DFRK fyller 74 år

Den 9 september firas 74-års-jubiléet av Demokratiska Folkrepubliken Koreas utropande. Med anledning av detta hölls ett Europa-baserat online-seminarium 3 september 2022 och vi publicerar här en svensk översättning av inledningen till detta, författad av Christer Lundgren, ordförande för Svensk-Koreanska föreningen.

Kära vänner till det koreanska folket,

Välkomna till detta viktiga internationella online-seminarium som hålls för att fira jubiléet av utropandet av Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK) och dess stora segrar under 74 år, ledd av de stora ledarna president Kim Il Sung, generalsekreterare Kim Jong Il och ordförande Kim Jong Un.

Utropandet av Demokratiska Folkrepubliken Korea 9 september 1948 var en extraordinär händelse i landets historia, när de koreanska massorna, ledda av Kim Il Sung, för första gången i landets femtusenåriga historia grundade sin egen stat för att säkerställa Koreas oberoende existens, för säkerhet och framgång. Denna storslagna seger var resultatet av flera decenniers kamp mot japansk kolonialism och USA-imperialism, för nationell enhet och suveränitet.

Genom implementeringen av demokratiska reformer såsom jordbruksreform, nationalisering av nyckelindustrier, jämlikhet mellan könen, och genom upprättandet av folkstyre, utvecklade DFRK en unik samhällsmodell; progressiv demokrati av koreansk karaktär med de arbetande massorna som herrar.

USA-imperialisterna, som redan hade ockuperat södra Korea, var nu desperata att fortsatt hindra koreanskt oberoende och krossa den unga demokratiska folkrepubliken och upprätta deras egen hegemoni över hela Koreahalvön. Genom det vi kallar Koreakriget försökte de göra just detta. De mobiliserade enorma styrkor och flera av sina allierade, men den koreanska republiken kämpade hjältemodigt och stod emot de imperialistiska invadörerna och försvarade Republiken.

Återuppbygget av landet efter kriget genomfördes sedan på mindre än tre år. Och efter 14 år hade socialistisk industrialisering genomförts i anda av den legendariska hästen Chollima, som enligt sägnen kan springa 400 km på en dag. Chollima-Korea blev ett internationellt känt begrepp.

Sedan sina första dagar har Demokratiska Folkrepubliken Korea uppnått anmärkningsvärda prestationer i socialistiskt uppbygge genom att fullt ut tillämpa Juche-idén och organisera allt i folkets intresse. Fri sjukvård och fri utbildning infördes och en glansperiod av socialism påbörjades i alla samhällets områden.

Socialismens kollaps i många andra länder i slutet av förra århundradet försvagade tron på socialismen bland många människor runt om i världen. De internationella imperialisterna försökte utnyttja denna kollaps för att kuva DFRK, men dess ledare Kim Jong Il, ordförande i DFRK:s nationella försvarskommission, publicerade viktiga texter till socialismens försvar och om dess oundviklighet.

Genom den kraftfulla Songun-politiken genomförde det koreanska folket Den mödosamma marschen och krossade därmed den offensiv som de imperialistiska krafterna påbörjat för att kväva det socialistiska Korea. Man försvarade det socialistiska systemet och inledde en ny era för att bygga ett kraftfullt socialistiskt land.

Demokratiska Folkrepubliken Korea visade sig vara ett oövervinnerligt socialistiskt fort som ingen kan förstöra. Hemligheten bakom DFRK:s segrar är den helhjärtade enighet mellan folket och dess ledare som tillsammans delar nationens syfte och öde. Den enhälliga enheten, som är unik i världen, är det mest kraftfulla och oförstörbara politiska vapen.

Folkets sak, den socialistiska Juche-idéns sak, vars fasta hörnstenar tillhandahölls av President Kim Il Sung och som sedan utvecklades vidare av Ordförande Kim jong Il, ser nu sin glansperiod av utveckling under Kim Jong Un.

Idag är Demokratiska Folkrepubliken Korea en stark och oberoende socialistisk stat, vars folk, under ledning av Ordförande Kim Jong Un, trotsar alla svårigheter och hinder och tar sig an det socialistiska uppbygget med enorm styrka, fast enighet och vilja att kämpa för folkets liv och säkerhet och försvara freden på den koreanska halvön.

nyheter/dfrk-74-år.txt · Senast uppdaterad: 2022/09/03 20:51 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan