Till 25-årsminnet av president Kim Il Sungs bortgång

I dag den 8 juli 2019, är det 25 år sedan president Kim Il Sung gick ur tiden 1994. President Kim Il Sung var solen för den koreanska nationen. Hans livsverk var av avgörande betydelse för Koreas återupprättande som självständig stat efter segern över den japanska kolonialismen och för dess försvar under den hårda drabbningen med USA-imperialisterna och deras bundsförvanter och återuppbyggnad efter kriget. Det hade också oerhörd betydelse för den progressiva rörelsen världen över.

» Läs mer..


nyheter/till_25-årsminnet_av_president_kim_il_sungs_bortgång.txt · Senast uppdaterad: 2019/07/08 11:12 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan