Koreas folk hedrar minnet av Kim Jong Il

I Demokratiska Folkrepubliken Korea förbereder man nu firandet av den lysande stjärnans dag, den store ledaren general Kim Jong Ils födelsedag den 16 februari. Den dagen uppmärksammas också av vänskapsorganisationer och andra organisationer och enskilda människor världen över.

Kim Jong Il ledde den koreanska revolutionen i nära samverkan med president Kim Il Sung så länge denne levde. Efter presidentens bortgång ledde han med songun-politiken (militären främst) Demokratiska Folkrepubliken Korea genom stora svårigheter. Han försvarade socialismens idé och folkmakten, den unika juche-baserade koreanska modellen av socialism med det arbetande folket i centrum.

Under svåra omständigheter värnade han bestämt landets och folkets öde. Under hans ledning förbättrades befolkningens välstånd och Demokratiska Folkrepubliken Korea byggde ett kraftfullt försvar, grundlade en avskräckande kärnvapenstyrka och ökade det socialistiska Koreas internationella anseende. Han arbetade också intensivt för en fredlig och självständig återförening av den koreanska nationen, av egen kraft, markerat särskilt av det nord-sydliga toppmötet i Pyongyang och den historiska 15 junideklarationen 2000.

General Kim Jong Il var en framstående ledare och patriot. I handling och med sina skrifter gav han ett betydande bidrag till världens folks strävan efter oberoende.

Dagens anmärkningsvärda utveckling i DFRK, under ledning av ordförande Kim Jong Un, president för statsangelägenheter i DFR Korea, bygger på det revolutionära arv som general Kim Jong Il lämnade efter sig. Det koreanska folket möter alla hot och utmaningar med hög värdighet och är med all rätt stolta över framstegen i det socialistiska bygget, som de menar är direkt kopplade till den store generalens enastående idé, hans brinnande kärlek till sitt folk och hans odödliga bedrifter. De visar djup respekt för den store generalen som ägnade sitt liv åt partiet och revolutionen, landet och folket och kommande generationer.

nyheter/lysandestjärnan2023.txt · Senast uppdaterad: 2023/02/11 23:45 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan