Action disabled: source

Kim Jong Ils besök i Kina markerar nära relationer

Ett nytt besök i Kina – Kim Jong Ils tredje på bara ett år och det sjunde sedan år 2000 – markerar att relationerna mellan Demokratiska Folkrepubliken Korea och Folkrepubliken Kina just nu är mycket livliga och goda.

Den 20-26 maj besökte Kim Jong Il Kina i sällskap med en delegation på ett dussin ledande parti- och statsfunktionärer. Besöket markerade åter de nära, omfattande och goda vänskapliga relationerna mellan de två länderna och de statsbärande partierna.

På programmet stod såväl samtal om ekonomiska frågor som ingående överläggningar om internationella och regionala frågor av ömsesidigt intresse.

Kim Jong Il är generalsekreterare för Koreas arbetarparti och ordförande för DFRK:s Nationella Försvarskommission. Han var inbjuden av Hu Jintao, generalsekreterare för Kinas Kommunistiska Partis centralkommitté. Under besöket sammanträffade han även separat med sju andra medlemmar i politbyråns permanenta utskott i Kinas Kommunistiska Parti. Kommunikén från nyhetsbyrån KCNA betecknar besöket som inofficiellt.

Kim Jong Il reste genom de kinesiska regionerna Nordost och Huadong, där han såg de snabba ekonomiska framstegen och förändringarna och han uttryckte sitt fulla stöd för det kinesiska folkets ansträngningar. Besöket följde samma upplägg som president Kim Il Sungs motsvarande resa år 1991 – för jämnt 20 år sedan.

De högsta ledarna för de två partierna och länderna informerade varandra om situationen i sina respektive länder och uppges ha haft ett ”öppenhjärtigt utbyte av synpunkter på stärkandet av relationerna mellan de två partierna och länderna” och nått ”fullständig samsyn i en kamratlig, uppriktig och vänskaplig atmosfär”.

En viktig markering var att båda parter åter framhöll att de är eniga om att hålla fast vid målet denuklearisering av hela Koreahalvön och att söka en fredlig lösning på detta genom dialog inklusive återupptagandet av sexpartssamtalen och undanröjandet av hindrande element, vilket sägs motsvara Nordostasiens samlade intressen. De var också överens om att bidra till god förståelse och samordning.

Hu Jintao sägs ha starkt uppskattat DFRK:s positiva åtgärder för att försvara stabilitet och fred, utveckla ekonomin och förbättra folkets levnadsstandard. Han önskade det Koreanska folket ännu större framgångar i det socialistiska uppbyggandet under klok ledning av Koreas Arbetarparti anfört av Kim Jong Il.

text/korea-kina-2011.txt · Senast uppdaterad: 2011/06/05 11:26 av daniel