Nya utmanande mål för det nya året

Årsskiftet blev en rejäl kraftuppvisning i DFRK med en stor mobilisering av Koreas arbetarparti och hela folket för att stärka landets ekonomi, öka folkets levnadsstandard och ytterligare förbättra landets försvarsförmåga.

Under det gamla årets sista dagar samlades Koreas arbetarpartis centralkommitté i ett veckolångt möte den 26–31 december för att noga utvärdera de två senaste årens kamp och ange nya mål för året 2023. Mötet avslutades med en uppvisning av nya avancerade egenutvecklade vapen och med ett storslaget nyårsfirande.

Det var partiets åttonde centralkommitté som höll sitt sjätte plenarmöte. Generalsekreterare Kim Jong Un föredrog en utförlig rapport om utvecklingen sedan den åttonde partikongressen och besluten vid efterföljande plenarmöten under år 2022, som han betecknade som ”en period av utmaningar och hot utan motstycke” med ”plötsliga och allvarliga förändringar i den inre och yttre situationen” under vilken ”partiet och folket har gjort stadiga och kraftfulla framsteg samtidigt som de fört en mödosam kamp i fast enhet”.

Han framhöll bland annat elimineringen av Covid 19 i DFRK, flera stora projekt för att förbättra befolkningens levnadsstandard och den framgångsrika uppbyggnaden av det nationella försvaret, inklusive den nya kärnvapenlagen.

– Fantastiska framgångar som symboliserar kampen för år 2022 har gjorts i byggandet av Hwasong- och Ryonpho-områdena, som var de viktigaste uppgifterna inom byggområdet. Projekt av stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och förbättringen av folkets försörjning avslutades. Det nya programmet för landsbygdsrevolution startade dynamiskt, modellhus som representerade den nya eran av landsbygdsutveckling byggdes i städer och län över hela landet och den ekonomiska förvaltningen har kraftigt förbättrats, sade han.

Han framhöll folkets anda av självtillit, djärvhet och kreativitet som drivkraft bakom framstegen och kritiserade tendensen till ”förlegade idéer” bland vissa ekonomiska tjänstemän, som att försöka kompromissa med principen om självtillit och inte överge beroendet av andras teknologi.

Han uppmanade arbetarna, vetenskapsmännen och teknikerna i den nationella ekonomins nyckelsektorer att övervinna de svårigheter som revolutionen står inför genom sina egna ansträngningar och åter hålla 1960- och 70-talens stridsanda och fana högt.

Rapporten satte som huvudmål de ekonomiska indexen och tolv huvudmål som ska uppnås av alla sektorer av den nationella ekonomin under det nya året och specificerade sätten att uppnå dem.

Rapporten diskuterades vid sektionsvisa workshops och rådgivande möten under två dagar. Därefter summerade partiets politbyrå förslagen till ändringar och kompletteringar i förslaget till resolution, varefter resolutionsförslaget överlämnades till plenarmötet. Mötet fastställde uppgifter för det kommande året och gjorde några förändringar i Koreas arbetarpartis centrala ledarorgan.

Plenarmötet noterade att stora framgångar hade gjorts när det gäller att stärka partiet. Dessutom bekräftade det att oberoende, självförsörjning och självtillit är ”den koreanska revolutionens oföränderliga riktlinje”.

I sin rapport sade generalsekreterare Kim Jong Un att 2023 skulle bli ett mycket betydelsefullt år för DFRK eftersom det då är 70 år sedan segern i fäderneslandets befrielsekrig och 75 år sedan Demokratiska Folkrepubliken Koreas grundande samt det tredje året av den femårsplan som fastställdes av Koreas arbetarpartis åttonde kongress i januari 2021.

Bostadsbyggandet angavs som den första stora politiska uppgiften, däribland en ny gata med 3 700 lägenheter tillsammans med byggandet av 10 000 lägenheter i andra etappen i Hwasong-området och det tredje året av byggandet av 50 000 lägenheter i huvudstaden Pyongyang. Rapporten betonade även behovet av större ansträngningar i landsbygdsbyggandet på grundval av de erfarenheter som samlats under år 2022.

Rapporten angav uppgifter för jordbrukssektorn, lätt industri, regional industri, offentlig service, fiske, stadsförvaltning och andra sektorer direkt relaterade till folkets livsföring, samt vetenskap och teknologi, utbildning, hälsovård och olika kulturområden.

Det ökade hotet från USA-imperialisterna, deras sydkoreanska marionetter och andra krafter gör att DFRK för att bestämt värna om landets absoluta värdighet, suveränitet och rätt till existens, måste öka sin nationella försvarsförmåga inklusive ”en exponentiell ökning av landets kärnvapenarsenal”.

– Under 2022 stationerade USA upprepade gånger olika medel för kärnvapenangrepp i södra Korea på nivån av konstant utplacering, vilket ökade nivån av militärt tryck på DFRK till det maximala. Samtidigt driver de på förverkligandet av trepartssamarbete med Japan och södra Korea i full skala samtidigt som de arbetar hårt för att etablera ett nytt militärt block som en asiatisk version av Nato under benämningen ”förstärkt allians”.

– Vår kärnvapenstyrka ser som det första uppdraget att avskräcka krig och värna fred och stabilitet, men om den inte lyckas avskräcka kommer den att utföra det andra uppdraget, vilket inte kommer att vara defensivt.

Uppgiften ställdes att utveckla ytterligare ett ICBM-system vars huvudsakliga uppdrag är snabba kärnvapenangrepp. DFRK kommer också att skjuta upp sin första militära spaningssatellit.

Koreanska folkarmén kommer att stärkas ideologiskt och politiskt eftersom det kommande året kommer att se både 70-årsdagen av segern i fäderneslandets befrielsekrig mot de amerikanska imperialistiska angriparna och 60-årsdagen av den militanta revolutionära sloganen ”En match för hundra”.

De beslut som mötet antog kommer att vara riktlinjer för den koreanska revolutionens segrar 2023. När de genomförs kommer levnadsstandarden för folket i DFRK att skjuta i höjden och DFRK:s nationella försvarsförmåga kommer att stärkas ytterligare.

nyheter/nya_utmanande_mål_för_det_nya_året.txt · Senast uppdaterad: 2023/01/06 13:04 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan