Solens dag

President Kim Il Sung var en av förra seklets största och mest framgångsrika folkledare. Den 15 april, Solens dag, firar vi hans födelsedag tillsammans med det koreanska folket och Koreavänner världen över.

Kim Il Sung föddes den 15 april 1912 – det är nu 111 år sedan – i byn Mangyongdae, som idag är en charmig förort till Demokratiska Folkrepubliken Koreas huvudstad Pyongyang, men som då var en enkel bondby i det feodala Korea som Japan hade lagt under sig och gjort till en hårt styrd koloni. Hans liv och revolutionära aktiviteter sträckte sig över åtta decennier, större delen av 1900-talet, vilket framgår av titeln på hans detaljerade och mycket intressanta självbiografi ”Med århundradet” (”With the Century”).

Kim Il Sung föddes under enkla förhållanden i en starkt patriotisk och revolutionär familj och kom att ägna sitt liv helt åt kampen för sitt lands och sitt folks frihet – först mot den överväldigande mäktiga kolonialmakten Japan och senare mot USA-imperialismen, som efter andra världskriget framstod som världens starkaste militärmakt.

De japanska imperialisternas herravälde var ett grymt och barbariskt kolonialt förtryck och de försökte utplåna allt koreanskt. Kim Il Sung begav sig till Manchuriet i nordöstra Kina, där en stor del av befolkningen var koreaner och där det fanns bättre förutsättningar för att organisera motstånd mot Japan. I oktober 1926, vid 14 års ålder, grundade han Ned med imperialismen-unionen och i juni 1930 hölls det historiska mötet i Kalun, som lade fast linjen för den politiska kampen och det väpnade motståndet.

I sin självbiografi skriver han:

”Jucheprincipen att man ska lita till folket som revolutionens och uppbyggets herrar och förlita sig på deras kraft är den politiska övertygelse som jag dyrkar mest och just det är mitt livs motto, som gjorde det möjligt för mig att ägna hela mitt liv åt folket.”

Efter att Japan besegrats i andra världskriget, grundade han Juche-Korea, Folkets Korea, den första självständiga koreanska stat i historien där det arbetande folket själva byggde och formade sitt land. Från 1946 ledde han arbetet för att bygga en stark socialistisk ekonomi och klargjorde att ekonomisk självständighet är en förutsättning för fullständigt politiskt oberoende och suveränitet.

Södra Korea hade ockuperats av USA-imperialisterna, som hindrade det koreanska folkets enhetssträvanden och självständighet. Under Koreakriget 1950-1953 värjde sig Demokratiska Folkrepubliken Korea under Kim Il Sungs ledning framgångsrikt mot USA-imperialisternas brutala försök att lägga under sig hela Koreahalvön för fortsatt aggressiv expansion i Asien.

Efter kriget ledde han sitt folk i arbetet för att bygga en stark och självständig socialistisk ekonomi och en kraftfull oberoende försvarsmakt och vapenindustri. Juche-Korea gick inte med i Comecon eller Warszawapakten och tillät aldrig stationering av utländska trupper på sin mark.

När motsättningarna skärptes inom den internationella kommunistiska rörelsen, värnade Kim Il Sung om det socialistiska lägrets enighet samtidigt som han slog vakt om Koreas arbetarpartis självständiga linje och kritiserade såväl höger- som vänsteravvikelser.

När andra länder i början av 1990-talet övergav socialismen, genomgick Demokratiska Folkrepubliken Korea några mycket svåra år men stod klippfast i stormen och försvarade beslutsamt de framsteg som vunnits genom hård kamp, den unika koreanska formen av socialism och de allmänna socialistiska och kommunistiska principerna.

Kim Il Sung var en internationellt aktad statschef, en veteran inom den internationella kommunistiska rörelsen och en förgrundsgestalt i den antikoloniala alliansfria rörelsen. Som ledare för Folkets Korea från 1945 till 1994, totalt 49 år, var han den längst sittande ledaren i det socialistiska lägret.

In i det sista arbetade president Kim Il Sung för att förverkliga Koreas fredliga och självständiga återförening genom hela nationens samlade ansträngningar. Han lade fram flera konstruktiva och detaljerade förslag till hur en sådan återförening kunde gå till.

President Kim Il Sung var en enastående person och ledare, som ända sedan han i unga år anträdde revolutionens väg och fram till de sista ögonblicken av sitt liv ägnade all kraft åt landets och folkets befrielse, mänskliga framsteg och fred och välfärd för världens folk.

Det arv han lämnade efter sig till kommande generationer var en stark och livskraftig stat med ett enat och stridbart folk. Det arvet förvaltas idag av marskalk Kim Jong Un och Koreas arbetarparti, som under svåra förhållanden framgångsrikt fortsätter kampen för att förverkliga presidentens stora vision om ett enat, fredligt, starkt och blomstrande folkets Korea.

nyheter/solen2023.txt · Senast uppdaterad: 2023/04/12 00:20 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan