Ekonomin på snabb frammarsch

Tvärt emot den gängse bilden i västerländska massmedia, utvecklas den nordkoreanska ekonomin snabbt. Det framgår av många rapporter och bekräftas i en gedigen forskarrapport.

Västvärldens massmedia och rapportböcker framställer regelmässigt Nordkorea som ett land med svält, armod och förtryck och ett icke-fungerande ekonomiskt system präglat av stagnation och fattigdom.
Så påstår till exempel Benjamin Katzeff Silberstein på Forum ­Axess att medan Östasien har gått som tåget sedan decennier tillbaka, har Nord­korea rört sig i motsatt riktning och att Nordkorea än idag förblir beroende av kinesiskt bistånd.

Det som slår de flesta besökare till DFRK är emellertid tvärtom hur mycket som går framåt i landet från år till år. I samband med att DFRK:s utrikesminister Ri Su Jong besökte Moskva för samtal med sin ryska motsvarighet Sergey Lavrov, rapporterade Christof Lehmann, redaktör för on-line-tidningen nsnbc, att DFRK:s ekonomi hade vuxit med cirka 20 procent 2011 och 30 procent 2012.

Så vad är egentligen sant? Doktoranden Henri Feron försöker besvara frågan i en rapport, ”Doom and Gloom or Economic Boom? The Myth of the ’North Korean Collapse’”, i The Asia-Pacific Journal, 5 maj 2014.
Hans slutsatser:
– DFRK har kallats en ekonoms mardröm. Det finns nästan ingen pålitlig statistik tillgänglig, vilket gör varje analys spekulativ i bästa fall. De få användbara siffror som vi har kontrasterar emellertid skarpt mot medias märkliga insisterande på en annalkande kollaps. Livsmedelsproduktion och handelsvolymer tyder på att DFRK i stort sett har återhämtat sig från 1990-talets ekonomiska katastrof. I själva verket förefaller Pyongyangs rapporter om stigande budgetsiffror mer rimliga än Söuls pessimistiska politiserade skattningar.
– Uppenbarligen har sanktionerna, även om de gör skada, inte lyckats få landet på fall. Det finns tecken på att det nu börjar öppna sig och förbereder sig på att utnyttja sina betydande mineralrikedomar. Kan vi inom kort få bevittna uppkomsten av Asiens nästa ekonomiska tiger?

Texten ursprungligen publicerad i Korea-information nr 4 2014.

text/ekonomin-dec2014.txt · Senast uppdaterad: 2014/12/11 20:34 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan