Är en koreansk återförening möjlig?

Frågan i rubriken diskuterades vid Svensk-Koreanska föreningens offentliga möte i Hägersten, Stockholm den 18 oktober.
Föreningens ordförande Christer Lundgren redogjorde för den positiva utvecklingen mot avspänning och samarbete mellan norra och södra Korea under 2018. Under mötets andra del rapporterade Fredrik Lundberg från föreningens delegationsresa till Pyongyang i september 2018.
Norra och södra Korea har i Panmunjomdeklarationen och Pyongyangdeklarationen, klargjort att inget mer krig ska föras på Koreahalvön och att en ny era av fred har börjat. De har gemensamt uppmanat USA att förklara Koreakriget avslutat. USA:s president Donald Trump har vid mötet i Singapore 12 juni lovat att ge DFRK säkerhetsgarantier och att inrätta en varaktig och hållbar fredsordning på Koreahalvön.
– Frågan om återförening måste ses mot bakgrund av Koreas 5000-åriga historia och den koreanska nationens kamp för sin existens mot japansk och amerikansk imperialism, framhöll Christer Lundgren.
– De två Korea tar nu nationens öde i egna händer. De har klargjort för omvärlden att Korea historiskt är ETT land och att den 70-åriga delningen är en parentes, som bör avslutas så snart som möjligt. Den avgörande frågan är nu om USA ska acceptera den koreanska självständigheten.

Se här Christers presentation från mötet, som pdf-fil: 181018_koreamöte_bilder_i_urval.pdf

nyheter/koreamöte_nov2018.txt · Senast uppdaterad: 2018/11/29 12:57 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan