Sverige bör reagera mot krigsövningen i Korea

USA och Sydkorea genomför just nu en stor gemensam krigsövning Ulchi Freedom Guardian, världens största datoriserade befäls- och kontrollövning. Sverige, som neutral övervakare av vapenstilleståndet i Korea, bör reagera mot denna äventyrliga krigsövning.

I övningen Ulchi Freedom Guardian, som startade i måndags 20 augusti och beräknas pågå till och med 31 augusti, deltar enligt uppgift omkring 56 000 sydkoreanska soldater och omkring 30 000 USA-soldater, däribland 3000 från baser utanför Korea. Reaktionen från nordkoreansk sida har varit stark. Både utrikesdepartementet och folkförsvarskommissionen har utfärdat skarpa protestuttalanden. Övningen ses som en förberedelse för ett angrepp mot Demokratiska Folkrepubliken Korea. Man påpekar att om USA och Sydkorea anser sig ha behov av att öva datasimulering, som de påstår, skulle de med dagens datorteknik kunna göra det i mindre skala, utan omfattande truppmobilisering och förflyttning av så många amerikanska soldater till Korea. Deras avsikt är klar, menar man: att inte ge Nordkorea ro att ägna sig åt fredligt ekonomiskt uppbygge och lösa sina interna problem, utan tvinga landet att genomföra kostsamma försvarsövningar som kräver betydande resurser, bland annat av drivmedel.

Sverige har inbjudits som åskådare till den gemensamma militärövningen, liksom bland andra Norge, Australien och Storbritannien. Bland observatörerna har Sverige ett särskilt ansvar som medlem i Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea, NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission). NNSC bildades efter Koreakrigets slut 1953 för att övervaka att vapenstilleståndsavtalet respekteras och slå larm mot överträdanden. Avtalet förbjuder införande av utländska truppförstärkningar och nya vapen.

Sveriges ansvar som övervakare av vapenstilleståndet i Korea är idag större än tidigare, eftersom NNSC sedan länge upphört att fungera. Av de fyra ursprungliga medlemsländerna är Polen idag medlem i Nato och Tjeckoslovakien existerar inte längre. Bara Sverige och Schweiz fortsätter någon form av militär övervakning i NNSC:s namn.

Sverige har deltagit som åskådare i alla sydkoreanska militärövningar, men aldrig rest några invändningar mot upptrappningar och krigsförberedelser. Deltagandet som observatör innebär i realiteten ett godkännande av brotten mot vapenstilleståndsavtalet och av krigsförberedelserna mot Demokratiska Folkrepubliken Korea.

För ett decennium sedan verkade Sverige aktivt för stöd åt avspänningspolitiken och närmandet mellan norra och södra Korea. Idag, då den sydkoreanska regimen förkastat de nord-sydliga överenskommelserna och driver en äventyrlig konfrontationspolitik som riskerar att utlösa ett nytt krig i Korea, är det än viktigare att reagera mot upptrappningar och provokationer, som den stora krigsövningen Ulchi Freedom Guardian.

text/ufg2012.txt · Senast uppdaterad: 2012/08/23 23:03 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0