Två årsdagar

Vägen mot fred och försoning i Korea
Nu på måndag, den 15 juni, är det 15 år sedan generalsekreterare Kim Jong Il och den dåvarande sydkoreanska presidenten Kim Dae Jung träffades i Pyongyang och antog den historiska nord-sydliga 15 juni-deklarationen vid det historiska första nord-sydliga toppmötet.

Det mötet var ett uttryck för det koreanska folkets gemensamma strävan efter avspänning, normalisering och en fredlig och självständig återförening av den koreanska nationen.

Ansvaret för att åstadkomma nationell försoning vilar på det koreanska folket självt; en fredlig och självständig återförening måste åstadkommas genom dess egna krafter, men världsopinionen och den internationella solidariteten har naturligtvis också sin betydelse.

Positivt var därför att den norska nobelpriskommittén samma år hedrade den sydkoreanske presidenten Kim Dae Jung med Nobels fredspris för hans försoningspolitik mot Demokratiska Folkrepubliken Korea och för hans långa och modiga kamp för demokrati och mänskliga rättigheter i södra Korea, som hade innefattat långa fängelsevistelser, husarrest, kidnappning, exil och dödshot.

Några månader senare, i maj 2001, ledde den svenske statsministern Göran Persson en EU-delegation till Pyongyang, som uttryckte EU:s önskan att förbättra relationerna med Demokratiska Folkrepubliken Korea och hjälpa till att främja försoningsprocessen och trygga fred och säkerhet på Koreahalvön.

USA däremot ogillade utvecklingen mot avspänning, fred, försoning och återförening i Korea och motarbetade den aktivt. Den sågs som ett hot mot supermaktens herravälde över södra Korea och Japan och därmed på sikt mot hela den amerikanska globala strategin.
När George W Bush 2001 inledde sitt så kallade ”krig mot terrorismen” utpekade han därför särskilt DFRK tillsammans med Irak och Iran som ”ondskans axelmakter”. Kort därefter invaderade och ockuperade USA Irak.

Men i Korea fortsatte avspänningsprocessen. Familjemedlemmar som varit åtskilda i över 40 år fick träffas igen och att det ekonomiska samarbetet och förbindelserna inom transportsektorn, idrott, konst och kultur utvecklades. I november 2004 hade nästan 10 000 familjer hade återförenats, 80 000 personer besökt varandra över vapenstilleståndslinjen, handelsutbytet mellan norra och södra Korea mer än trefaldigats och en industrizon börjat skapas i Kaesong i norra Korea. Även under näste sydkoreanske president Roh Moo Hyun fortsatte denna process och resulterade i början av oktober 2007 i ett andra toppmöte i Pyongyang, som konkretiserade planer på fortsatt samarbete och behandlade centrala frågor som fred, investeringar, havsgränsen, familjeåterförening, turism, gruvdrift, järnvägsförbindelser, mänskliga rättigheter och krigsfångar.

Bara ett par månader efter detta andra toppmöte resulterade USA:s intriger i att den konservative Li Myung Bak valdes till ny president i södra Korea och omedelbart lade om kursen mot konfrontation och militär upptrappning.

Femtonårsminnet av den nord-sydliga 15 juni-deklarationen är en påminnelse om att det koreanska folket – i norr, i söder och utomlands – fortsätter kampen för nationens gemensamma intressen: normalisering, fred, avspänning och oberoende. Sverige och EU bör hålla fast vid inställningen att verka för fred och försoning på Koreahalvön.

Kraftfull ledare för socialistiska Korea
Den 19 juni är det 51 år sedan ledaren Kim Jong Il började arbeta för Koreas Arbetarpartis centralkommitté, den 19 juni 1964.

Kim Jong Il bidrog på ett enastående sätt till att utveckla Koreas Arbetarparti till en solid och kraftfull ideologisk helhet och stärka dess enighet och sammanhållning baserad på jucheidén, som hade utvecklats av president Kim Il Sung och som Kim Jong Il vidareutvecklade och berikade i enlighet med tidens krav och revolutionens utveckling.

Vid president Kim Il Sungs bortgång i juli 1994 höll Kim Jong Il fast vid jucheidén som partiets vägledande ideologi och utvecklade songun, en politik baserad på jucheidén, som svarade mot den förändrade situationen internationellt och inom landet. Songunpolitiken var och är en kraftfull modell, utan motstycke i världen, för att bygga socialismen.

Trots den synnerligen allvarliga situation som uppstod under 1990-talet förmådde Koreas arbetarparti under generalsekreterare Kim Jong Ils ledning framgångsrikt försvara socialismen och inleda en ny fas i byggandet av ett blomstrande land med stora framsteg inom alla områden – ekonomi, kultur, vetenskap och försvar.

Medan andra partier har övergett den röda fanan, har Koreas arbetarparti stått emot imperialismens utmaningar och alla rasande angrepp mot socialismen, fortsatt längs den socialistiska vägen och beslutsamt hållit fast vid självständighet i alla sina aktiviteter och en fast antiimperialistisk revolutionär linje.

Det koreanska folket hedrar Kim Jong Il som Koreas arbetarpartis ständige generalsekreterare. Under ledning av den respekterade ledaren marskalk Kim Jong Un försvarar de idag beslutsamt de framsteg som nåtts under de stora ledarna president Kim Il Sung och generalsekreterare Kim Jong Il och går beslutsamt vidare mot de mål som de angivit.

Ur hälsningsanförande vid Svensk-Koreanska Föreningens vårutflykt 2015 till Bergianska trädgården vid Brunnsviken.

text/tva-arsdagar.txt · Senast uppdaterad: 2015/06/14 16:26 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0