Nordkorea försvarar sig mot stormakterna och FN:s säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd antog i torsdags, den 3 mars, resolution nr 2270 om sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK, Nordkorea).

DFRK menar att resolutionen är ett brott mot folkrätten och att USA på detta sätt grovt missbrukar FN:s säkerhetsråd, vars uppgift enligt FN-stadgan är att värna om global fred och säkerhet och om medlemsländernas likställdhet.

I de två uttalanden som följer klargör DFRK:s regering och utrikesdepartement landets principiella inställning till resolutionen och säkerhetsrådets agerande.


En regeringstalesman utfärdade följande uttalande:

Förbluffade över DFRK:s vätebombsprov och dess framgångsrika uppskjutande av jordobservations-satelliten Kwangmyongsong-4, antog USA och andra stormakter och deras efterföljare till sist på torsdagsmorgonen ”resolution nr 2270 som uppmanar till hårda sanktioner” mot DFRK genom att missbruka FN:s säkerhetsråds namn.

Så snart som ”resolutionen” hade antagits utfärdade Obama ett ”välkomnande meddelande” och lät utrikesminister Kerry offentliggöra ett ”stöduttalande” för den. Packet ekade blint deras uttalanden, den ena efter den andra.

Trumpetande om ”resolutionens” effektivitet offentliggjorde USA sina egna sanktioner, i vilka ledande tjänstemän i DFRK:s armé och regering sätts på listan över ”särskilda sanktioner”.

Japan följde efter och offentliggjorde Abes ”kommentar” och utrikesminister Kishidas ”uttalande” till stöd för ”resolutionen”.

Till och med södra Koreas Park Geun Hye-grupp utfärdade vid midnatt ett “uttalande”, som beskrev ”sanktionerna” som de ”hårdaste och mest omfattande sanktioner” och ”ett kraftfullt budskap”.

Skräckslagna av vätebombssprängningen och den framgångsrika uppskjutningen av Kwangmyongsong-4, som skakade världen i början av detta år, överlade USA och andra stormakter och deras efterföljare i 57 dagar och kokade ihop ”resolutionen om sanktioner”. Det var därför inget överraskande och nytt, som förväntat.

Det viktiga är att ”resolutionen” är den mest oförställda och mest avskyvärda internationella brottslighet, som syftar till att isolera och kväva den oberoende och rättfärdiga suveräna staten under oberättigade förevändningar.

Som redan klargjorts var DFRK:s vätebombsprov ett steg för att stärka kärnvapenavskräckningen för att skydda nationens suveränitet och rätt att existera från USA fientliga politik att invadera landet och dess ökande nukleära hot. DFRK:s satellituppskjutning var utövandet av en suverän stats allmänt erkända legitima rätt.

DFRK:s regering klargör sin ståndpunkt inför världen som följer beträffande det faktum att USA och andra stormakter och deras efterföljare konspirerade och fabricerade säkerhetsrådets ”resolution om sanktioner”, allvarligt hotade DFRK:s suveränitet och uppenbart utmanade dess rättfärdiga sak:

För det första brännmärker DFRK säkerhetsrådets ondsinta ”resolution om sanktioner” som den mest upprörande provokation mot DFRK, den värdiga oberoende och suveräna staten, och avvisar den kategoriskt.

”Resolutionen” är ett kriminellt dokument producerat av FN:s säkerhetsråd, som har i uppdrag att bevara global fred och säkerhet, ett hänsynslöst brott mot internationell rättvisa och opartiskhet, dansande till USA:s och andra stormakters och deras anhängares toner efter att de svikit sitt uppdrag och sin plikt.

DFRK har aldrig erkänt någon FN:s ”resolution om sanktioner” mot det.

För det andra kommer DFRK att vidta beslutsamma motåtgärder eftersom USA och andra stormakter och deras anhängare har blivit oförställda i sina åtgärder för att trampa ner DFRK:s suveränitet och rätt att existera.

DFRK:s motåtgärder kommer att innefatta alla olika medel och metoder, inklusive starka och skoningslösa fysiska motåtgärder.

DFRK kommer inte att förbli en passiv åskådare till kränkningen av dess suveränitet och rätt att existera.

Om en incident som ingen önskar inträffar på Koreahalvön och i dess närhet, kommer USA och andra stormakter och deras efterföljare och de som sponsrat FN-”resolutionen om sanktioner” att hållas helt ansvariga för de efterföljande konsekvenserna.

För det tredje kommer DFRK att starta en mer dynamisk världsomspännande kamp för att sätta definitivt slut på den orättvisa och ojämlika internationella politiska ordningen med det senaste avskyvärda internationella brott som begåtts av FN:s säkerhetsråd som en drivkraft.

DFRK kan inte längre inta ett passiv åskådarattityd gentemot trenden i världen att rättvisa och opartiskhet kränks och dubbelmoral och orättvisa frodas.

Det är DFRK:s inställning att inte tillåta den verklighet i vilken laglighet och olaglighet medvetet förväxlas och rättvisa och sanning hänsynslöst trampas ned av USA:s och andra stormakters måttstock.

DFRK kommer som alltid att stadigt hålla upp fanan av linjen att utveckla de två fronterna och ytterligare stärka upp den defensiva kärnvapenavskräckningen och dynamiskt gå vidare längs den redan valda vägen mot framstående satellitkompetens oavsett vad andra kan säga.

Världen kommer klart att se hur DFRK, reagerar mot FN:s ”resolution om sanktioner” med tusentals motåtgärder, sätter stopp för FN:s brottsinvävda historia dominerad av USA och andra stormakter och de träskallar som går med i deras led och etablerar internationell rättvisa och opartiskhet.


En talesman för DFRK:s utrikesdepartement utfärdade följande uttalande:

USA har fabricerat ännu en ”resolution om sanktioner” genom att missbruka FN:s säkerhetsråd, samtidigt som man fann fel med DFRK:s vätebombsprov och satellituppskjutning.

”Resolutionen”, som saknar motstycke i sin ondskefullhet och olaglighet, är en stråtrövaraktig produkt som aldrig kan rättfärdigas.

Om tillgången till kärnvapen ska ifrågasättas, bör det gälla USA, det första landet i världen som hade tillgång till kärnvapen och det enda som använt dem, och om något fel hittas med DFRK:s tillgång till kärnvapen, är det absolut nödvändigt att lyfta fram USA:s fientliga politik och kärnvapenhot mot DFRK, som de bär ansvaret för.

DFRK:s tillgång till kärnvapen är en självförsvarsmöjlighet som gjorts oundviklig eftersom USA, världens största kärnvapenstat och den enda användaren av kärnvapen, har utpekat det värdiga DFRK som en ”ondskans axel” och måltavla för en förstaslagsattack med kärnvapen och ihärdigt trappat upp de fientliga åtgärderna och kärnvapenhotet mot DFRK genom att införa olika typer av dödlig hårdvara för ett kärnvapenkrig.

DFRK:s vätebombsprov och satellituppskjutning sägs vara ett brott mot FN:s säkerhetsråds tidigare ”resolutioner”, men dessa ”resolutioner” är till sitt väsen en produkt av egenmäktighet tillämpad utanför FN:s säkerhetsråds mandat.

Om FN:s säkerhetsråd har mandat att förbjuda ett enskilt land från att genomföra ett kärnvapenprov, varför finns då icke-spridningsavtalet NPT och varför är provstoppsavtalet nödvändigt?

Vad beträffar satellituppskjutning, så är det en suverän stats legitima rättighet.

DFRK utformade femårsprogrammet för nationell rymdutveckling genom att legitimt utöva den självständiga rättighet som folkrätten erkänner och sköt i enlighet därmed framgångsrikt upp jordobservationssatelliten Kwangmyongsong-4, som nu är i normal drift.

Var i FN-stadgan ges FN:s säkerhetsråd uppdraget och rätten att beröva en enskild medlemsstat i FN rätten att använda rymden för fredliga ändamål, en rättighet som specificeras i folkrätten?

Om man ska finna fel med DFRK:s satellituppskjutning, är det nödvändigt att ifrågasätta alla länder som har skjutit upp satelliter, inklusive USA.

USA, som är helt besatt av fientligheten mot DFRK, blev så råa att de inte tvekar att ange ”lyxvaror” som embargoföremål i ett försök att förbjuda DFRK att importera även sportapparater såsom utrustning för skidanläggningar, vilka inte har något med vapenutveckling att göra.

Under detta ligger ett ondsint fientligt syfte, till sin natur mot mänskliga rättigheter, nämligen att hindra att människors glada skratt hörs från sådana kulturella fritidsanläggningar som skidorten Masikryong i DFRK och att hindra dess folk från att åtnjuta ett högt civiliserat socialistiskt liv, det löfte som Koreas arbetarparti har givit dem, och vidare att rasera DFRK:s samhällssystem.

DFRK fördömer bittert och avvisar helt alla ”resolutioner” mot det, inklusive den senaste ”resolutionen”, vilka missbrukas för en stormakts lömska politiska syfte i hänsynslös strid mot den suveräna statens självständiga rätt, rätten till utveckling och rätten till existens, som brottsliga dokument helt i avsaknad av opartiskhet, legitimitet och moral.

Många andra av Förenta Nationernas nationer, små länder i synnerhet, uppmanar i allt högre utsträckning till demokratisk reform av FN:s säkerhetsråd, den mest odemokratiska och orättvisa gamla struktur och natur som finns kvar intakt inom FN-maskineriet. Och de uttrycker sin protest genom att ignorera orimliga resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

DFRK, ett land som gått självtillitens och självutvecklingens väg i trots mot USA:s sanktioner och blockad, valde nyligen den väg det borde gå, fullständigt medvetet om att USA skulle drämma till med sanktioner igen.

DFRK:s princip självutveckling-först är styrkan hos det modiga folk som kom fram som en stat med vätebomb och en stat som skjuter upp satelliter genom sitt inhemska kunnande och sin inhemska teknik med fast tro på sina egna ansträngningar, trots USA:s oupphörliga fientliga politik och sanktioner som varat i mer än sju decennier.

Det är en allvarlig felbedömning att tro att sanktioner skulle fungera mot DFRK.

DFRK:s stärkande av kärnvapenavskräckningen är ett berättigat utövande av rätten till självförsvar, som bör fortgå så länge som USA fortsätter med sin fientliga politik, och DFRK:s satellituppskjutning är ett arbete för rymdutveckling i enlighet med en suverän stats legitima rätt, som bör fortsätta i evighet utan att bry sig om USA:s fientliga politik som man fortfarande inte ser något slut på.

Världen kommer snart att få se fler steg och åtgärder som kommer att vidtas av DFRK på dess väg för att framgångsrikt genomföra linjen att samtidigt utveckla de två fronterna [att bygga välstånd för folket och avskräckande försvarskapacitet].

USA kommer att vara helt och hållet ansvarigt för det totala misslyckandet för kärnvapennedrustning på Koreahalvön eftersom de in i det sista vägrade överge sin fientliga politik mot DFRK.

text/sanktioner3mars2016.txt · Senast uppdaterad: 2016/03/06 14:49 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0