Kommentarer om Koreafrågan

Svensk-Koreanska föreningen har i dagarna fått förfrågningar från flera olika massmedier om att kommentera händelseutvecklingen på Koreahalvön. Men detta har vi gjort sedan föreningen bildades på 1950-talet och vi gör det regelbundet med artiklar i vår tidning Korea-information, varav flera också är tillgängliga vid vår webbsida, samt genom de möten och andra aktiviteter som föreningen anordnar. Vi verkar för utbyte och förståelse mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea och arbetar gärna tillsammans med journalister och människor från andra yrkesgrupper som delar dessa intentioner. Just nu har vi en delegation på plats i DFRK för konkret vänskapsarbete som vi gärna berättar om framöver.

Vad gäller den säkerhetspolitiska situationen kring Korea så menar vi att den i grunden inte är förändrad sedan 1953, då det skrevs ett vapenstilleståndsavtal efter USA-imperialismens angreppskrig mot Koreas folk. USA har kategoriskt vägrat omvandla detta vapenstillestånd till ett fredsvtal och har behållit trupp och vapen i södra Korea som man i praktiken ockuperar för att förhindra en fredlig återförening av landet.
DFR Korea har sedan republiken utropades 1948 utvecklat ett socialistiskt samhällssystem med strävan att vara oberoende av stormakterna och andra länders ekonomiska politik. För att slå vakt om sin nationella suveränitet och försvara folkets välfärd har man ansett sig vara tvungen att satsa på att bygga ett starkt militärt försvar, med huvuduppgiften att avvärja nya US-amerikanska angrepp.
USA har under åren illa dolt sina ansträngningar om att isolera det lilla DFR Korea och förstöra dess politiska system. Genom ett smutsigt spel har man lyckats få FN:s säkerhetsråd att vid upprepade tillfällen anta sanktioner mot landet. Sanktioner som i sig bryter mot FN-stadgan och inte är något annat än ekonomisk krigsföring. Man har också missbrukat FN-systemet för att förbjuda DFRK att utveckla missiler för sitt försvar samt förbjudit Korea, som enda land i världen, att skicka upp satelliter.
I DFRK har man lärt sig läxan av hur det gick för länder som Jugoslavien, Irak och Libyen. Man har också efter många brutna löften efter förhandlingar med USA dragit slutsatsen att det enda som kan garantera landets säkerhet är ett starkt och avskräckande militärt försvar. Numera är DFRK i förmåga att svara på ett anfall både med konventionella vapen och med kärnvapen, vilket garanterar att USA inte vågar genomföra ett militärt angrepp.

Den som vill verka för avspänning i nordostasien bör kräva att USA slutligen skriver under ett fredsavtal, erkänner DFRK:s rätt att försvara sig och drar tillbaka sina militära styrkor från Koreahalvön. Endast en sådan utveckling skulle leda till avspänning och bana väg för en fredlig återförening av Koreahalvön.

Svensk-Koreanska föreningen, 10 augusti 2017

nyheter/kommentarer_om_koreafrågan.txt · Senast uppdaterad: 2017/08/10 23:11 av daniel