Genomgripande och snabb ekonomisk utveckling

Den nordkoreanska eko­nomin utvecklas nu snabbt. Detta särskilt med den nya strategiska linje som Koreanska Arbetarpartis centralkommittés tredje plenarmöte fastställde i april 2018.

Men när man belyser den positiva utvecklingen i DFRK, anklagas man ofta för att återge koreansk propaganda. Därför kan det vara värt att påpeka att även fientligt inställda bedömare bekräftar bilden av ett land med hög tillväxt. Så bedömde den sydkoreanska centralbanken att DFRK:s BNP ökade 3,9% 2016. Enligt samma beräkningar hade tillverknings- och gruvindustrin en tillväxt på 4,8 respektive 8,4%

I väst har också DFRK:s satsning på kärnvapen och missiler satts i motsättning till ekonomisk utveckling, men faktum är att genom denna har resurser frigjorts från militären, då kärnvapnen ger landet en stark avskräckande förmåga vilket minskar risken för utländska angrepp.

En medlem i Svensk-Koreanska föreningen besökte landet i september och jämför med intryck från tidigare besök. » Läs mer..

nyheter/ekonomisk_utveckling_2018.txt · Senast uppdaterad: 2018/12/23 20:50 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan