DFRK:s svar på sanktionerna: Självförsörjning och modernisering

Demokratiska Folkrepubliken Korea har ställt som sin huvuduppgift att bygga ett kraftfullt socialistiskt land enligt ”folket-först-principen”. Omvärldens sanktioner möter man med en strategi för självförsörjning och modernisering.

Under rubriken ”Ekonomisk utveckling på Koreahalvön – DFRK:s perspektiv” rapporterade den nordkoreanske ekonomen Paek Song Chol och hans medarbetare och tolk Choe Hyon Do, båda från DFRK:s departement för ekonomisk utveckling, om landets ekonomiska utveckling vid en föreläsning hos ISDP (Institute for Security & Development Policy) i Stockholm den 20 juni.

2018 var tredje året av den femårsplan som offentliggjordes vid Koreas arbetarpartis sjunde kongress i maj 2016. Trots stora svårigheter – framför allt omvärldens sanktioner och den internationella bankblockaden, som försvårar normal handel med andra länder – har denna period inneburit ett uppsving inom teknik och vetenskap genom andan av självtillit. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen har gått starkt framåt och folkets levnadsstandard har förbättrats.

I april 2018 antog partiets centralkommitté en ny strategisk linje, som innebar att alla ansträngningar nu koncentreras på socialistiskt ekonomiskt uppbygge. Det militära försvaret har nått en tillräcklig nivå för att verka avskräckande och bevara freden, konstaterades det.

Samtidigt gjorde avspänningen mellan norra och södra Korea stora framsteg, bättre relationer till USA och ett fredsavtal tycktes möjliga. Sedan dess har förhoppningarna om en snabb avspänning grusats. Kraftmätningen med USA kommer att vara av långvarig natur och sanktioner från de fientliga krafterna kommer att bestå, konstaterade ledaren Kim Jong Un i ett tal i april i år.
– Liksom de långvariga kärnvapenhoten undanröjdes med kärnvapen, är det nödvändigt att sopa undan de fientliga krafternas virvelvind av sanktioner med självförsörjningens och självtillitens varma vind, sade han.

Fyra ledord för strategin
Strategin för självförsörjning sammanfattas i de fyra orden juchebaserad, modern, IT-baserad och vetenskaplig.
Att förbättra elförsörjningen – viktig inte minst för kolbrytningen och metallindustrin samt järnvägarna – är en central uppgift i femårsplanen. Äldre utrustning förnyas och nya kraftstationer byggs.
Ny teknik utvecklas; bland annat ersätter man koks med antrasit i stålindustrin. Ett projekt för en inhemsk kemisk ”C1-industri” (vid Sunchons kemikomplex och Namhung-ungdomens kemikomplex) är en annan väsentlig del i femårsplanen. Tekniken bygger på förgasning av kol under högt tryck och värme. Syftet är att framställa produkter för industri och jordbruk (till exempel konstgödsel) och minska beroendet av importerat bränsle.
Man arbetar också med att bygga en masugn med ultrahög spänning.
Samtidigt utvecklas jordbruk, fiske och lätt industri. Linjen är att vara självförsörjande, produktionen baseras i största möjliga mån på lokala resurser. Lokala livsmedel och råvaror utnyttjas i stället för importerade.
Tidigare byggde man upp tung industri (inklusive militärindustri) parallellt med lätt industri. Nu har man investerat tillräckligt i militär produktion och kan satsa mer helhjärtat på ekonomiskt uppbygge för att höja levnadsstandarden.
Att förbättra ekonomiadministrationen är också en del i programmet.

Betydande framsteg
Anmärkningsvärda framsteg har gjorts i det ekonomiska uppbygget och många monumentala byggnader har byggts på kort tid, sade Paek Song Chol.
Avancerad teknik för stålproduktion, bland annat med framställning och utnyttjande av syrgas i masugnarna, har tagits i bruk vid järn- och stålkomplexen Kim Chaek och Hwanghae samt stålkomplexet Chollima. Hwanghae järn- och stålkomplex inför ny teknik för att ersätta användningen av koks och kraftigt reducera stålets svavelhalt.
Orangchon kraftstation nr 5 färdigställdes och Tanchons magnesiumfabrik utvecklade en egen produktionsteknik.
Pyongyangs trådbussfabrik effektiviserade de administrativa systemen, säkrade över 92 procent inhemsk modern utrustning och införde modern teknik för fjärrkontroll och automation av centrala processer och lade därmed en grund för att utveckla persontransportsystemet i hela landet.
Statistik för 2018 visar resultatet av dessa satsningar: ”Nationalvinsten” ökade till 101,4 procent, de statliga investeringarna i byggande 104,9 procent, anslagen till vetenskapssektorn 107,4 procent.
Huvudposterna i nationalbudgeten fördelades på följande sätt:
Ekonomisk utveckling: 47,6 procent
Kultursektorn (utbildning, sjukvård, konst med mera): 36,4 procent
Militärsektorn: 15,6 procent

Torka minskade skörden
Eftersom berg dominerar norra delen av Koreahalvön, är jordbruksarealen begränsad. De viktigaste jordbruksområdena ligger i DFRK:s sydliga provinser. Värmebölja och kraftiga regn har reducerat skörden av ris och majs så att målet 5 miljoner ton inte uppnåddes. Skörden blev bara cirka 4,5 miljoner ton.
– Vi har fått en del internationell hjälp, men situationen förvärras dels av sanktionerna, dels av bankblockaden som hindrar ekonomiska överföringar och betalningar. Vädret, sanktionerna och bankblockaden är tre faktorer som försvårar livsmedelsförsörjningen och det har medfört att ransonerna till hushållen har minskat, konstaterade Choe Hyon Do.

Särskilda ekonomiska zoner
Särskilda ekonomiska utvecklingszoner har inrättats i alla provinser. Syftet är att påskynda landets ekonomiska utveckling, förbättra folkets levnadsstandard och bredda kontakterna med andra länder. Det finns nu 27 ekonomiska utvecklingszoner i åtta utvecklingszoner på central nivå, enligt förordning nr 89 från Högsta folkförsamlingens presidium i juli 2014.
Vissa zoner är särskilt inriktade på att locka turister. Främst bland dem är Internationella turistzonen Wonsan-Kumgangsan i sydöstra DFRK, som omfattar kulturella, turist- och fritidsresmål runt om i hela Kangwonprovinsen. Denna zon innefattar den tidigare Kumgang Turistregion, som drevs 1998-2008 och huvudsakligen tog emot sydkoreanska besökare.
Turistområdet Wonsan-Kalma, ett vackert område på Koreas ostkust, är det största projektet, en turistzon i världsklass, som beräknas vara helt färdig i april 2020. Där finns trestjärniga och femstjärniga hotell, dussintals självbetjäningslägenheter, motell och alla slags tjänster – allt byggt med energibesparande och miljövänlig teknik. Där finns också fina stränder, en näraliggande flygplats och goda förbindelser till fler platser.
I detta sammanhang kan också nämnas att DFRK:s första skidort, Masikryong Ski Resort, cirka 20 km från Wonsan, har slagits samman med Kanggye Ski Resort. Platser som Samjiyon och Wonsan utvecklas som allroundorter med skidåkning.

Artikeln först publicerad i Korea-information nr 3/2019

text/dfrks_svar_pa_sanktionerna.txt · Senast uppdaterad: 2019/10/13 17:22 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan