Segerdagen i Korea 70 år

Med anledning av att det 27 juli 2023 var 70 år sedan de koreanska styrkorna segrade i det stora kriget för fosterlandets försvar, eller Koreakriget som det ofta kallas i väst, höll Svensk-Koreanska föreningen ett möte i Stockholm.

Vid detta höll föreningens ordförande, Christer Lundgren, ett tal som tydligt redogör för krigets bakgrund och förlopp, samt om det hot om ny invasion av norra Korea som USA-imperialismen fortsatt utgör.

» Läs hela talet här.

nyheter/segerdagen_i_korea_70_år.txt · Senast uppdaterad: 2023/07/27 23:57 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan