Solens dag

Den 15 april firas varje år ”solens dag”, Kim Il Sungs födelsedag, i Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK), en dag som också brukar högtidlighållas av Koreavänner runt om i världen.

För att förstå den vikt koreanerna lägger vid firandet av ”solens dag” så måste Kim Il Sungs stora betydelse för utvecklingen på Koreahalvön och Demokratiska Folkrepubliken Korea förstås.

Kim Il Sung är inte bara en politiker utan även en frihetskämpe i kampen mot den japanska imperialismen, en landsfader och ledare som fram till sin död outtröttligt arbetade med det dagliga styret av landet samt utvecklingen av de teoretiska grunder som DFRK bygger på, Jucheidén. Det är därför han kallas den store ledaren i DFRK och utsetts till landets eviga president.

Kim Il Sung föddes i en fattig familj 1912 och kom i unga år i kontakt med politik. Hans föräldrar var patrioter och engagerade i motståndet mot den japanska ockupationen. Vid 14 års ålder gav sig Kim Il Sung iväg från sitt föräldrahem med sin avlidne fars två pistoler för att ansluta sig till motståndskampen som vid denna tid hade sin bas i Manchuriet. Kim Il Sung fick snabbt en ledande roll i den anti-japanska kampen och grundade 1926 ”Förbundet Ned-med-imperialismen”, en revolutionär organisation med utgångspunkt i marxismen-leninismen. Genom grundandet av förbundet ”Förbundet Ned-med-imperialismen” så inleddes Kim Il Sungs revolutionära verksamhet. Kim Il Sung fortsatte sedan arbetet för att utveckla och ena det koreanska motståndet mot den japanska imperialismen. Han kom sedan att bli den självklare ledaren för den anti-japanska kampen fram till dess seger 1945.

Som ledare för den revolutionära anti-imperialistiska kampen hade Kim Il Sung vunnit stor respekt hos befolkningen och tusentals människor samlades när han höll sitt segertal i Pyongyang. Det var därför naturligt att han blev ledare för Demokratiska Folkrepubliken Korea vid dess grundande.

De militära erfarenheterna från den 20 år långa kampen mot den japanska imperialismen kom att bli avgörande i nästa stora prövning för det koreanska folket. Under Koreakriget 1950-53 kom den koreanska armén att stå upp mot USA:s hänsynslösa krigföring. Kriget, som kostade landet en femtedel av dess befolkning och förvandlade städer och byar till ruiner, var förödande men DFRK lyckades försvara sitt land och vapenstilleståndet 27 juli 1953 måste ses som en stor seger. Åter igen så hade Kim Il Sung visat en stor förmåga att ena folket i gemensam kamp mot en yttre fiende.

De erfarenheter som gjorts i kampen mot den japanska och amerikanska imperialismen kom att bidra till utvecklingen av Kim Il Sungs filosofi, Jucheidén, som betonar självständighet i ekonomi, politik och försvar och sätter massorna i centrum. Med utgångspunkten att folket kan åstadkomma vad som helst om de är enade runt ett gemensamt mål så började DFRK att genomgå en snabb industriell och ekonomisk utveckling. För att bevara freden så gavs militären en framträdande ställning, vilket kom att leda till songunpolitiken, militären först, på 1990-talet.

Under hela sitt liv arbetade Kim Il Sung för att återförena det av stormakterna delade Korea, ett arbete som resulterade i 10-punktsprogrammet för nationell återförening 1993 vilket senare kom att leda fram till den historiska 15-junideklarationen 2000.

Kim Il Sung ledde det koreanska folket fram till sin död 1994 och minnet av hans segrar är idag levande i Korea. Solens dag högtidlighåller alla dessa framgångar och är därför den viktigaste högtidsdagen i Demokratiska Folkrepubliken Korea. Idag leds landet av Kim Il Sungs sonson Kim Jong Un som fortsatt den linje hans far och farfar slog in på. En självständig utveckling med målet att bygga en ekonomisk stormakt för att garantera folket en hög levnadsstandard. Samtidigt bevaras freden på Koreahalvön genom en avskräckande militär förmåga kombinerad med ett outtröttligt diplomatiskt arbete för att åstadkomma en självständig och fredlig återförening av de två koreanska staterna. Det är vår förhoppning och övertygelse att detta arbete kommer vara framgångsrikt och vi önskar det koreanska folket all lycka och välgång i dess fortsatta arbete för ett självständigt och oberoende Korea.

Nils O Mollberg
April 2020

text/solens_dag_2020.txt · Senast uppdaterad: 2020/04/09 18:57 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan