Inför Koreas arbetarpartis 72-årsdag

Den 10 oktober är Koreas arbetarpartis 72-årsdag. I mer än sju decennier har Koreas arbetarparti framgångsrikt lett sitt folk genom svåra prövningar och vunnit stora segrar såväl i krig som i fredligt nationellt uppbygge.

Koreas arbetarparti grundades efter landets befrielse, den 10 oktober 1945, men dess rötter går längre tillbaka till den långvariga och framgångsrika politiska och väpnade motståndskamp mot den japanska kolonialmakten som hade förts till seger av ledaren Kim Il Sung.

Många utomstående har svårt att förstå den starka optimism och framtidstro och den starka ideologiska enighet kring ledaren Kim Jong Un som kännetecknar norra Korea. De tror att enigheten är skenbar och påtvingad eller beror på bristande information. Några ”Koreaexperter” förslog nyligen en satsning på att ”informera” nordkoreanerna om omvärlden och om Sydkorea.
Men enigheten har en helt annan förklaring. Den beror inte på bristande information, utan på Koreas arbetarpartis framgångsrika politik.
Den politiken går att studera i officiella dokument, till exempel i det tal som marskalk Kim Jong Un höll vid partiets 70-årsjubileum för två år sedan, med rubriken ”Att göra osjälviska, hängivna ansträngningar för folkets väl är Koreas arbetarpartis sätt att vara och källan till dess oövervinnerliga styrka”.
Av detta och andra dokument framgår att grunden för den koreanska revolutionen är det egna folket. Koreas arbetarparti har alltid sett folkets massor som roten till sitt liv och källan till dess outtömliga styrka och gett högsta och absolut prioritet åt dess intressen. Att tjäna folket enligt principen ”folket först” är Koreas arbetarpartis sätt att vara. Att prioritera, respektera och älska folket och arbeta hängivet för folkets väl är vägen att stärka partiets kampförmåga. Varaktig rättvisa och seger uppnås genom kampen för folket, tillsammans med folket. Partiets tjänstemän måste alltid respektera folket, vara oändligt artiga mot dem och anstränga sig för att förverkliga deras vilja. Partiet bekämpar alla former av maktmissbruk, byråkratisering och korruption.
Det är anledningen till den stora enighet som kännetecknar folkets Korea, en helhjärtad enighet med ledaren i centrum.

Partiets kraft i kampen för folkets intresse ligger i att det har kraftfulla revolutionära väpnade styrkor.
”En nation utan vapen är ödesbestämd att gå under”, säger Kim Jong Un. ”Folkets värdighet och lycka garanteras genom revolutionära vapen.” Ungdomen är en annan viktig kraft:
”Ett revolutionärt partis livsblod, dess styrka och ljusa framtid, är beroende av att det lägger vikt vid folket, vid armén och vid ungdomen.”

Landets höga militära försvarsberedskap, dess försvarsförmåga och dess kapacitet som kärnvapenmakt har demonstrerats genom provsprängningar och missiluppskjutningar, särskilt sedan USA:s president Donald Trump aktivt hotat med krig i Korea och FN:s säkerhetsråd stött USA:s aggressionspolitik genom en rad folkrättsstridiga resolutioner om sanktioner. I sitt jungfrutal inför FN:s generalförsamling hotade Trump med att utplåna Nordkorea. Det var ett tal som väckte avsky i Sverige och i hela världen.
Marskalk Kim Jong Un besvarade Trumps hotelser:
”En skrämd hund skäller högre. Jag vill råda Trump att vara försiktig med sitt ordval och att tänka på vem han talar till när han talar inför världen.”
Han talade om att vidta ”en motsvarande hård motåtgärd på historiskt högsta nivå”. ”Agerande är det bästa alternativet… Vad Trump än må ha förväntat sig, kommer han att möta resultat som överstiger hans förväntningar.”
Redan i sitt tal vid partiets 70-årsjubileum klargjorde Kim Jong Un:
”Idag kan vårt parti stolt säga att våra revolutionära väpnade styrkor är kapabla att utkämpa vilken typ av krig som helst som USA-imperialisterna må tillgripa, och har gjort fullständiga förberedelser för att med fasthet försvara landets blå himmel och folkets säkerhet.”
Problemet i Korea är inte Nordkoreas kärnvapen, utan kärnvapenmakten USA:s krigshot, USA:s brott mot FN-stadgan och mot icke-spridningsavtalet (NPT). Det är denna fråga som FN:s säkerhetsråd borde ta tag i. Det är den som bör stå i fokus för opinionsbildningen.

Trots omvärldens sanktioner och fientlighet präglas Korea av stark optimism och framtidstro, en fast tro på den slutliga segern. Erfarenheten visar att i tider av motgångar tappar många människor tron på seger. De uppfattar motståndaren som övermäktig, ger upp och blir svikare eller förrädare. Koreas arbetarparti fostrar sina medlemmar och sitt folk till att känna igen och bekämpa sådana tendenser och stå fast vid sina ideal in i döden.
I början av 1990-talet, då andra länder övergivit socialismen och Demokratiska Folkrepubliken Korea utsattes för oerhört tryck, sade president Kim Il Sung: ”Trohet och vilja betyder mer än guld”.
”De tider i vilka vi lever kräver att inte bara folket, utan också partiet och staten tror järnhårt på socialismen och kommunismen, försvarar våra uppfattningar och vårt system från den envetna politik av belägring och den reaktionära ideologiska offensiv som genomförs av de allierade imperialistiska krafterna, och att vi med vår diamanthårda vilja bryter igenom de rådande svårigheterna.”

Vi vänner till Koreas folk följer med stor sympati Koreas arbetarpartis kamp under ledning av ordförande Kim Jong Un för Koreas välfärd och fred och nationens självständighet och återförening. Deras kamp är viktig, inte bara för det koreanska folket, utan för freden i världen och för hela världens folk som strävar efter fred och oberoende mot imperialism, krig och förtryck.

Tal framfört av Svensk-Koreanska föreningens ordförande vid mottagning på DFR Koreas ambassad lördagen 8 oktober 2017.

Nedan ses arbetarpartiets fana, med hammaren, penseln och skäran.

text/koreasap72.txt · Senast uppdaterad: 2017/10/09 22:37 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan