Taekwondo

Taekwondo är ett koreanskt system för självförsvar som blivit förädlat till en kampsport. Det har sina rötter i det feodala samhället där man som underordnad förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att freda sig mot övervåld. Utmärkande för Taekwondo är den stora variation varigenom man använder sina fötter som verktyg samt att alla rörelser ursprungligen är uppbyggda i en defensiv anda. Kampen mot övermakten medförde också att den hårda träningen för att obeväpnad kunna möta väpnade styrkor förbättrade hälsan, välbefinnandet och den själsliga balansen hos underklassen i dåtidens Korea. Ur denna historiska grund har Taekwondo utvecklats till en modern kampsport som ger utövaren självförtroende och samtidigt gör honom generösare vid mötet med svagare individer.
Den moderna kampsporten anses ha grundats av Choi Hong Hi (1918-2002) som använde den som en metod för att kunna hålla sig i form då han befann sig i fängelse för att ha deltagit i den anti-japanska befrielsekampen.

Filmen nedan visar elever som tränar Taekwondo i en skola i Pyongyang.

Om du ser detta behöver du Flash player.


Observera att det inte är några ljudeffekter pålagda.


media/taekwondo.txt · Senast uppdaterad: 2010/12/31 02:40 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan