Svensk-Koreanska föreningen

               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Aktuellt om Nordkorea / DFRK

Är en koreansk återförening möjlig?

Frågan i rubriken diskuterades vid Svensk-Koreanska föreningens offentliga möte i Hägersten, Stockholm den 18 oktober.
Föreningens ordförande Christer Lundgren redogjorde för den positiva utvecklingen mot avspänning och samarbete mellan norra och södra Korea under 2018. Under mötets andra del rapporterade Fredrik Lundberg från föreningens delegationsresa till Pyongyang i september 2018.
Norra och södra Korea har i Panmunjomdeklarationen och Pyongyangdeklarationen, klargjort att inget mer krig ska föras på Koreahalvön och att en ny era av fred har börjat. De har gemensamt uppmanat USA att förklara Koreakriget avslutat. USA:s president Donald Trump har vid mötet i Singapore 12 juni lovat att ge DFRK säkerhetsgarantier och att inrätta en varaktig och hållbar fredsordning på Koreahalvön.
– Frågan om återförening måste ses mot bakgrund av Koreas 5000-åriga historia och den koreanska nationens kamp för sin existens mot japansk och amerikansk imperialism, framhöll Christer Lundgren.
– De två Korea tar nu nationens öde i egna händer. De har klargjort för omvärlden att Korea historiskt är ETT land och att den 70-åriga delningen är en parentes, som bör avslutas så snart som möjligt. Den avgörande frågan är nu om USA ska acceptera den koreanska självständigheten.

Se här Christers presentation från mötet, som pdf-fil: 181018_koreamöte_bilder_i_urval.pdf

2018/11/29 12:57

Moon Jae In på besök i Pyongyang

Sydkoreas president Moon Jae In, tillsammans med sin fru, landade på Sunan-flygplatsen utanför Pyongyang 18 september för ett tre dagar långt besök i Nord. Med på planet följde en delegation på 110 personer, varav flera högt uppsatta affärsmän, för att diskutera samarbete mellan de två koreanska staterna.
Besöket blev en stor framgång, där ledarna för de båda koreanska staterna enades om en gemensam deklaration för fortsatt samarbete och avspänning: Den gemensamma Pyongyangdeklarationen i september 2018


2018/09/18 17:31

Toppmöte för fred i Korea

Toppmötet i Singapore mellan USA:s president Donald Trump och Demokratiska Folkrepubliken Koreas högste ledare Kim Jong Un den 12 juni var en stor framgång för koreansk diplomati och ett viktigt steg för att avvärja ett nytt krig på Koreahalvön.

» Läs mer..


2018/06/13 22:30

Toppmöte USA-DFRK 12 juni?

USA:s president Donald Trump ställde tidigare in det planerade mötet med DFRK:s ledare Kim Jong Un. Förevändningen var genomskinlig: ”… den oerhörda vrede och öppna fientlighet som uttrycks i ert uttalande nyligen”. Men något sådant uttalande från Kim Jong Un finns inte. Vad som åsyftades tycks vara en kommentar av DFRK:s vice utrikesminister och kärnvapenförhandlare Choe Son Hui, som hovsamt men bestämt tillbakavisade paralleller med Muammar Gaddafis Libyen från företrädare för Trumps administration. USA:s ledare har genom militära provokationer och provokativa uttalanden själva skapat den anledning de behövde för att inställa (eller möjligen uppskjuta) mötet.
Men bara några dagar efter att Trump ställde in toppmötet gjorde han en ny helomvändning och meddelade att det trots allt skulle kunna bli av. Och i skrivande stund verkar det som att detta faktiskt blir 12 juni i Singapore, enligt tidigare planering.

» Läs mer..

2018/05/26 10:39

Panmunjomdeklarationen

De högsta ledarna för de båda koreanska staterna träffades 27 april 2018 i Panmunjom, utmed demarkationslinjen mellan syd och nord. Mötet markerade en ny nivå av samarbete och avspänning och de båda staterna enades om en viktig deklaration för Koreahalvöns fred, välstånd och återförening.

Vi publicerar deklarationen här i sin helhet i svensk översättning: Panmunjomdeklarationen för Koreahalvöns fred, välstånd och återförening


2018/04/29 22:00

TT desinformerar om Korea

Falska fakta om konflikten på Koreahalvön. TT desinformerar – som vanligt – om bakgrunden till Koreakonflikten.

En ”faktabakgrund” från TT, publicerad i flera dagstidningar den 27 april i samband med det nord-sydliga toppmötet, vimlar av falska uppgifter och annan missvisande information. Här är tio tokigheter:

1. ”Vid andra världskrigets slut intogs Korea av dels Sovjetunionen, dels USA.”

I själva verket var USA:s trupper 90 mil bort då Korea befriades, Japan kapitulerade och kriget i realiteten var slut. Först tre veckor efter befrielsen ”intog” USA södra Korea.

2. ”En skiljelinje mellan de sovjetiska trupperna i norr och de amerikanska i söder drogs längs den 38:e breddgraden.”

Skiljelinjen som delade Korea tillkom på förslag av USA, för att hejda den sovjetiska framryckningen.

3. ”Sovjetunionen bildade ett kommunistiskt system under ledning av Kim Il-Sung…”

Sovjetunionen överlät till koreanerna själva (partisanerna och folkkommittéerna) att bygga upp en statsmakt. Kim Il Sung, som lett kampen mot den japanska kolonialmakten, blev den självklare ledaren. Systemet var vid denna tidpunkt inte ”kommunistiskt”, utan baserat på en bred nationell koalition för demokrati och nationell självständighet. Om det någonsin i historien funnits förutsättningar för någon form av parlamentarisk demokrati i Korea, var det då, men USA hindrade det.

4. ”…medan USA inrättade en tillfällig regering av moderata nationalister”.

Här glömmer man behändigt USA:s militära ockupationsregering, som förbjöd och slog ned folkkommittéerna. Man underlåter att nämna den från USA importerade (och allmänt illa omtyckte) ”moderata nationalisten” Syngman Ri, som tillsattes som galjonsfigur för en regim baserad på tidigare pro-japanska militärer, poliser och administratörer samt storgodsägare och kapitalägare.

5. ”I augusti 1948 utropades en ny stat i söder: Republiken Korea. Samma månad arrangerades val till en folkförsamling i norra Korea och 9 september bildades Demokratiska folkrepubliken Korea.”

Valen till folkförsamlingen genomfördes inte bara i norra Korea, utan i hela Korea. Högsta folkförsamlingen och regeringen kom därmed att innehålla företrädare för hela landet.

6. ”Bakgrunden till kriget som rasade 1950–1953 kan hittas i kalla krigets spänningar men också i motsättningarna i Korea. Kommuniststaten fick kinesiskt och sovjetiskt stöd medan Sydkorea hade stöd av USA-ledda FN-trupper.”

Kriget var från början ett inbördeskrig (liksom det amerikanska inbördeskriget 1861–1865 eller det kinesiska 1927–1949), men USA drev igenom en FN-resolution om stöd till sydsidan och organiserade en USA-ledd FN-styrka med trupper från 15 länder. Därmed förvandlades det till ett försvarskrig mot imperialistisk intervention. Kina och Sovjetunionen stödde Koreas folk i kampen mot interventionen. USA misslyckades med sina krigsmål att krossa folkrepubliken och inta hela Koreahalvön.

7. ”I juli 1953 slöts ett stilleståndsavtal i Panmunjom. Något fredsavtal kom aldrig till stånd och den demilitariserade zonen längs breddgraden utgör alltjämt gräns mellan Nord- och Sydkorea. Kriget krävde minst ett par miljoner människoliv.”

Avtalet om vapenvila slöts mellan Demokratiska Folkrepubliken Korea och Folkrepubliken Kina å ena sidan, och USA som företrädare för ”FN-styrkorna” å den andra. Syngman Ris regim vägrade acceptera avtalet. Enligt avtalet skulle förhandlingar upptas om ett fredsavtal, men USA har hittills vägrat föra sådana förhandlingar. Demarkationslinjen mellan nord och syd är formellt ingen gräns mellan två stater, utan en demarkationslinje mellan två landsdelar. Ett par miljoner koreaner dödades, huvudsakligen i USA:s angreppskrig mot norra Korea.

8. ”Nordkoreas förste diktator efter delningen på 1940- och 1950-talen, Kim Il-Sung…”

Att de nordkoreanska ledarna benämns ”diktator” är numera rutin i TT:s rapportering. I själva verket var det södra Korea som fram till 1980-talet styrdes av militärdiktaturer, medan den politiska ledningen i norra Korea baserades på ett starkt folkligt stöd, där Kim Il Sung var ledaren, men ingalunda någon enväldig despot, som ordet antyder.

9. De nord-sydliga toppmötena 2000 och 2007 framställs på ett nedsättande sätt och det antyds att Roh Moo-Hyun skulle ha ”känt att de inte kunde enas om något alls”. I själva verket var båda mötena konstruktiva, inte på grund av ”stämningen” utan på grund av sitt konkreta innehåll – principerna för fredligt samarbete och nationell återförening och de konkreta steg man kom överens om, men som sydsidans senare presidenter frångick.

10. ”Sedan Kim Jong-Un tog makten i Nordkorea 2011 har landets vapenprogram, främst de nukleära, utvecklats snabbt. Det har lett till allt hårdare sanktioner från bland annat FN:s säkerhetsråd, USA, EU och Sydkorea.”

Här bortser TT-referatet från att det är USA:s militära hot – de mycket omfattande gemensamma militärövningarna med den sydkoreanska krigsmakten inkluderande moderna och provocerande insatser av kärnvapenbärande vapensystem – samt de av USA genomdrivna, mot FN-stadgan stridande, sanktionerna som drivit fram det nordkoreanska vapenprogrammet, vilket till sin natur är avskräckande och defensivt, inte offensivt och hotfullt.

2018/04/27 23:18

Kim Jong Un besökte Kina

Från 25 till 28 mars besökte DFR Koreas ledare Kim Jong Un, tillsammans med sin fru Ri Sol Ju, folkrepubliken Kina på inbjudan av president Xi Jinping.

Mötet mellan de två ledarna var ett viktigt steg för att stärka enheten, samarbetet och vänskapen mellan de två länderna.

Se här nedan en film ur KCTV.


2018/03/30 16:30

Koreaner i Japan - utsatta men aktiva

I Korea-information nr 2 2018 finns en förkortad översättning av en artikel om den koreanska minoriteten i Japan. Här finns den i sin helhet:

Zainichi-koreaner gör motstånd mot Japans ultrahöger och firar Koreas 1 mars-rörelse för oberoende

2018/03/27 21:55

Föreningen kommenterar utrikesministerns besök

Med anledning av DFRK:s utrikesministers besök i Sverige intervjuades Svesk-Koreanska föreningens ordförande av TT.
I korthet välkomnar föreningen att Sverige för dialog och lyssnar på den koreanska sidans ståndpunkter.
Läs här TT:s artikel pulicerad av Göteborgs-Posten: Svenska Nordkoreavänner gläds åt möte

2018/03/17 18:50

Den lysande stjärnans dag

Den 16 februari är ledaren Kim Jong Ils födelsedag, den dag då han skulle ha fyllt 76 år. Hans födelsedag firas varje år storslaget av det koreanska folket och uppmärksammas av progressiva människor världen över som den lysande stjärnans dag.

Kim Jong Il kom att leda Korea genom svårigheterna på 1990-talet. Detta var en tid då det socialistiska systemet började ifrågasättas och till slut övergavs helt i flera socialistiska länder. I Demokratiska Folkrepubliken Korea, under ledning av Kim Jong Il, försvarades folkmakten och socialismens principer när många förväntade sig att även Korea skulle gå samma väg som länderna i Östeuropa.

Vi minns Kim Jong Il för den så kallade Songun-politiken, där det koreanska folkets armé, revolutionens mest välorganiserade och disciplinerade kraft, ställdes i främsta ledet både för att försvara landet och för att ta det igenom de ekonomiska svårigheter som orsakats av omvärldsläget och inhemska naturkatastrofer.

» Läs mer..


2018/02/14 21:56

Aktuella kommentarer om Koreafrågan

Vi kan här tipsa om några aktuella läsvärda artiklar om Koreafrågan;

- Clownen och klippan - Trumps inkompetens och poserande hotar USA:s trovärdighet, med potentiellt förskräckliga konsekvenser. Av Tim Beal, Korea Policy Institute, i svensk översättning, eller i original på engelska som The Clown and the Rock

- Debunking the flagwaving myths about an attack on North Korea, The Saker

2018/01/02 23:37

Kim Jong Uns nyårstal 2018

DFRK:s ledare Kim Jong Un höll, som traditionen bjuder, ett nyårstal inför 2018.

Svensk-Koreanska föreningen publicerar här hela talet översatt till svenska.


2018/01/02 18:01

Ny bok av Felix Abt

Den schweiziske entreprenören Felix Abt, som bodde och verkade i DFR Korea under många år och blev känd med sin bok A capitalist in North Korea, har nu släppt uppföljaren North Korea behind the veil, med undertiteln What the mainstream media doesn't want you to see!, som är gratis som e-bok.

I förordet skriver Abt bland annat;

North Korea has been portrayed for decades as a monolithic gulag network filled with slaves and a hellhole by the mass media. The socio-economic changes North Korea has undergone over the last decade or more have been almost entirely unreported.

Despite my firsthand knowledge and insights gleaned from my time in this isolated country, my views have been largely ignored by the mainstream media. The reason for this, I believe, is because I have tried to be as fair and objective as possible, instead of merely trashing the country as I’ve been expected to.

Mot den bakgrunden skriver Abt att han är skyldig det nordkoreanska folket att fortsätta berätta för omvärlden om deras land.
Boken kan hämtas här som pdf-fil.


2017/12/26 21:47

Nordkoreaner vill tillbaka

Det är väl känt att 90-talets översvämningar och den följande dåliga ekonomin och svåra situationen i norra Korea under många år, fick som följd att många människor lämnade landet. Vissa sökte sig till släktingar i Kina (den kinesiska Jilin-provinsen nära Korea är hem till ett stort antal koreaner) men de styrande i Sydkorea har också sökt politiska poäng och lyckats locka många att söka sig till Koreas södra halva. För dessa människor blir dock livet i syd sällan en dans på rosor. Det vittnas om hur många har svårt att anpassa sig till det egoistiska samhälle som där råder. Vissa blir djupt besvikna, hamnar i depression eller utvecklar alkoholism. Och många vill, när de insett sitt misstag, åka hem till Nord. En sådan man är Kwon Chol Nam, som i en intervju med SvD berättar bland annat:

- Jag var så spänd på det nya livet i Sydkorea. Tänkte att jag skulle tjäna pengar och träffa bra människor. Men det blev tvärtom.

- I Sydkorea vill människor bli läkare för att tjäna mycket pengar. I Nordkorea har läkare en lön säkrad av staten och är nöjda med det. Här tänker alla på sig själva och sin egen vinning. I Nordkorea bryr sig människor om varandra.

Men Kwon Chol Nam, liksom alla andra med samma historia, får inte åka hem. Det är förbjudet att resa till nord, eller att ens ha kontakt med människor i nord utan särskilt tillstånd. Så ”demokratisk” är denna stat. Kwon säger:

– Om Sydkorea verkligen bryr sig om mänskliga rättigheter borde de låta mig återvända till Nordkorea.

Men han tillägger också i intervjun:

– Min dröm är att Koreahalvön kan återförenas en dag. Vi är samma folk och hör ihop. Kanske kan det bli en federal stat där norr och syd har olika styren.

Kwon Chol Nam har också intervjuats i många andra medier.

Uppdatering 18 dec - Läs också i The Telegraph; North Korean defector interrupts UN human rights event to plead tearfully to be allowed to return to Pyongyang.

2017/11/27 22:15

Koreas arbetarparti 72 år

Den 10 oktober 2017 är det 72 år sedan grundandet av Koreas arbetarparti (på engelska Workers' Party of Korea). I mer än sju decennier har Koreas arbetarparti framgångsrikt lett sitt folk genom svåra prövningar och vunnit stora segrar såväl i krig som i fredligt nationellt uppbygge.

Koreas arbetarparti grundades efter landets befrielse, den 10 oktober 1945, men dess rötter går längre tillbaka till den långvariga och framgångsrika politiska och väpnade motståndskamp mot den japanska kolonialmakten som hade förts till seger av ledaren Kim Il Sung.

» Läs mer..

2017/10/09 22:32

En tioårig deklaration som bör återupplivas

Den 4 oktober är det tio år sedan ledarna för norra och södra Korea, Kim Jong Il och Roh Moo-Hyun, vid det andra nord-sydliga toppmötet, i Pyongyang den 4 oktober 2007, gemensamt utfärdade en ”Deklaration för utvecklande av nord-sydliga relationer och fred och välstånd”.

Deklarationen anger konkreta mål och uppgifter för att behålla andan i den gemensamma 15 juni-deklarationen, utveckla de interkoreanska förbindelserna och uppnå fred och gemensamt nationellt välstånd.

» Läs mer..

2017/10/03 22:56

Trump fick det svar han förtjänar

När USA:s president Donald Trump höll sitt jungfrutal inför FN:s generalförsamling, tillgrep han ett extremt högt tonläge mot Demokratiska Folkrepubliken Korea, en hånfull vokabulär mot landets ledare och direkta hot om att utplåna detta lilla asiatiska land. Det var ett tal som väckte avsky i Sverige och i hela världen.
”Bombastiskt och nationalistiskt” och ”ett brott mot folkrätten” var utrikesminister Margot Wallströms kommentar.
”En turbo-version av ’axis of evil’”, ”Farligt och simplistiskt”, twittrade förre stats- och utrikesministern Carl Bildt.
”Vi tycks ha nått den punkt då USA:s president kan säga saker som för inte länge sedan hade skakat om världen, men som nu blir nyheter bland andra. Det är ett farligt avtrubbningsstadium. Risken är att vi inte bara förlorar vår förmåga att reagera inför hot, utan att vi omedvetet normaliserar det extrema”, skrev DN:s ledarskribent Peter Wolodarski.
Reaktionerna på Trumps tal är mycket berättigade, men Sveriges politik – i allmänhet och i FN:s säkerhetsråd – går likafullt USA:s ärenden; den syftar till att sätta press på den hotade parten, inte på den stormakt som hotar ett annat medlemsland med utplåning.
Prat stoppar inga bombplan. Det enda verkningsfulla svaret på USA:s krigshot kom från den angripne koreanske ledaren Kim Jong Un själv och hans företrädare.
”En skrämd hund skäller högre. Jag vill råda Trump att vara försiktig med sitt ordval och att tänka på vem han talar till när han talar inför världen”, sade Kim Jong Un.
Han talade om att vidta ”en motsvarande hård motåtgärd på historiskt högsta nivå”. ”Agerande är det bästa alternativet… Vad Trump än må ha förväntat sig, kommer han att möta resultat som överstiger hans förväntningar.”
När Donald Trump var ny som president och utannonserade en förändrad amerikansk strategi i Koreafrågan, var det oklart vad han ville åstadkomma. Uppenbart ville han förmå Kina att sätta press på Demokratiska Folkrepubliken Korea och därigenom spela på motsättningar enligt den klassiska principen söndra och härska. Men oavsett vad Kina gör kan de inte få Nordkorea att överge sin försvarsstrategi med avskräckande kärnvapen; därför bollade de tillbaka frågan till USA.
Trump talade då om att ”alla möjligheter ligger på bordet”, det vill säga även krigshandlingar. För att understryka detta hot sände han en ”armada” av krigsfartyg mot Koreahalvön, genomförde jättelika gemensamma militärövningar tillsammans med de sydkoreanska styrkorna inklusive strategisk bombning i området kring Pyongcheang nära demarkationslinjen, där vinter-OS planeras om ett halvår, och övningar för att ”halshugga” ledningen för DFRK eller angripa landets försvarsanläggningar. Han skickade en skur av missiler mot Syrien och en monsterbomb (”alla bombers moder”) mot Afghanistan – allvarliga krigshandlingar mot andra länder, som inte föranledde några reaktioner från FN:s säkerhetsråd.
USA-administrationen har även sänt signaler om förhandlingsvilja, men hela tiden under förutsättning att förhandlingarna ska gälla de nordkoreanska kärnvapnen, inte det amerikanska krigshotet. Ryssland och Kina har föreslagit en ömsesidig nedtrappning steg för steg, vilket Trump avfärdat som ”en förolämpning”.
Det måste sägas klart: Problemet i Korea är inte Nordkoreas kärnvapen, utan kärnvapenmakten USA:s krigshot, USA:s brott mot FN-stadgan och mot icke-spridningsavtalet (NPT). Det är denna fråga som FN:s säkerhetsråd borde ta tag i. Det är den som bör stå i fokus för opinionsbildningen.

Christer Lundgren

2017/09/29 00:23

Fientlighet kan aldrig lösa Koreafrågan

Att förhindra ett nytt krig på Koreahalvön är idag en huvudfråga i världspolitiken. Det innebär i första hand att stoppa Trumpadministrationens planer på krig mot Nordkorea. Alla krafter som i detta läge verkar för fred, avspänning och dialog på Koreahalvön måste välkomnas.

» Läs mer..

2017/09/21 21:58

Kärnvapenfrågan – Koreas svar

Donald Trumps upptrappning av det militära hotet mot Demokratiska Folkrepubliken Korea och hans högljudda krigsretorik har åter satt kärnvapenfrågan på Koreahalvön i fokus. Det är i år 60 år sedan USA införde kärnvapen på Koreahalvön, men USA:s propaganda framställer de nordkoreanska kärnvapnen som problemet. Speakertexten till den nordkoreanska filmen ”Koreas svar” tillbakavisar anklagelsen att Nordkoreas kärnvapen skulle vara det främsta hindret för fred på Koreahalvön. Den publicerades i KOREA-information 1 – 2010 och ger en viktig bakgrund till den nuvarande situationen.

» Läs här..

2017/09/14 22:02

69 år sedan grundandet

I dag, den 9 september, är det 69 år sedan Demokratiska Folkrepubliken Korea grundades. Från Svensk-Koreanska föreningen har vi skickat en hälsning till ledaren Kim Jong Un och gratulerat till denna årsdag.

Demokratiska Folkrepubliken Korea föddes ur det koreanska folkets årtionden av stora offer och hård kamp mot den japanska kolonialismen, framgångsrikt ledd till seger av den stora ledaren Kim Il Sung, följd av tre års fortsatt kamp efter landets nationella befrielse för landets enighet och oberoende mot USA-imperialisternas intriger för att i södra delen av Koreahalvön etablera ett fotfäste för fortsatt aggression i Asien.

För första gången någonsin i Korea upprättades en stat av och för folkets breda massor. Ända sedan dess har Demokratiska Folkrepubliken Korea visat sin enorma vitalitet och livskraft. Under ledning av sina stora ledare och Koreas arbetarparti tog sig det koreanska folket igenom stora svårigheter och förödande fientliga attacker och formade kreativt sin egen unika form av socialism.

En delegation från Svensk-Koreanska föreningen besökte DFRK i augusti och kunde då med egna ögon se det pågående snabba uppbyggandet av ett blomstrande socialistiskt samhälle, samtidigt som Koreanska folkarmén kraftfullt avskräckte från fientliga angrepp och DFRK stolt värnade sin rätt som nation mot FN:s säkerhetsråds folkrättsstridiga resolutioner om sanktioner. Efter vårt besök har DFRK framgångsrikt testat en vätebomb.

Demokratiska Folkrepubliken Korea fortsätter beslutsamt kampen för självständighet och socialism, baserad på sin långa och segerrika tradition av anti-kolonial och anti-imperialistisk kamp. Dess politik innebär samtidig utveckling av två fronter: å ena sidan en radikal förbättring av människors levnadsstandard, byggandet av landet till ”en ekonomisk jätte”, å andra sidan bevarande av freden genom ständigt förbättrad försvarsförmåga, inklusive strategiska kärnvapen (det vill säga sådana som kan nå angriparens territorium), vilket gör landet till en ogenomtränglig fästning. Demokratiska Folkrepubliken Korea värnar sin nationella suveränitet, verkar för fredlig och självständig återförening av den koreanska nationen och försvarar beslutsamt freden på Koreahalvön och världsfreden.

Vid vårt besök mötte vi en stark optimism, segervisshet och framtidstro. Det ger ytterligare anledning att gratulera.

2017/09/10 12:03

<< Nyare inlägg | Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2020/01/01 18:20 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan