Svensk-Koreanska föreningen

               

            dfrk        sve

För vänskap mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).Aktuellt om Nordkorea / DFRK

Kommentar om coronaviruset i DFRK

Svensk-Koreanska föreningen har fått frågan hur många smittade av coronaviruset det finns i Nordkorea. Svaret är att vi inte vet, men enligt officiella uppgifter finns inga smittade. DFRK är i det avseendet ”rent” tack vare tidiga och strikta åtgärder.

Däremot har flera tusen fall suttit i karantän (30-40 dagar), däribland utländska diplomater, men har senare fått lämna sin karantän.

Västerländska ryktesspridare har andra uppgifter, men vi har inte sett några hårda fakta som tyder på något annat. Till och med NKNews, som tillhör de av USA och Sydkorea finansierade propagandakanalerna, rapporterar de officiella nordkoreanska uppgifterna sakligt, utan större invändningar.

Att DFRK däremot söker hjälp med sin kampanj för att förebygga smittspridning är en helt annan sak. Sanktionerna gör det svårt att få fram nödvändig utrustning till hälsovården, det vet vi från andra källor. Men nu satsar man hårt på att förbättra situationen.

2020/04/02 20:51

Partimöte 28-31 december

Koreas arbetarpartis sjunde centralkommittés femte plenarmöte hölls 28-31 december. Partiordföranden Kim Jong Un ledde mötet. Här är ett utdrag ur hans tal:

Han analyserade trenden i den nu rådande situationen och sade att USA:s verkliga avsikt är att söka sina egna politiska och diplomatiska intressen samtidigt som man låter tiden gå under skylten av dialog och förhandlingar och samtidigt upprätthåller sanktioner mot motparten för att försvaga densamma. Han betonade att vi ytterligare stärkt vår beslutsamhet att aldrig förhandla bort statens säkerhet och värdighet och dess trygga framtid mot något annat.

Han sa att dödläget mellan DFRK och USA inte kan undgå att bli långvarigt eftersom USA ställer krav som strider mot vår stats grundläggande intressen och intar en stråtrövaraktig inställning. Han tillade att USA senaste tiden talar om fortsatt dialog samtidigt som man på olika håll försöker sälja in frågan om återupptagande av dialogen, men detta syftar bara till att problemfritt passera den tidsgräns för årets slut som fastställts av oss och för stunden förhala och undvika en dödlig attack eftersom de nu är inträngda i ett hörn, de har inte för avsikt att upphöra med den fientliga politiken gentemot DFRK och lösa meningsskiljaktigheter genom förbättrade relationer. Å andra sidan har USA öppet avslöjat sina provokativa politiska, militära och ekonomiska manövrer för att fullständigt strypa och kväva DFRK. Detta är det stråtrövaraktiga USA:s bedrägliga agerande, tillade han.

Han sa att vi aldrig kommer att tillåta de oförskämda USA att missbruka dialogen mellan DFRK och USA för att uppnå sina smutsiga mål, utan kommer att övergå till en chockerande verklig åtgärd för att se till att de får betala för de lidanden som vårt folk hittills utstått och för den utveckling som hittills hållits tillbaka.

Han fortsatte:

Det är sant att vi har ett stort behov av en extern miljö som är gynnsam för det ekonomiska uppbygget, men vi kan aldrig sälja vår värdighet, som vi hittills har försvarat lika värdefull som vårt eget liv, i hopp om en strålande förändring.

Kraftmätningen mellan DFRK och USA, som har varat århundrade efter århundrade, har nu koncentrerats till en klar kraftmätning mellan självtillit och sanktioner.

Om inte kärnvapenfrågan fanns, skulle USA hitta fel med oss ​i andra frågor, och USA:s militära och politiska hot skulle inte upphöra.

Den nuvarande situationen med risk för långvarig konfrontation med USA kräver akut att vi accepterar det faktum att vi måste leva under de fientliga krafternas sanktioner också i framtiden och att vi stärker den inre kraften ur alla aspekter.

Han sa att det inte är så få problem som måste åtgärdas i den statliga administrationen, ekonomin och andra områden för att stärka vår kraft.

Han analyserade den nuvarande situationen inklusive statlig administration och ekonomiska resultat som är otillräckliga för att stärka självtillit och självutveckling och som inte lyckas åstadkomma en djärv förnyelse utan förblir stillastående.

Revolutionens seger är oundviklig men den uppnås inte utan svårigheter och ansträngningar, sade han och fortsatte:

Om vi ​​inte driver på kampen för att stärka kraften för självutveckling utan bara väntar på att sanktionerna ska upphävas, kommer fiendernas reaktionära offensiv att bli våldsammare för att hejda våra framsteg.

2020/01/05 00:42

DFRK skärper tonen: Nog med tomt prat från USA, Sverige behöver inte bemöda sig mer

Nordkorea har tröttnat på USA:s trixande och samtal som inte leder någonvart. Nu ställer man bestämda krav som förutsättning för fortsatta samtal om fred och kärnvapennedrustning på Korea­halvön och normalisering av relationerna med USA.

Lördagen den 5 oktober lämnade DFRK:s chefsförhandlare Kim Myong Gil samtalen i Stockholm med motiveringen att amerikanerna ”inte tog med sig något till förhandlingsbordet” och i ett skarpt uttalande den 19 november klargjorde den höge politikern och generalen Kim Yong Chol att USA måste upphöra med sina gemensamma militärövningar med Sydkorea en gång för alla, inte bara tillfälligt senarelägga dem. Han sade också att Sverige har spelat sin roll färdigt som ”baksäteschaufför” och inte behöver bemöda sig mer.

» Läs mer..

2019/12/15 16:10

Ny trafikpark för barn i Pyongyang

En sak koreanerna ligger i framkant i är pedagogiska och interaktiva läromedel. Här nedan är en liten videosnutt som visar hur man lär barn trafikvett på ett kul och lärorikt sätt. Det är därtill väldigt gulligt. Man uppskattar hur de tenderar att stimulera barnens alla sinnen. Varenda skola i DFRK har en massa olika rum med olika teman, där barnen får prova på en massa olika maskiner och sådant. Precis som i detta exempel. Skall man lära barn trafikvett så bygger man en liten park där de kan lära genom att leka och prova på olika roller, som bilförare, trafikpolis eller fotgängare. Trafikskyltar blir plötsligt relevanta.

2019/12/15 15:51

Sydkoreaner stöder norr

Om det blev krig mellan Japan och Nordkorea skulle en majoritet av koreanerna i syd ställa sig på sina nordliga landsmäns sida mot Japan. Detta enligt en nyligen gjord undersökning, berättar RT.

2019/11/09 17:18

DFRK:s svar på sanktionerna: Självförsörjning och modernisering

Demokratiska Folkrepubliken Korea har ställt som sin huvuduppgift att bygga ett kraftfullt socialistiskt land enligt ”folket-först-principen”. Omvärldens sanktioner möter man med en strategi för självförsörjning och modernisering.

Under rubriken ”Ekonomisk utveckling på Koreahalvön – DFRK:s perspektiv” rapporterade den nordkoreanske ekonomen Paek Song Chol och hans medarbetare och tolk Choe Hyon Do, båda från DFRK:s departement för ekonomisk utveckling, om landets ekonomiska utveckling vid en föreläsning hos ISDP (Institute for Security & Development Policy) i Stockholm den 20 juni.

» Läs mer..

2019/10/13 13:13

Viktigt med europeisk solidaritet

Tal av Svensk-Koreanska föreningens ordförande vid det Europeiska solidaritetsmötet för fred och välstånd på Koreahalvön i Helsingfors.

» Läs här..

2019/10/07 19:43

Val till Högsta folkförsamlingen

Tidigare i år, på söndagen den 10 mars, gick medborgarna i DFRK till val för att utse den fjortonde Högsta folkförsamlingen (SPA). Högsta folkförsamlingen kan liknas vid Sveriges riksdag, men det politiska systemet i DFRK, den så kallade folkdemokratin, skiljer sig ändå i grunden från västvärldens olika varianter av parlamentarisk demokrati.

» Läs mer..

2019/10/03 18:25

Goda relationer med Afrika

Medan media och politiker i väst oftast mest förlöjligar eller demoniserar DFR Korea är tongångarna i många utvecklingsländer helt annorlunda. Norra Korea har en stolt historia av att ha hjälpt många tidigare koloniserade länder i deras befrielse och fortsatta utveckling. Denna artikel i Zimbabwes The Herald berättar om detta:

» Kim Il Sung’s contribution to Africa

2019/08/04 14:30

Till 25-årsminnet av president Kim Il Sungs bortgång

I dag den 8 juli 2019, är det 25 år sedan president Kim Il Sung gick ur tiden 1994. President Kim Il Sung var solen för den koreanska nationen. Hans livsverk var av avgörande betydelse för Koreas återupprättande som självständig stat efter segern över den japanska kolonialismen och för dess försvar under den hårda drabbningen med USA-imperialisterna och deras bundsförvanter och återuppbyggnad efter kriget. Det hade också oerhörd betydelse för den progressiva rörelsen världen över.

» Läs mer..


2019/07/08 11:05

USA begår piratdåd

Ett nordkoreanskt fraktfartyg har tagits av USA med våld och tvingats anlöpa hamn i Samoa. USA:s upprörande agerande kommenteras av en företrädare för DFRK:s utrikesdepartement som gjort följande uttalande:

Förenta staterna har begått en olaglig och upprörande handling genom att lägga beslag på vårt fraktfartyg och med våld ta det till Samoa (USA), och förbinda fartyget med FN:s säkerhetsråds ”sanktionsbeslut” och sina egna ”sanktionslagar” alla genomdrivna mot DFRK.

FN:s säkerhetsråds ”sanktionsresolutioner” rörande DFRK, som USA har åberopat som en av skälen till sitt beslagtagande av vårt fraktfartyg, har uppenbart kränkt vår stats suveränitet och vi har därför alltid kategoriskt avvisat och fullständigt fördömt dem alla.

Dessutom är Förenta staternas oförskämda handling att tvinga andra länder att underordna sig dess inhemska lagstiftning verkligen ett hänsynslöst brott mot den universellt accepterade internationella folkrätten, som klargör att ingen suverän stat någonsin kan vara föremål för andra länders jurisdiktion.

USA:s senaste agerande utgör en förlängning av den amerikanska beräkningsmetoden för att få DFRK på knä genom “maximalt tryck“ och en fullständig förnekelse av den underliggande andan i det gemensamma DFRK-USA uttalande den 12 juni [2018], med åtagandet att etablera nya bilaterala relationer.

USA bör fundera över de konsekvenser som dess avskyvärda handling kan ha på den framtida utvecklingen och omedelbart återlämna vårt fartyg.

Den tid då USA behärskade världen enligt sin egen fria vilja är sedan länge förbi, och det vore en grov felbedömning om USA trodde att DFRK tillhör de länder på vilka den amerikanska typen av ”styrke”-logik kan fungera.

Vi kommer hädanefter noggrant att hålla ögonen på alla USA:s handlingar.

2019/05/19 16:17

Nordkoreansk konst på Folkets hus i Vällingby

De församlingsmedlemmar och andra som besökte Vällingby folkets hus söndagen den 7 april fick överraskande se en vernissage med nordkoreansk konst.

Det var konstnären Rim Chol Min från centrala konstbyrån i Pyongyang som visade tavlor i olika tekniker, däribland oljemålningar och pärlemormosaik. Även en samling nordkoreanska frimärken fanns till beskådande.
Det var andra gången Rim Chol Min visade sin konst i Vällingby. I december 2017 hade han och kollegan Pak Chang Ryong en visning av konst och konsthantverk i samma lokal, som då hette Trappans annex.
Den nu aktuella utställningen arrangerades med kort varsel av Demokratiska Folkrepubliken Koreas ambassad med viss hjälp av Svensk-Koreanska föreningen och kunde hållas tack vare tillmötesgående från Folkets hus.
Den premiärvisades söndagen den 7 april och visas bara två dagar.

Nedan ses konstnären och några verk från utställningen.

2019/04/08 15:04

Om Sveriges närvaro som observatör i Korea

Sverige är som stat representerad vid demarkationslinjen mellan södra och norra Korea för att övervaka att vapenstilleståndsavtalet efter Koreakriget följs. Svensk-Koreanska föreningen fick nyligen en fråga från en student vid ett universitet i Seoul om hur vi ser på den svenska närvaron.

Läs svaret här: On the Swedish participation in the Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC)

2019/03/18 12:11

Ny bok om Korea

Det är ont om litteratur på svenska om Koreafrågan. Den akademiska debatt som förs i USA, Kanada och Nya Zeeland – för att bara nämna några västländer – når knappast Sverige. Koreakännare som Bruce Cumings, Tim Beal, Hugh Deane och Stephen Gowans är i stort sett obekanta för en intresserad svensk allmänhet; av allt att döma också för journalister, diplomater och UD-personal.
Därför måste man välkomna en nyskriven bok på svenska; Korea igår och idag – Historia, politik och ekonomi av Gabriel Jonsson, med en översiktlig redogörelse för Koreas historia från äldsta tid och fram till idag, inklusive Japans kolonisering, befrielsen och landets delning 1945, de två statsbildningarna i norr och söder, Koreakriget, nord-syd-relationerna, den politiska och ekonomiska utvecklingen, kärnvapenfrågan och fredsfrågan.

Men tyvärr lever den inte upp till förväntningar - läs mer: Koreabok med blinda fläckar

2019/02/11 22:43

Kim Jong Uns nyårstal 2019

Som traditionen bjuder höll DFRK:s högste ledare ett nyårstal inför 2019. Svensk-Koreanska föreningen kan här publicera de utrikespolitiskt väsentliga avsnitten i svensk översättning.

» Nyårshälsning inför 2019 av DFRK:s högste ledare Kim Jong Un


2019/01/06 14:54

Genomgripande och snabb ekonomisk utveckling

Den nordkoreanska eko­nomin utvecklas nu snabbt. Detta särskilt med den nya strategiska linje som Koreanska Arbetarpartis centralkommittés tredje plenarmöte fastställde i april 2018.

Men när man belyser den positiva utvecklingen i DFRK, anklagas man ofta för att återge koreansk propaganda. Därför kan det vara värt att påpeka att även fientligt inställda bedömare bekräftar bilden av ett land med hög tillväxt. Så bedömde den sydkoreanska centralbanken att DFRK:s BNP ökade 3,9% 2016. Enligt samma beräkningar hade tillverknings- och gruvindustrin en tillväxt på 4,8 respektive 8,4%

I väst har också DFRK:s satsning på kärnvapen och missiler satts i motsättning till ekonomisk utveckling, men faktum är att genom denna har resurser frigjorts från militären, då kärnvapnen ger landet en stark avskräckande förmåga vilket minskar risken för utländska angrepp.

En medlem i Svensk-Koreanska föreningen besökte landet i september och jämför med intryck från tidigare besök. » Läs mer..

2018/12/23 20:50

Är en koreansk återförening möjlig?

Frågan i rubriken diskuterades vid Svensk-Koreanska föreningens offentliga möte i Hägersten, Stockholm den 18 oktober.
Föreningens ordförande Christer Lundgren redogjorde för den positiva utvecklingen mot avspänning och samarbete mellan norra och södra Korea under 2018. Under mötets andra del rapporterade Fredrik Lundberg från föreningens delegationsresa till Pyongyang i september 2018.
Norra och södra Korea har i Panmunjomdeklarationen och Pyongyangdeklarationen, klargjort att inget mer krig ska föras på Koreahalvön och att en ny era av fred har börjat. De har gemensamt uppmanat USA att förklara Koreakriget avslutat. USA:s president Donald Trump har vid mötet i Singapore 12 juni lovat att ge DFRK säkerhetsgarantier och att inrätta en varaktig och hållbar fredsordning på Koreahalvön.
– Frågan om återförening måste ses mot bakgrund av Koreas 5000-åriga historia och den koreanska nationens kamp för sin existens mot japansk och amerikansk imperialism, framhöll Christer Lundgren.
– De två Korea tar nu nationens öde i egna händer. De har klargjort för omvärlden att Korea historiskt är ETT land och att den 70-åriga delningen är en parentes, som bör avslutas så snart som möjligt. Den avgörande frågan är nu om USA ska acceptera den koreanska självständigheten.

Se här Christers presentation från mötet, som pdf-fil: 181018_koreamöte_bilder_i_urval.pdf

2018/11/29 12:57

Moon Jae In på besök i Pyongyang

Sydkoreas president Moon Jae In, tillsammans med sin fru, landade på Sunan-flygplatsen utanför Pyongyang 18 september för ett tre dagar långt besök i Nord. Med på planet följde en delegation på 110 personer, varav flera högt uppsatta affärsmän, för att diskutera samarbete mellan de två koreanska staterna.
Besöket blev en stor framgång, där ledarna för de båda koreanska staterna enades om en gemensam deklaration för fortsatt samarbete och avspänning: Den gemensamma Pyongyangdeklarationen i september 2018


2018/09/18 17:31

Toppmöte för fred i Korea

Toppmötet i Singapore mellan USA:s president Donald Trump och Demokratiska Folkrepubliken Koreas högste ledare Kim Jong Un den 12 juni var en stor framgång för koreansk diplomati och ett viktigt steg för att avvärja ett nytt krig på Koreahalvön.

» Läs mer..


2018/06/13 22:30

Toppmöte USA-DFRK 12 juni?

USA:s president Donald Trump ställde tidigare in det planerade mötet med DFRK:s ledare Kim Jong Un. Förevändningen var genomskinlig: ”… den oerhörda vrede och öppna fientlighet som uttrycks i ert uttalande nyligen”. Men något sådant uttalande från Kim Jong Un finns inte. Vad som åsyftades tycks vara en kommentar av DFRK:s vice utrikesminister och kärnvapenförhandlare Choe Son Hui, som hovsamt men bestämt tillbakavisade paralleller med Muammar Gaddafis Libyen från företrädare för Trumps administration. USA:s ledare har genom militära provokationer och provokativa uttalanden själva skapat den anledning de behövde för att inställa (eller möjligen uppskjuta) mötet.
Men bara några dagar efter att Trump ställde in toppmötet gjorde han en ny helomvändning och meddelade att det trots allt skulle kunna bli av. Och i skrivande stund verkar det som att detta faktiskt blir 12 juni i Singapore, enligt tidigare planering.

» Läs mer..

2018/05/26 10:39

<< Nyare inlägg | Äldre inlägg >>

»  För äldre nyheter, från juni 2010 och tidigare, fortsätt läsa här.


sk/start.txt · Senast uppdaterad: 2020/01/01 18:20 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan