USA:s flygangrepp mot Libyen fördöms av DFRK

USA:s flygangrepp mot Libyen fördöms av DFRK. Attackerna är en kränkning av den nationella suveräniteten och ett omänskligt brott mot Libyens folk, sade en talesman för DFRK:s utrikesdepartement i en intervju med nyhetsbyrån KCNA 22 mars.

DFRK har avstått från att kommentera de interna striderna i Tunisien, Egypten och andra arabländer, men reagerar mot ingripandet och aggressionen från USA och andra västmakter.

Uttalandet framhåller också DFRK:s egen Songunpolitik (militären först) som avgörande för att avskräcka från en invasion.

En talesman för DFRK:s utrikesdepartement sade 22 mars:

”USA inledde en militär attack mot Libyen i samarbete med några västländer den 19 mars. De blandade sig öppet i Libyens interna angelägenheter, utlöste ett inbördeskrig, och kokade sedan ihop en bedräglig resolution genom att missbruka FN:s säkerhetsråds auktoritet. Slutligen genomförde de en urskillningslös väpnad intervention i landet, och överskred resolutionens begränsningar.

DFRK fördömer kraftigt detta som en hänsynslös kränkning av en oberoende stats suveränitet och territoriella integritet och ett avskyvärt brott mot mänskligheten som kraftigt kränker det libyska folkets värdighet och dess rätt att existera.

En sådan krigshandling kan aldrig rättfärdigas och bör stoppas omedelbart.

Världen bevittnar nästan varje dag ett stort antal fredliga människors eländiga död och obeskrivliga katastrofer orsakade av två krig som startats av USA under det nya århundradet.

Som om inte detta vore nog startade USA en ny krigskatastrof för att åstadkomma en regimförändring i landet som ådragit sig dess ogillande under den hycklande förevändningen att ’skydda civila’ och tog kontroll över Libyens naturresurser.

USA tvekar inte att blanda sig i andra länders inre angelägenheter och starta väpnad invasion genom att missbruka FN:s namn och sätta sig över oberoende staters suveränitet. Sådana egenmäktiga och godtyckliga ageranden från USA har blivit en grundorsak till att världens fred och stabilitet för närvarande skakas.

Den nuvarande libyska krisen lär världssamfundet en allvarlig läxa.

Det har fullständigt visat sig för hela världen att ”Libyens kärnvapennedrustning” som USA talat mycket om i det förgångna visade sig vara en form av aggression, genom vilken den senare lurade den förra med sådana söta ord som ”säkerhetsgaranti” och ”förbättrade relationer” att avväpna sig själv, och sedan slukade det med våld.

Det bevisade ännu en gång den historiska sanningen att fred kan bevaras endast då man bygger upp sin egen styrka så länge egenmäktigt och godtyckligt agerande fortsätter i världen.

DFRK hade fullständigt rätt då det valde Songuns väg och den militära kapaciteten för självförsvar som byggts upp på den vägen tjänar som en mycket värdefull avskräckning för att avvärja ett krig och försvara fred och stabilitet på Koreahalvön.”

text/libyen1.txt · Senast uppdaterad: 2011/03/28 22:04 av daniel