Tal vid minnesmöte för Kim Il Sung, 27 juni 2014

Koreanska vänner, Koreavänner!

Välkomna till detta möte, som Svensk-Koreanska Föreningen anordnar i samverkan med Demokratiska Folkrepubliken Koreas ambassad. Anledningen är att det i dagarna är 20 år sedan den store ledaren president Kim Il Sung gick bort.

Kim Il Sung var en unik ledare i den koreanska nationens historia. I världsmåttstock var han enastående bland 1900-talets revolutionära ledare.

Han organiserade framgångsrikt partisankrig mot den japanska kolonialismen. Efter befrielsen stod han i spetsen för grundandet och byggandet av Demokratiska Folkrepubliken Korea, den första koreanska staten någonsin av och för folkets arbetande massor, och den enda suveräna staten på Koreahalvön.

Nyckeln till hans framgångar anger han själv i inledningen till sin självbiografi ”Reminiscensces. With the century”. Han skriver:
”Revolutionärer, tro på folket och förlita er alltid på dem och ni kommer alltid att segra. Om ni överges av dem, kommer ni alltid att misslyckas. Låt detta vara er maxim i ert liv och er kamp.”

Detta är ett återkommande grundtema i Kim Il Sungs verksamhet och hans skrifter.

Hans liv personifierar Koreas och det koreanska folkets historia. Det är inte bara glädje och framgångar, där finns också tragik och uppoffringar och många svårigheter och omvägar, men i grunden ligger kursen fast: den outtröttliga målmedvetenheten och tilltron till det egna folkets förmåga.

”Att tro på folket som på himlen” var alltid hans inställning och motto.

Politiskt tog det sig uttryck i jucheidén, principen om att lita till kraften hos folkets massor, som är revolutionens och uppbyggets härskare. Jucheidén är den ideologiska grundvalen för nationellt oberoende och folkmakt, den som gjort att Demokratiska Folkrepubliken Korea förmått stå emot alla fientliga angrepp, inklusive USA-imperialismens angreppskrig på 1950-talet, klara sig igenom de mödosamma åren på 1990-talet och hålla fast vid sin unika form av socialism.

Kim Il Sung ägnade all sin kraft åt sitt land och nationen i nära kontakt med sitt folk. Han arbetade oförtröttligt för den koreanska nationens fredliga och självständiga återförening och för uppbygget av en stark och blomstrande socialistisk stat med välfärd för folket i norra Korea.

Hans efterträdare, generalsekreterare Kim Jong Il och förstesekreterare Kim Jong Un, har lärt av den ambition, politiska kurs och ledarstil som kännetecknade president Kim Il Sung och vidareutvecklat dem under nya omständigheter.

Tack vare den grund som det koreanska folket lade under president Kim Il Sungs ledning håller Demokratiska Folkrepubliken Korea idag på att utvecklas till ett starkt och välmående socialistiskt land och står som ett föredöme för andra folk och nationer världen över som kämpar mot imperialismen för nationellt oberoende och välfärd för sitt folk. Som vänner till Korea högaktar vi minnet av president Kim Il Sung. Det han uträttat kommer för alltid att inspirera nya generationer att bygga en värld av oberoende, rättvisa och välstånd för hela mänskligheten.

text/tjugo_kimilsung_tal2014.txt · Senast uppdaterad: 2014/06/30 21:36 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan