Akut livsmedelsbrist i Nordkorea – stöd katastrofinsamlingen

Livsmedelssituationen i Nordkorea är i år ovanligt svår. Landet vädjar till FN-organ, Röda korset och EU:s programenheter om bistånd för att kunna försörja sin befolkning. Svensk-Koreanska föreningen samlar pengar till en hjälpsändning tillsammans med en kristen biståndsorganisation och vädjar om brådskande bidrag till Katastrofhjälp åt Korea, plusgiro 448 27 03-8.

Från mitten av maj till mitten av juni drabbades norra Korea av en månads torka, just under den period då risplantorna sätts och är beroende av vatten för att ta sig. Ris är mer känsligt för vattenbrist än majs. Torkan resulterade i att många risplantor dog. Bönderna sökte förtvivlat få tag på majs för att kunna så igen på de uttorkade risfälten, men det fanns inte tillräckligt mycket majs för utsäde.

Som om detta inte var nog drabbades landet i slutet av juli av våldsamma skyfall och lokala stormar, som dränkte ris- och majsfälten. Enligt ett nyhetstelegram den 4 augusti dog minst 169 människor, 144 skadades och 400 rapporterades som saknade. 8 600 hus förstördes helt och 44 000 hus fick vattenskador, vilket gjorde mer än 212 200 människor hemlösa. Vattnet dränkte tiotusentals hektar odlad mark. 86 000 ton spannmål gick förlorade.

Hösten är planteringssäsong för vete och råg, som kan ge avkastning i vår på de fält där man kan ta ut dubbla skördar. Men kapaciteten begränsas av brist på utsäde och växter behöver tid för att ge avkastning.

Skyfallen i juli drabbade just de provinser som har stora jordbruksområden och brukar betecknas som landets spannmålsmagasin. Det bergiga Nordkorea har begränsade arealer odlingsbar mark. Även under normala förhållanden är livsmedelsproduktionen otillräcklig för att utan import försörja landets 22 miljoner invånare.

Landets årsbehov av spannmål beräknas till 5,3 miljoner ton. Även under normalår måste man importera betydande mängder livsmedel. I år räknar man med att mellan en halv och en miljon ton – inemot en femtedel – måste köpas eller komma som bistånd från främmande länder.

Den nordkoreanska ambassaden i Stockholm framhåller att man är mycket tacksam för den positiva respons man fått från Sveriges regering förra året och även i år när man vädjat till världssamfundet om biståndsinsatser.

Svensk-Koreanska Föreningen samarbetar med den kristna biståndsorganisationen Trosgnistan för att sända nudlar till ett daghem i Nordkorea. Just nu förbereds en hjälpsändning och behovet är akut.

Stöd insamlingen Katastrofhjälp åt Korea, plusgiro 448 27 03-8.

text/akut_livsmedelsbrist.txt · Senast uppdaterad: 2012/08/23 23:08 av daniel
[unknown link type]Till början av sidan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0