 27 april 2018, där båda sidor åtog sig att ”fullständigt upphöra med alla fientliga handlingar mot varandra på alla områden, inklusive mark, hav och luft”.
De visar att sydsidans agerande inte bestäms av omsorg om den koreanska nationens gemensamma intressen fred, avspänning och samverkan utan helt dikteras av USA, som fortfarande har total militär och politisk kontroll över södra Korea.
Som Kim Yo Jong, vice avdelningsdirektör för centralkommittén för Koreas arbetarparti, framhöll i ett pressmeddelande den 10 augusti, är dessa övningar ett klart uttryck för USA:s fientliga politik gentemot Demokratiska Folkrepubliken Korea, ”utformat för att kväva vår stat med våld”.
Varje år i mars och augusti genomför USA och södra Korea krigsövningar som allvarligt bidrar till att göra situationen på Koreahalvön osäker och spänd.
För att bevara freden på Koreahalvön och avvärja hotet om krig har DFRK byggt upp en respektingivande försvarskapacitet, inkluderande ett avskräckande kärnvapenförsvar.
USA:s och Sydkoreas agerande bekräftar att den satsningen varit och är väl motiverad. Vackra ord och löften kan aldrig garantera fred för Koreas folk.
Svensk-Koreanska föreningen och andra svenska vänner till Koreas folk tar kraftigt avstånd från dessa gemensamma militärövningar och alla åtgärder som ökar spänningarna, osäkerheten och krigsfaran på Koreahalvön.
En varaktig och stabil fred förutsätter att USA drar bort sina trupper och sin krigsmateriel från södra Korea och låter det koreanska folket i nord och syd självständigt forma sin framtid utan främmande inblandning.

För Svensk-Koreanska Föreningen, Christer Lundgren ordförande

nyheter/uttalande_om_militärövningar.txt · Senast uppdaterad: 2021/08/14 11:28 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan