DFRK testar hypersonisk glidfarkost

Norra Korea har i skrivande stund genomfört tre tester, ett i september 2021 och två i januari 2022, av en hypersonisk glidfarkost (hypersonic glide vehicle) som skickas upp med en ballistisk missil av typ Hwasong-8.

En traditionell missil följer en ballistisk trajektoria och når höga höjder, vilket gör den relativt lätt att upptäcka långt innan nedslag med hjälp av landbaserad radar. En sådan missil är möjlig att skjuta ner, även om sannolikheten för träff med dagens missilförsvarssystem ligger långt under 100%.

Om missilen istället bär på en glidfarkost kan denna avskilja tidigt från bärarraketen och sedan glida genom de övre luftlagren tills den når sitt mål. Stridsspetsen befinner sig då aldrig utanför atmosfären, vilket gör tidig detektering från marken omöjligt. Glidflygning innebär också manövrerbarhet, som för ett flygplan, vilket innebär att farkosten kan röra sig på ett sätt som inte går att förutspå av något missilförsvarssystem. Om man dessutom lyckas behålla hypersonisk fart (alltså mer än Mach 5) så är möjligheten att skjuta ner den nära noll.

Hittills är det mycket få länder som tillgodogjort sig denna teknologi. Ryssland aviserade sin första sådan missil, Avangard, under 2018. Kina offentliggjorde sin DF-ZF i oktober 2019, medan USA inte ännu har någon motsvarighet i bruk trots en lång historia av forskning i ämnet. Mot den bakgrunden är det en mycket imponerad bedrift av DFRK att genomföra lyckade tester av ett sådant vapen.

nyheter/hwasong-8.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/14 11:52 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan