Två viktiga tal av Koreas nye ledare

Demokratiska Folkrepubliken Koreas nye ledare Kim Jong Un väckte världens uppmärksamhet med sitt tv-sända tal den 15 april, i samband med hundraårsfirandet av president Kim Il Sungs födelse. Det var första gången hans röst hördes över världen. Men redan en vecka tidigare, den 6 april, talade han till ledande tjänstemän inom Koreas Arbetarpartis centralkommitté inför den kommande fjärde partikonferensen. Det talet refererades av nyhetsbyrån KCNA 19 april. Båda talen är politiskt viktiga markeringar av landets och partiets inriktning och värderingar.

Ett genomgående tema i de två talen är kontinuiteten i den politik som formats av president Kim Il Sung och generalsekreterare Kim Jong Il, och som satt definitivt stopp för landets stormiga historia av lidande, lyft landet och folket ur kolonial misär och skapat en framstående politisk och militär makt med ett stolt och oberoende folk, som aldrig låter sig hunsas av någon.

Partikonferensens beslut att för alltid reservera titeln generalsekreterare för Kim Jong Il och att utse Kim Jong Un till förste sekreterare var en markering av kontinuiteten, som också underströks i båda talen. Partibyggandet och partiets aktiviteter kommer alltid att fortsätta i linje med Kim Jong Ils idéer och avsikter och revolutionen och uppbygget fortsätter för att förverkliga jucheidéns mål – nationellt oberoende, välstånd och lycka för alla kommande generationer.

Han lanserade också det nya begreppet Kimilsungism-Kimjongilism som beteckning på partiets ideologi.

I sina tal framhöll Kim Jong Un att grunden för revolutionen är den militära styrkan, den koreanska folkarmén och songun-politiken (militären först).

”Första, andra och tredje nödvändigheten för att bygga en stark socialistisk stat är att på alla sätt stärka folkets armé”, underströk han.

”Tekniskt överlägsen militärmakt är inte längre imperialisternas monopol och den tid är för alltid borta då fienden hotade och förnedrade oss med atombomber.”

Kim Jong Un framhöll folkarméns särdrag – att den inte bara är en kraft för försvar utan också för uppbygge, att den ideologiskt är ett med partiet, och att den baseras på enheten mellan officerare och manskap som lika värdefulla vapenbröder.

”Befäl existerar för soldaternas skull och högste befälhavaren existerar också för soldaternas skull.”

Han underströk att folkarmén alltid måste hålla fast vid sin paroll ”Låt oss hjälpa folket”.

”Enheten mellan armé och folk är roten till vårt samhälle och den största grundvalen för militären-först-revolutionen.”

Partiets bestämda föresats är att folket inte ska behöva dra åt svångremmen igen, utan åtnjuta socialismens rikedom och välstånd, sade han.

De bägge programtalen markerade inledningen till ett nytt århundrade för Kim Il Sungs Korea och var betydelsefulla uttryck för det koreanska folkets samlade strävanden och ambitioner.

Nedan finns ett referat från Kim Jong Uns tal 6 april följt av talet från 15 april i sin helhet i engelsk översättning.Kim Jong Un Calls for Holding Kim Jong Il in High Esteem as General Secretary of WPK Forever

Pyongyang, April 19 (KCNA) – Rodong Sinmun Thursday carried ”Let Us Hold Great Comrade Kim Jong Il in High Esteem as General Secretary of Our Party Forever and Successfully Accomplish the Revolutionary Cause of Juche”, a talk the dear respected Kim Jong Un had with leading officials of the Central Committee of the Workers' Party of Korea (WPK) on April 6.

In the talk Kim Jong Un said that the Fourth Conference of the WPK is to be held amid great expectation and concern of the people at home and abroad in the run-up to the significant Day of the Sun marking the centenary of the birth of President Kim Il Sung. Kim Jong Un called for making the Conference serve as a turning point in providing an important landmark in upholding leader Kim Jong Il as eternal leader of the WPK together with Kim Il Sung and successfully realizing their ideas and cause.

He stressed the need to hold Kim Jong Il in high esteem as general secretary of the WPK forever.

Doing so is a principled requirement for holding fast to his idea and line and victoriously advancing our revolutionary cause, Kim Jong Un noted, adding: This is by no means a symbolic meaning. This means invariably having Kim Jong Il at the post of general secretary of the WPK and carrying out the party building and activities in line his idea and intention.

The idea and line of Kim Jong Il serve as eternal guidelines of our party and revolution and an ever-victorious banner whose validity and vitality have been proven in the revolutionary practice. The victorious advance and completion of our revolutionary cause is unthinkable without his idea and line.

Only when Kim Jong Il is held in high esteem as general secretary of the WPK forever, will it be possible to dynamically advance the revolution and construction and successfully accomplish the revolutionary cause of Juche as in the past.

At the Party Conference we are going to declare internally and externally that the WPK is the glorious party of Kim Il Sung and Kim Jong Il, Kim Jong Un said, adding: The WPK is the party of Kim Il Sung and Kim Jong Il as it holds them in high esteem as eternal leaders.

The guiding idea of the WPK is the great Kimilsungism-Kimjongilism.

The Workers' Party of Korea is a glorious party that has Kimilsungism-Kimjongilism as its guiding idea and struggles for their realization.

To model the whole society on Kimilsungism-Kimjongilism is the supreme programme of the WPK. This is a revolutionary succession to the modeling of the whole society on Kimilsungism and represents its development to a new higher stage.

We should wage a more dynamic struggle to model the whole society on Kimilsungism-Kimjongilism just as we waged a strenuous struggle under the wise guidance of Kim Jong Il, regarding the modeling of the whole society on Kimilsungism as the party's supreme programme.

No matter what difficult and huge revolutionary duty we may face, we are sure to triumph as there are outstanding leaders, eternal sun of Juche, the invincible WPK, the people intensely loyal to the party and the leader as well as the strong revolutionary army of Mt. Paektu.

We should hold Kim Jong Il in high esteem as the eternal leader of our party and people and glorify his revolutionary career and undying revolutionary feats for all ages.

Kim Jong Il was a great leader, matchless patriot and kind-hearted leader of the people, the leader who devoted his all to the prosperity of the country and the happiness of its people with absolute loyalty to the President and warm love for the country and its people.

His life was the most brilliant life of a peerlessly great man who performed undying feats for the party, the revolution, the country and the people true to the noble intention of the President.

We should carry out all work for holding Kim Jong Il in high esteem for all ages and perpetuating the memory of the leader with pure conscience and moral obligation.

To develop the WPK into the eternal party of Kim Il Sung and Kim Jong Il means holding fast to Kimilsungism-Kimjongilism as the guiding idea of the WPK and conducting the party building and activities just as was thought and intended by Kim Il Sung and Kim Jong Il.

What is important for strengthening the WPK as the eternal party of Kim Il Sung and Kim Jong Il is to more thoroughly establish the party's monolithic leadership system.

All the party members, servicepersons of the People's Army and other people should uphold the party's ideology and leadership with faith and conscience, rally as firm as an iron wall around the Party Central Committee in thinking and purpose and sense of moral obligation and share their destiny with the party in good or grim days.

We should strengthen the single-minded unity of the WPK and the revolutionary ranks in every way and thoroughly defend it.

Single-minded unity is the most valuable revolutionary legacy bequeathed to us by Kim Jong Il and mainstay of the Korean revolution. The single-minded unity in which the leader, the party and the masses are united on the basis of great idea, warm loving care and feelings is the greatest treasure more valuable than hundreds of millions of tons of gold.

It is essential to deeply respect the people, prioritize their interests and look after their life as their real mothers would do.

Believing in the people as in Heaven was the maxim of Kim Il Sung and Kim Jong Il. True to their noble intention all the work should be conducted with priority given to the demands and interests of the people while boundlessly respecting them.

It is necessary to make the noble and beautiful traits of helping and leading each other forward pervade the whole country and thus make society a great harmonious family in which all its members are united in single mind.

Kim Jong Un said:
The heroic deeds performed by Pak Thae Son, former miner of the Kumgol Mine, by laying down his valuable life for the collective and comrades and by Ri Chang Son who was a farmer of the Ohyon Co-op Farm of Yonan County are beautiful deeds which can be found only among the people in our era who were raised by Kim Il Sung and Kim Jong Il. They set examples for everybody to follow.

Songun represents our independence, dignity and life. A country with weak military might can not defend its sovereignty and right to existence but will become plaything and fall victim to the imperialists in the long run. This is a hard fact. So we should consistently hold fast to the work of bolstering the military might.

The might of Songun represents the might of the People's Army and what is essential in strengthening the military might is to strengthen the People's Army.

The People's Army should become standard-bearers and a shock brigade not only in defending the country but in carrying out the party's plan for building a thriving nation as the driving force of the revolution. It should also become pace-setters in creating and disseminating Songun culture in the new century.

The traits of attaching importance to military affairs should be established throughout society and an all-people, nationwide defence system should be consolidated to turn the whole country into an impregnable fortress.

We should bring about a decisive turn in improving the standard of people's living and building an economic power.

We should put forward the people who have trusted in and followed the party only as the happiest people in the world by making the precious assets, which Kim Jong Il provided with much effort, pay off. This was his ardent wish and is the firm determination and will of our party.

We should wage an unflinching offensive in response to the flames of Hamnam and rapidly develop vanguard economic sectors and basic industrial fields and thus lay a firm foundation for the economic development and increase production in all domains of the national economy.

Priority should be given to power, coal and metal industries and railway transport. Only then will it be possible to reenergize the national economy and stabilize and improve the people's living standard.

We should build a knowledge-based economic power in response to the flames of the industrial revolution in the new century.

We should struggle with a high aim and ideal as intended by Kim Jong Il who used to instruct to look at the world with one's feet planted on one's own land, and thus beat the world in all aspects. In the spirit of exploration and creation displayed by workers in Ryonha who brought about drastic progress in CNC machine tools production, a drive should be waged to push back the frontiers of the latest science and technology to put the country's overall technological equipment on the level of world standard and improve the economic structure to meet the requirements of the era of the knowledge-based economy. Efforts should be given to land management to turn the country into a land of bliss.

Kim Jong Un called for focusing all the issues arising in the economy on the Cabinet and establishing strict discipline and order of solving them under the unified command of the Cabinet.

Being the headquarters responsible for the country's economy, the Cabinet should set a goal and work out strategy for economic development on a scientific and realistic basis under a long-term plan and push forward on its own initiative the work to control, guide and manage overall economic affairs in a unified manner.

All fields and units should solve all the problems related to the economic undertakings under a full agreement with the Cabinet and thoroughly carry out the Cabinet's decisions and instructions for carrying out the party's economic policy.

Steady revolutionary turn should be effected in all the fields of the cultural construction including education, public health, literature and arts and sports and efforts should be made to glorify our country as a developed and highly civilized socialist country.

State investment in the education should be increased and modernization of the education be realized. The level of the secondary general education should be drastically raised and university education be strengthened to bring up talented world-level scientists and technicians who would be responsible for the drive for building a thriving socialist nation.

It is necessary to give full play to the advantages of socialist healthcare system and create and disseminate more masterpieces of the times. Sports should be popularized to make the hot sports wind sweep across the country.

We should make the people create the noble and highly civilized socialist culture as well as enjoy them, thereby injecting vitality and enthusiasm into the whole society.

In order to bring about a decisive turn in building a thriving socialist nation just as was intended and desired by Kim Jong Il it is necessary to increase the function and role of the party organizations before anything else and officials should fulfill their responsibilities and roles as commanding members of the revolution.

The officials should become true and able persons like Kim Chaek who successfully carried out any tasks, upholding Kim Il Sung. They should stand in the van of the ranks, become scouts blazing a trail and play the role of a locomotive in leading the masses in the field.

Officials exist for the people, not vice versa.
The officials should learn from Kim Il Sung and Kim Jong Il's view on the people and share weal and woe with them while sharing meal with them, and work harder and harder for them. We should accomplish the historic cause of national reunification true to the life-long intention and behests of Kim Il Sung and Kim Jong Il.

We should conduct positive external activities and contribute to the cause of global independence true to Kim Il Sung and Kim Jong Il's strategy and plan for external activities.

Kim Il Sung and Kim Jong Il are always with us and encourage us. We should bear this in mind and work with redoubled efforts and successfully materialize their plan and desire and thus glorify the new century of the Juche revolution as a century of victory and glory.Here is an English translation of the speech delivered by Kim Jong Un on April 15th, 2012, at Kim Il Sung Square in Pyongyang:

Heroic officers of the army, the navy, the air force and the strategic rocket unit of the Korean People’s Army (KPA), and officers of the Korean People’s Internal Security Forces; members of the Worker-Peasant Red Guards and the Young Red Guards; working people of the entire country and citizens of Pyongyang; the people in the South and overseas compatriots; comrades and friends,
Today, we proceed with a grand military parade to celebrate the 100th birth anniversary of great leader Comrade Kim Il Sung, while embracing the greatest national pride and self-esteem.

Today’s military parade, which is unprecedented in the history of the founding of the army, is a grand festival of the winner that has been prepared based on great Comrade Kim Jong Il’s noble intention and direct suggestion to forever glorify Comrade Kim Il Sung’s immortal achievement of building the military and let the whole world know about the splendor of the socialist powerful state.

On this meaningful occasion, I express the noblest respect and the greatest honor to great Comrade Kim Il Sung, who is the founder and the builder of the revolutionary armed forces and the banner of ever-victoriousness, and to Comrade Kim Jong Il, with the heart of endless admiration by all of the officers of the people’s army and the people.

And I express my respect to the anti-Japanese revolutionary patriotic martyrs and the people’s army patriotic martyrs, who sacrificed their invaluable lives for the fatherland’s independence and the people’s liberation.

I passionately congratulate the officers of our people’s army and the officers of the People’s Internal Security Forces, members of the Worker-Peasant Red Guards and the Young Red Guards, and all the people, who glorified this year’s meaningful holidays with strengthened fighting power and proud achievements of the revolutionary great upswing by displaying matchless heroism and dedication at every sentry post on the 1,000-ri defense line and every battle field of building a powerful state in the fatherland.

Moreover, I convey warm greetings to compatriots in the South and overseas compatriots, who are dedicating everything to the patriotic cause of the reunification, wealth, power, and prosperity of the fatherland. I express gratitude to foreign friends, who are extending their positive support to the just cause of our people.

Comrades, the great 100-year history of the Kim Il Sung nation is a history that proves the iron truth that dignity and great prosperity of a country and nation exist only when an excellent leader is served.

While prided itself on a 5,000-year-old long history and brilliant culture, because it was not under correct leadership and lacked the power to defend itself, the very appearance of our nation a century ago was a small and weak, pitiful colonial nation that had to endure flunkeyism and national ruin as its fate.

However, the 100-year history of the Kim Il Sung nation put a permanent end to the stormy history of suffering, and lifted the dignity of our country and people to the highest state in the history of the nation.

Then or now, there is no change in the geopolitical position of the nation, but the small and weak nation of yesterday – which had been mercilessly trampled upon at each festival scene of the powers – has today changed into a dignified political and military power and our people are displaying dignity as independent people who can never be toyed with by anybody.

This phenomenal event that has taken place in the destiny of our nation is no accident brought about by time, but an inevitable history brought about by great Comrade Kim Il Sung and Comrade Kim Jong Il, who are the pioneers and leaders of the military-first revolution.

It was for serving the extraordinary great men — who built the most elite revolutionary strong army while putting forward of attaching importance to the gun barrel as the basis of revolution — that a fundamental turnabout was brought about in the destiny of our fatherland and people, and that today’s grand festival site displaying the national power of military-first Korea have also been staged magnificently.

Great Comrade Kim Il Sung early on elucidated the philosophical principle that the gun barrel is the life of the nation and also victory of the revolution, and founded the Korean People’s Revolutionary Army — which is the first revolutionary armed forces of juche-style — with brilliant sons and daughters of the people in the forest of Paektu, 80 years ago from now. With the founding of the Korean People’s Revolutionary Army, our people came to have a true army of their own for the first time in history, and the honorable history of the Korean Revolution which advances through the might of the gun barrel started from this.

Comrade Kim Il Sung — who paid foremost attention to strengthening the revolutionary armed forces throughout the entire period of the long revolutionary activities — performed the military miracle of the 20th century of defeating the two most outrageous imperialisms in one generation, and prepared a powerful military guarantee for sovereignty of the country and prosperity of the nation for all ages by raising the people’s army into a revolutionary strong army of one-a-match-for-a hundred, and arming all the people and fortifying the whole land. Great Comrade Kim Jong Il — who put forward inheriting and completing the military-first revolutionary cause of juche pioneered by Comrade Kim Il Sung as his lifelong mission — opened the highest stage of the development of our revolutionary armed forces with his extraordinary sagacity, outstanding art of command, and matchless pluck. During the period of the gravest ordeal for our revolution, Comrade Kim Jong Il strengthened and developed the people’s army into the most elite combat ranks, led to constant victories, the unprecedented battles to protect socialism, and achieved the great historic feats of enhancing our country to the status of a world-class militarily powerful state through the ever-victorious military-first politics.

Under the care of great Comrade Kim Il Sung and Comrade Kim Jong Il, our revolutionary armed forces have displayed in full, the majestic appearance as the revolutionary strong army with clear revolutionary character and infinitely strong military temperament and might. On the path of proud struggles on which our revolutionary armed forces have walked were grand construction battles to consolidate an everlasting foundation for the prosperous and powerful fatherland as well as grave life-and-death decisive battles against powerful imperialists. In those days, our revolutionary armed forces were infinitely loyal to their foremost mission as the true army of the leader and true army of the party and brilliantly answered the expectations of the fatherland and the people. The noble spirit of death-defying defense of the leader — which was created by anti-Japanese guerrillas — has served as the absolute motto and fundamental source of spiritual strength and combat strength of our army, and has become a noble tradition that has been passed on from generation to generation. Holding aloft the banner of death-defying defense of the leader before everything else and resolutely defending the lifeline of the juche revolution at the forefront in days of honor and in days of ordeal as well is the greatest exploit of all the exploits that our people’s army has made before the revolution.

The history of our army — which started from two pistols and has grown into the matchless powerful army that makes the imperialist aggressors shiver — is unprecedented in the world’s history of military development. During the long period from its founding until today, our people’s army has come to have the almighty juche-based art of war and the experience of winning constant victories in the process of waging guerilla warfare and regular warfare and confrontational wars without the sounds of gunshots and the roars of cannons, and grown into an infinitely powerful strong army fully equipped with means of attack and means of defense of our style with which it is fully capable of responding to any modern warfare. Military technological supremacy is not a monopoly of imperialists any more, and the time has gone forever when the enemies threatened and intimidated us with atomic bombs. Today’s solemn military demonstration will clearly confirm this.

Our people’s army has left clear traces also in the construction of a prosperous and powerful fatherland, not only as a defender of the fatherland, but also as a creator of the people’s happiness since it engraved the word people in its name. The invaluable blood and sweat of our people’s army officers and men have penetrated into the monumental creations that have risen up at every nook and corner of the fatherland and the numerous socialist assets that contribute to the people’s living standards. The revolutionary strong army of Mt Paektu — which has high pride and displays the majestic invincible, ever-victorious appearance as the army of the leader, the party, and the people — is truly the greatest patriotic legacy left by the great generalissimos, and it is the great luck and pride of our party and people to have inherited such a noble legacy.

Because the history of hundred victories that the heroic KPA has been engraving exists, the glorious 100-year history of juche Korea exists and the ten million year-history of the Kim Il Sung nation and Kim Jong Il Korea is firmly guaranteed.

The sacred revolutionary chronicles and immortal achievements of great Comrade Kim Il Sung and Comrade Kim Jong Il — who, while making their way through the thorny new road of the military-first revolution, opened up a new era of national independence and prepared a strong foundation that guarantees the great prosperity of the country and the happiness of all the generations to come — will shine forever in the history of the fatherland.

Comrades, today we are standing at the watershed of history, when a new juche century begins. More than any other time, this is precisely a responsible and important period when we who have learned the revolution under the care of Comrade Kim Jong Il must set out resolutely to make strenuous efforts.

At the historic fourth Party Representatives Conference and the fifth session of the 12th Supreme People’s Assembly that took place a few days ago, great Comrade Kim Jong Il was held in high esteem as the eternal leader of our revolution, as the eternal general secretary of the Workers Party of Korea, and as the eternal chairman of the National Defense Commission of our Republic.

This is an indication of the steadfast will of our party, army, and people to inherit and complete to the end the juche revolutionary cause, which was pioneered at Paektu, without an inch of deflection or a step of concession, only in the style of our leader and general, under the uplifted banner of the great Kimilsungism and Kimjongilism.

The farsighted strategy of our revolution and ultimate victory lie here in directly proceeding along the path of independence, the path of military-first, and the path of socialism unfolded by the great Comrade Kim Il Sung and Comrade Kim Jong Il.

In order for us to eternally glorify the dignity of military-first Korea and successfully accomplish the cause of building a powerful socialist state, first, second, and third, we must strengthen the people’s army in every way. The people’s army must in the future as well, become a reliable reconnaissance party of the military-first revolution, an unyielding point of support that steadfastly guarantees the cause of the party with the gun barrel, while plowing through snowy paths at the forefront, following the guidance of the party.

Things that cannot change even with the passing of time and the overturning of tens of hundreds of generations are the revolutionary characteristics of our people’s army, who took after our leader and general, and the struggle method of the Mt Paektu revolutionary strong army, which is advancing forward holding high the red flag of the WPK as the first battle flag.

In line with the demands of the development of reality, should further intensify the movement to win the title of the O Chung-hu’p Seventh Regiment, and turn the entire army into today’s version of the seventh Regiment, that is completely filled with the anti-Japanese guns-and-bombs spirit.

The people’s army should become an ideological purity and organizational integral whole, which join its ideas, breaths, and footsteps with the party, by thoroughly embodying the juche-oriented military idea and line of our party in the military’s political work and by more firmly establishing the revolutionary leadership system.

By more fiercely raising the hot wind of Paektu training in the entire army, we should strongly prepare all people’s army officers and men as full-blooded fighters who have mastered the ever-victorious strategies and tactics of Kim Il Sung and Kim Jong Il, transformative attack methods, and thorough practical capabilities, and we should further equip ourselves with regularized aspects of the most elite revolutionary strong army, who are gallant within and without, with strong discipline.

The invincible unity of the entire army strongly united around the party as one comrade-in-arms and the millions of soldiers and people forming a harmonious whole is the true might of our people’s army, and here lies the basic key to the reinforcement of military power.

Holding high the slogan Let the entire army become true comrades-in-arms, the people’s army should make the traditional virtue of the unity between officers and men flower more brilliantly, and the entire army should become a comrades-in-arms unit which shares blood and life on the single path of the military-first revolution.

Commanders and soldiers are all equally valuable comrades-in-arms of the supreme commander. What we trust is not rockets or any other modern arms and equipment, but our loving soldiers. Commanders exist for the soldiers, and the supreme commander also exists for the soldiers.

All commanders should adopt as their inveterate traits, heartily taking care of the soldiers with the feelings of an elder brother, elder sister, or true comrade-in-arms, and running again and again for the soldiers until their shoes wear out.

Army-people unity is the root of our society and the greatest foundation of the military-first revolution. The people’s army must take the lead and be a forerunner all the time also in consolidating great unity between the army and the people as firm as a rock, succeeding to the tradition of the anti-Japanese partisans.

Our people’s army must continue to advance, upholding the slogan, let us help the people, presented by the great general. The officers and men of the people’s army must fulfill their duty as the army of the people by doing more good deeds for the people, as if they were caring for their own parents and brothers and as if managing their own home gardens. It is our party’s resolute determination to let our people who are the best in the world — our people who have overcome all obstacles and ordeals to uphold the party faithfully — not tighten their belts again and enjoy the wealth and prosperity of socialism as much as they like.

We must well grow the valuable seeds, which the great Comrade Kim Jong Il sowed to build an economically powerful state and improve the people’s liveli hood, and lead them to bloom as a glorious reality.

The addition of the industrial revolution of the new century to single-hearted unity and invincible military power makes none other than a powerful socialist state. We will have to embark on the comprehensive construction of an economically powerful state by kindling more fiercely, the flames of the industrial revolution of the new century and the flames of South Hamgyong Province.

The officers and men of the people’s army must make a breakthrough in the march of great upswing, continuously demonstrating the might of the revolutionary strong army, which knows no impossibility, at every major battle area for the construction of an economically powerful state and the improvement of the people’s livelihood.

All the functionaries, party members, and working people must follow the struggle trait and creative characteristics of the people’s army, which finishes at a breath what it decides to undertake, and fiercely stir up the hot wind of great innovations and great leap that survive the ages at all the fronts of socialist construction.

For our party and the Republic’s government that consider powerful state construction and people’s livelihood improvement to be their general goal, peace cannot be more valuable. However, for us, the nation’s dignity and the country’s sovereignty are more valuable. To safeguard the dignity and sovereignty of our Republic like an iron wall and defend true peace and the country’s security, all the officers and men of the people’s army must firmly guarantee with the gun barrel, our party’s cause of building a powerful state at a full combat mobilization posture without losing their revolutionary true character any time.

It is truly heartbreaking that our brethren are suffering the agony of division for nearly 70 years after living for a long time as a single nation in the same land. Our party and the Republic’s government will go hand in hand with anyone who truly desires the country’s reunification and the nation’s peaceful prosperity and will make responsible and patient efforts to accomplish the historic cause of the fatherland’s reunification.

Comrades. Our cause is just and the might of Korea that is united with truth is infinite. We will surely win as the great Comrade Kim Il Sung and Comrade Kim Jong Il, who are eternally living in the hearts of all the officers and men of the people’s army and all the people of the country, are blessing our bright future; as we have the matchless Mt Paektu revolutionary strong army and the invincible great unity between the army and the people; and as long as there are the faithful people who uphold the cause of the party with conscience and loyalty .

I will be a comrade-in-arms who always shares life and death and destiny with comrades on the road of the sacred military-first revolution and will fulfill my responsibility for the fatherland and revolution by upholding Comrade Kim Jong Il’s behest.

Let us all unite firmly and fight powerfully with one mind and with one accord, as befitting the descendents of the great leader and as befitting the warriors and disciples of the great general.

The sun flag of the great Comrade Kim Il Sung and Comrade Kim Jong Il will forever flutter in the van of our revolutionary ranks that display only victory and honor and will always encourage and drive us toward a new victory.

Move forward toward the final victory.

text/kimjongun_april2012.txt · Senast uppdaterad: 2012/04/26 20:54 av daniel